Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Druh:

Obor:
Použití pro oblast:
Platnost:Účinnost/změny od:73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB

 

bylo nalezeno 1057 norem

ČSN ISO 6707-1
Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie - Část 1: Obecné termíny
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730000
Účinnost od:1.8.2006
Platnost ukončena:1.2.2009

ČSN P ISO 6707-1
Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie - Část 1: Obecné termíny
Třídicí znak:730000
Účinnost od:1.5.2021

ČSN P ISO 6707-1
Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie - Část 1: Obecné termíny
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730000
Účinnost od:1.2.2009
Platnost ukončena:1.11.2015

ČSN P ISO 6707-1
Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie - Část 1: Obecné termíny
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730000
Účinnost od:1.11.2015
Platnost ukončena:1.6.2018

ČSN P ISO 6707-1
Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie - Část 1: Obecné termíny
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730000
Účinnost od:1.6.2018
Platnost ukončena:1.5.2021

ČSN P ISO 6707-2
Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie - Část 2: Termíny pro smlouvy a zakázky
Třídicí znak:730000
Účinnost od:1.6.2018

ČSN P ISO 6707-2
Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie - Část 2: Termíny pro smlouvy a zakázky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730000
Účinnost od:1.11.2015
Platnost ukončena:1.6.2018

ČSN P ISO 6707-3
Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie - Část 3: Termíny týkající se udržitelnosti staveb
Třídicí znak:730000
Účinnost od:1.8.2022

ČSN P ISO 6707-4
Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie - Část 4: Termíny pro facility management
Třídicí znak:730000
Účinnost od:1.8.2022

ČSN EN 1990 NA ed. A
National Annex - Eurocode: Basis of structural design
Třídicí znak:730002
Účinnost od:1.3.2021

ČSN EN 1990 NA ed. A
National Annex - Eurocode: Basis of structural design
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730002
Účinnost od:1.7.2011
Platnost ukončena:1.6.2015

ČSN EN 1990 NA ed. A
National Annex - Eurocode: Basis of structural design
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730002
Účinnost od:1.6.2015
Platnost ukončena:1.3.2021

ČSN EN 1990 ed. 2
Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí
Třídicí znak:730002
Účinnost od:1.3.2021

ČSN EN 1990 ed. 2
Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730002
Účinnost od:1.3.2011
Platnost ukončena:1.6.2015

ČSN EN 1990 ed. 2
Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730002
Účinnost od:1.6.2015
Platnost ukončena:1.3.2021

ČSN 73 0031
Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových půd. Základní ustanovení pro výpočet
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730031
Účinnost od:1.1.1990
Platnost ukončena:1.4.2010

ČSN ISO 2394
Obecné zásady spolehlivosti konstrukcí
Třídicí znak:730031
Účinnost od:1.8.2016

ČSN 73 0032
Navrhování stavebních konstrukcí zatížených dynamickými účinky strojů
Třídicí znak:730032
Účinnost od:1.2.2020

ČSN 73 0033
Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových půd. Základní ustanovení pro zatížení a účinky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730033
Účinnost od:1.1.1991
Platnost ukončena:1.4.2010

ČSN 73 0034
Doplňující pokyny k zatížení konstrukcí námrazou
Třídicí znak:730034
Účinnost od:1.1.2019

ČSN ISO 12494
Zatížení konstrukcí námrazou
Třídicí znak:730034
Účinnost od:1.1.2019

ČSN 73 0035
Zatížení stavebních konstrukcí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730035
Účinnost od:1.5.1988
Platnost ukončena:1.4.2010
Změny:*a 8.91, *2 2.94, *Z3 10.06

ČSN EN 1991-3 NA ed. A
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 3: Actions induced by cranes and machinery
Třídicí znak:730035
Účinnost od:1.12.2011

ČSN EN 1991-3
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 3: Zatížení od jeřábů a strojního vybavení
Třídicí znak:730035
Účinnost od:1.2.2008
Opravy:*1 7.13, *2 12.19
Změny:*Z1 3.10

ČSN EN 1991-3
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 3: Zatížení od jeřábů a strojního vybavení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730035
Účinnost od:1.3.2007
Platnost ukončena:1.2.2008

ČSN EN 1991-4 NA ed. A
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 4: Silos and tanks
Třídicí znak:730035
Účinnost od:1.8.2013

ČSN EN 1991-4 NA ed. A
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 4: Silos and tanks
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730035
Účinnost od:1.6.2011
Platnost ukončena:1.8.2013

ČSN EN 1991-4 ed. 2
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží
Třídicí znak:730035
Účinnost od:1.6.2018

ČSN EN 1991-4 ed. 2
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730035
Účinnost od:1.7.2011
Platnost ukončena:1.8.2013

ČSN EN 1991-4 ed. 2
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730035
Účinnost od:1.8.2013
Platnost ukončena:1.6.2018

ČSN EN 1991-4
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží
Třídicí znak:730035
Účinnost od:1.4.2008
Opravy:*1 1.11, *2 7.13, *3 5.18
Změny:*(NA ed. A) 9.08, *Z1 2.10, *Z2 3.10, *Z3 4.11, *Z4 5.11, *Z5 6.11

ČSN EN 1991-1-1 NA ed. A
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-1: General actions - Densities, self-weight, imposed loads for buildings
Třídicí znak:730035
Účinnost od:1.7.2011

ČSN EN 1991-1-1
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb
Třídicí znak:730035
Účinnost od:1.4.2004
Opravy:UR 6.07, *1 2.10
Změny:*Z1 2.10, *Z2 3.10

ČSN EN 1991-1-2 NA ed. A
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-2: General actions - Actions on structures exposed to fire
Třídicí znak:730035
Účinnost od:1.6.2013

ČSN EN 1991-1-2 NA ed. A
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-2: General actions - Actions on structures exposed to fire
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730035
Účinnost od:1.12.2011
Platnost ukončena:1.6.2013

ČSN EN 1991-1-2
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-2: Obecná zatížení - Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru
Třídicí znak:730035
Účinnost od:1.9.2004
Opravy:*1 12.06, UR 6.07, *2 2.10, *3 5.13

ČSN EN 1991-1-3 NA ed. A
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-3: General actions - Snow loads
Třídicí znak:730035
Účinnost od:1.2.2017

ČSN EN 1991-1-3 NA ed. A
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-3: General actions - Snow loads
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730035
Účinnost od:1.7.2011
Platnost ukončena:1.8.2012

ČSN EN 1991-1-3 NA ed. A
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-3: General actions - Snow loads
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730035
Účinnost od:1.8.2012
Platnost ukončena:1.9.2013

ČSN EN 1991-1-3 NA ed. A
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-3: General actions - Snow loads
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730035
Účinnost od:1.9.2013
Platnost ukončena:1.2.2017

ČSN EN 1991-1-3 ed. 2
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1- 3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem
Třídicí znak:730035
Účinnost od:1.2.2022

ČSN EN 1991-1-3 ed. 2
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730035
Účinnost od:1.7.2013
Platnost ukončena:1.2.2022
Změny:*A1 6.16

ČSN EN 1991-1-3
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem
Třídicí znak:730035
Účinnost od:1.7.2005
Opravy:UR 6.07, *1 2.10
Změny:*Z1 10.06, *(NA/Z1 ed. A) 12.06, *(Z 2) 2.10, *Z3 3.10, *Z4 4.12, *Z5 6.13, *A1 6.16, *Z6 1.22

ČSN EN 1991-1-4 NA ed. A
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1- 4: General actions - Wind loads
Třídicí znak:730035
Účinnost od:1.8.2013

ČSN EN 1991-1-4 NA ed. A
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1- 4: General actions - Wind loads
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730035
Účinnost od:1.12.2011
Platnost ukončena:1.8.2013

ČSN EN 1991-1-4 ed. 2
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem
Třídicí znak:730035
Účinnost od:1.12.2020

ČSN EN 1991-1-4 ed. 2
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730035
Účinnost od:1.5.2013
Platnost ukončena:1.12.2020
Opravy:*1 8.20

ČSN EN 1991-1-4
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem
Třídicí znak:730035
Účinnost od:1.5.2007
Opravy:UR 6.08, *1 9.08, *2 5.10, *3 1.11, *4 8.20
Změny:*Z1 3.10, *A1 10.10, *Z2 11.11, *Z3 4.13

ČSN EN 1991-1-5 NA ed. A
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-5: General actions - Thermal actions
Třídicí znak:730035
Účinnost od:1.7.2011

ČSN EN 1991-1-5
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-5: Obecná zatížení - Zatížení teplotou
Třídicí znak:730035
Účinnost od:1.6.2005
Opravy:UR 6.07, *1 2.10, *2 6.11
Změny:*Z1 2.10, *Z2 3.10

ČSN EN 1991-1-6 NA ed. A
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1- 6: General actions - Actions during execution
Třídicí znak:730035
Účinnost od:1.8.2012

ČSN EN 1991-1-6 NA ed. A
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-6: General actions - Actions during execution
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730035
Účinnost od:1.7.2011
Platnost ukončena:1.8.2012

ČSN EN 1991-1-6
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-6: Obecná zatížení - Zatížení během provádění
Třídicí znak:730035
Účinnost od:1.11.2006
Opravy:*1 9.09, *2 6.13
Změny:*Z1 2.10, *Z2 3.10, *Z3 7.11, *Z4 4.12

ČSN EN 1991-1-7 NA ed. A
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-7: General actions - Accidental actions
Třídicí znak:730035
Účinnost od:1.12.2015

ČSN EN 1991-1-7 NA ed. A
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-7: General actions - Accidental actions
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730035
Účinnost od:1.12.2011
Platnost ukončena:1.12.2015

ČSN EN 1991-1-7
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-7: Obecná zatížení - Mimořádná zatížení
Třídicí znak:730035
Účinnost od:1.1.2008
Opravy:*1 2.11
Změny:*Z1 3.10, *A1 5.15

ČSN ISO 12494
Zatížení konstrukcí námrazou
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730035
Účinnost od:1.5.2010
Platnost ukončena:1.1.2019
Opravy:*1 1.11

ČSN EN 1998-1 NA ed. A
National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings
Třídicí znak:730036
Účinnost od:1.10.2016

ČSN EN 1998-1 NA ed. A
National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730036
Účinnost od:1.1.2012
Platnost ukončena:1.12.2014

ČSN EN 1998-1 NA ed. A
National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730036
Účinnost od:1.12.2014
Platnost ukončena:1.10.2016

ČSN EN 1998-1 ed. 2
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby
Třídicí znak:730036
Účinnost od:1.10.2013
Změny:*Z1 1.16

ČSN EN 1998-2 NA ed. A
National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 2: Bridges
Třídicí znak:730036
Účinnost od:1.6.2012

ČSN EN 1998-2 NA ed. A
National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 2: Bridges
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730036
Účinnost od:1.1.2012
Platnost ukončena:1.6.2012

ČSN EN 1998-2
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 2: Mosty
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730036
Účinnost od:1.7.2006
Platnost ukončena:1.6.2007

ČSN EN 1998-3 NA ed. A
National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 3: Assessment and retrofitting of buildings
Třídicí znak:730036
Účinnost od:1.10.2013

ČSN EN 1998-3 NA ed. A
National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 3: General actions - Assessment and retrofitting of buildings
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730036
Účinnost od:1.1.2012
Platnost ukončena:1.10.2013

ČSN EN 1998-3 ed. 2
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 3: Hodnocení a zesilování pozemních staveb
Třídicí znak:730036
Účinnost od:1.4.2014

ČSN EN 1998-3 ed. 2
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 3: Hodnocení a zesilování pozemních staveb
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730036
Účinnost od:1.8.2013
Platnost ukončena:1.4.2014

ČSN EN 1998-4 NA ed. A
National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 4: Silos, tanks and pipelines
Třídicí znak:730036
Účinnost od:1.1.2012

ČSN EN 1998-4
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 4: Zásobníky, nádrže a potrubí
Třídicí znak:730036
Účinnost od:1.4.2008
Opravy:*1 8.11
Změny:*Z1 3.10

ČSN EN 1998-4
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 4: Nádrže, zásobníky a potrubí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730036
Účinnost od:1.3.2007
Platnost ukončena:1.4.2008

ČSN EN 1998-5 NA ed. A
National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 5: Foundations, retaining structures and geotechnical aspects
Třídicí znak:730036
Účinnost od:1.1.2012

ČSN EN 1998-5
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 5: Základy, opěrné a zárubní zdi a geotechnická hlediska
Třídicí znak:730036
Účinnost od:1.8.2006
Opravy:UR 6.07
Změny:*Z1 3.10

ČSN EN 1998-6 NA ed. A
National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 6: Towers, masts and chimneys
Třídicí znak:730036
Účinnost od:1.1.2012

ČSN EN 1998-6
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 6: Věže, stožáry a komíny
Třídicí znak:730036
Účinnost od:1.3.2007
Změny:*Z1 3.10

ČSN 73 0038
Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí - doplňující ustanovení
Třídicí znak:730038
Účinnost od:1.12.2019

ČSN 73 0038
Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí - Doplňující ustanovení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730038
Účinnost od:1.1.2015
Platnost ukončena:1.12.2019

ČSN ISO 13822
Zásady navrhování konstrukcí - Hodnocení existujících konstrukcí
Třídicí znak:730038
Účinnost od:1.1.2015

ČSN 73 0039
Navrhování objektů na poddolovaném území
Třídicí znak:730039
Účinnost od:1.2.2015

ČSN 73 0040
Zatížení stavebních objektů technickou seizmicitou a jejich odezva
Třídicí znak:730040
Účinnost od:1.5.2019

ČSN EN 15129
Antiseizmické konstrukční úpravy
Třídicí znak:730041
Účinnost od:1.12.2018

ČSN 73 0043
Doplňující pokyny pro ověřování životnosti konstrukcí s ohledem na vlivy prostředí
Třídicí znak:730043
Účinnost od:1.12.2019

ČSN 73 0043
Doplňující pokyny pro ověřování konstrukcí s ohledem na trvanlivost při zatížení prostředím
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730043
Účinnost od:1.1.2015
Platnost ukončena:1.12.2019

ČSN ISO 13823
Obecné zásady navrhování konstrukcí s ohledem na trvanlivost
Třídicí znak:730043
Účinnost od:1.1.2015

ČSN ISO 10845-1
Stavební zakázky - Část 1: Procesy, metody a postupy
Třídicí znak:730090
Účinnost od:1.1.2022

ČSN ISO 10845-2
Stavební zakázky - Část 2: Formátování a skladba zadávací dokumentace
Třídicí znak:730090
Účinnost od:1.1.2022

ČSN ISO 10845-3
Stavební zakázky - Část 3: Standardní podmínky veřejného nabídkového řízení
Třídicí znak:730090
Účinnost od:1.11.2022

ČSN ISO 10845-4
Stavební zakázky - Část 4: Standardní podmínky pro zadávací řízení veřejných zakázek
Třídicí znak:730090
Účinnost od:1.1.2022

ČSN EN ISO 16739-1
Datový formát lndustry Foundation Classes (IFC) pro sdílení dat ve stavebnictví a ve facility managementu - Část 1: Datové schéma
Třídicí znak:730100
Účinnost od:1.11.2020

ČSN EN ISO 16739
Datový formát Industry Foundation Classes (IFC) pro sdílení dat ve stavebnictví a ve facility managementu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730100
Účinnost od:1.5.2017
Platnost ukončena:1.11.2020

ČSN EN ISO 12006-2
Budovy a inženýrské stavby - Organizace informací o stavbách - Část 2: Rámec pro klasifikaci
Třídicí znak:730101
Účinnost od:1.6.2017
Změny:*Z1 9.20

ČSN EN ISO 12006-3
Budovy a inženýrské stavby - Organizace informací o stavbách - Část 3: Rámec pro objektově orientované informace
Třídicí znak:730101
Účinnost od:1.2.2023

ČSN EN ISO 12006-3
Budovy a inženýrské stavby - Organizace informací o stavbách - Část 3: Rámec pro objektově orientované informace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730101
Účinnost od:1.11.2017
Platnost ukončena:1.2.2023

ČSN ISO 12006-2
Budovy a inženýrské stavby - Organizace informací o stavbách - Část 2: Rámec pro klasifikaci informací
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730101
Účinnost od:1.3.2014
Platnost ukončena:1.6.2017

ČSN ISO 12006-3
Budovy a inženýrské stavby - Organizace informací o stavbách - Část 3: Rámec pro objektově orientované informace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730101
Účinnost od:1.3.2014
Platnost ukončena:1.11.2017

ČSN ISO 22263
Organizace informací o stavbách - Rámec pro správu informací o projektu
Třídicí znak:730102
Účinnost od:1.3.2014

ČSN EN ISO 29481-2
Informační modelování staveb - Manuál pro předávání informací - Část 2: Rámec pro vzájemnou spolupráci
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730104
Účinnost od:1.5.2017
Platnost ukončena:1.12.2017

ČSN ISO 16739
Datový formát Industry Foundation Classes (IFC) pro sdílení dat ve stavebnictví a ve facility managementu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730109
Účinnost od:1.9.2014
Platnost ukončena:1.12.2017

ČSN ISO 16354
Obecné zásady pro znalostní a objektové knihovny
Třídicí znak:730111
Účinnost od:1.3.2014

ČSN EN ISO 16757-1
Datové struktury pro elektronické katalogy výrobků pro technická zařízení budov - Část 1: Pojmy, architektura a model
Třídicí znak:730112
Účinnost od:1.6.2017
Změny:*Z1 11.19

ČSN EN ISO 16757-2
Datové struktury pro elektronické katalogy výrobků pro technická zařízení budov - Část 2: Geometrie
Třídicí znak:730112
Účinnost od:1.1.2020

ČSN EN ISO 23386
Informační modelování staveb a další digitální procesy používané ve stavebnictví - Metodika pro popisování, vytváření a udržování vlastností v propojených datových slovnících
Třídicí znak:730113
Účinnost od:1.1.2021

ČSN EN ISO 23387
Informační modelování staveb (BIM) - Datové šablony pro stavební objekty používané v životním cyklu staveb - Pojmy a principy
Třídicí znak:730114
Účinnost od:1.6.2021

ČSN P ISO/TS 12911
Rámec pro návody na informační modelování staveb (BIM)
Třídicí znak:730121
Účinnost od:1.3.2014

ČSN EN ISO 29481-1
Informační modely staveb - Manuál pro předávání informací - Část 1: Metodika a formát
Třídicí znak:730122
Účinnost od:1.6.2018

ČSN EN ISO 29481-2
Informační modely staveb - Manuál pro předávání informací - Část 2: Rámec pro interakce
Třídicí znak:730122
Účinnost od:1.12.2017

ČSN EN ISO 29481-3
Informační modely staveb - Manuál pro předávání informací - Část 3: Schéma dat a kód
Třídicí znak:730122
Účinnost od:1.5.2023

ČSN ISO 29481-1
Informační modelování staveb - Manuál pro předávání informací - Část 1: Metodika a formát
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730122
Účinnost od:1.3.2014
Platnost ukončena:1.6.2018

ČSN ISO 29481-2
Informační modelování staveb - Manuál pro předávání informací - Část 2: Rámec pro vzájemnou spolupráci
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730122
Účinnost od:1.3.2014
Platnost ukončena:1.12.2017

ČSN EN ISO 21597-1
Informační kontejner pro předávání propojených dokumentů - Specifikace výměny - Část 1: Kontejner
Třídicí znak:730123
Účinnost od:1.5.2023

ČSN EN ISO 21597-1
Informační kontejner pro předávání propojených dokumentů - Specifikace výměny - Část 1: Kontejner
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730123
Účinnost od:1.1.2021
Platnost ukončena:1.5.2023

ČSN EN ISO 21597-2
Informační kontejner pro předávání propojených dokumentů - Specifikace výměny - Část 2: Typy vazeb
Třídicí znak:730123
Účinnost od:1.5.2023

ČSN EN ISO 21597-2
Informační kontejner pro předávání propojených dokumentů - Specifikace výměny - Část 2: Typy vazeb
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730123
Účinnost od:1.8.2021
Platnost ukončena:1.5.2023

ČSN EN 17632-1
Informační modelování staveb (BIM) - Sémantické modelování a propojování (SML) - Část 1: Generické vzory modelování
NOVÁ NORMA
Třídicí znak:730124
Účinnost od:1.6.2023

ČSN EN 17412-1
Informační modelování staveb - Úroveň informačních potřeb - Část 1: Pojmy a principy
Třídicí znak:730141
Účinnost od:1.10.2021

ČSN EN 17412-1
Informační modelování staveb - Úroveň potřeby informací - Pojmy a principy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730141
Účinnost od:1.8.2021
Platnost ukončena:1.10.2021

ČSN EN ISO 19650-1
Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně informačního modelování staveb (BIM) - Management informací s využitím informačního modelování staveb - Část 1: Pojmy a principy
Třídicí znak:730150
Účinnost od:1.11.2019
Opravy:*1 9.21

ČSN EN ISO 19650-1
Organizace informací o stavbách - Management informací využívající informační modelování staveb - Část 1: Pojmy a principy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730150
Účinnost od:1.7.2019
Platnost ukončena:1.11.2019

ČSN EN ISO 19650-2
Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně informačního modelování staveb (BIM) - Management informací s využitím informačního modelování staveb - Část 2: Dodací fáze aktiv
Třídicí znak:730150
Účinnost od:1.1.2020
Opravy:*1 9.21

ČSN EN ISO 19650-2
Organizace informací o stavbách - Management informací využívající informační modelování staveb - Část 2: Fáze přípravy staveb
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730150
Účinnost od:1.7.2019
Platnost ukončena:1.1.2020

ČSN EN ISO 19650-3
Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně informačního modelování staveb (BIM) - Management informací s využitím informačního modelování staveb - Část 3: Provozní fáze aktiv
Třídicí znak:730150
Účinnost od:1.5.2021

ČSN EN ISO 19650-4
Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně informačního modelování staveb (BIM) - Management informací s využitím informačního modelování staveb - Část 4: Výměna informací
Třídicí znak:730150
Účinnost od:1.4.2023

ČSN EN ISO 19650-5
Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně informačního modelování staveb (BIM) - Management informací s využitím informačního modelování staveb - Část 5: Bezpečnostně orientovaný přístup k managementu informací
Třídicí znak:730150
Účinnost od:1.3.2021

ČSN EN ISO 9488
Solární energie - Slovník
Třídicí znak:730300
Účinnost od:1.12.2022

ČSN EN ISO 9488
Solární energie - Slovník
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730300
Účinnost od:1.9.2001
Platnost ukončena:1.1.2014

ČSN EN ISO 9488
Solární energie - Slovník
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730300
Účinnost od:1.1.2014
Platnost ukončena:1.12.2022

ČSN EN 12975-1
Tepelné solární soustavy a součásti - Solární kolektory - Část 1: Všeobecné požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730301
Účinnost od:1.3.2002
Platnost ukončena:1.12.2006

ČSN EN 12975-1
Tepelné solární soustavy a součásti - Solární kolektory - Část 1: Všeobecné požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730301
Účinnost od:1.12.2006
Platnost ukončena:1.7.2011

ČSN EN 12975-2
Tepelné solární soustavy a součásti - Solární kolektory - Část 2: Zkušební metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730301
Účinnost od:1.5.2003
Platnost ukončena:1.12.2006

ČSN EN 12975-2
Tepelné solární soustavy a součásti - Solární kolektory - Část 2: Zkušební metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730301
Účinnost od:1.12.2006
Platnost ukončena:1.8.2014

ČSN EN 12975-1+A1
Tepelné solární soustavy a součásti - Solární kolektory - Část 1: Všeobecné požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730301
Účinnost od:1.7.2011
Platnost ukončena:1.10.2022

ČSN EN 12975
Solární kolektory - Základní požadavky
Třídicí znak:730301
Účinnost od:1.10.2022

TNI 73 0302
Energetické hodnocení solárních tepelných soustav - Zjednodušený výpočtový postup
Třídicí znak:730302
Účinnost od:1.8.2014

TNI 73 0302
Energetické hodnocení solárních tepelných soustav - Zjednodušený výpočtový postup
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730302
Platnost ukončena:1.8.2014

ČSN EN 12976-1
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy průmyslově vyráběné - Část 1: Obecné požadavky
Třídicí znak:730302
Účinnost od:1.1.2023

ČSN EN 12976-1
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy průmyslově vyráběné - Část 1: Všeobecné požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730302
Účinnost od:1.3.2002
Platnost ukončena:1.10.2006

ČSN EN 12976-1
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy průmyslově vyráběné - Část 1: Všeobecné požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730302
Účinnost od:1.10.2006
Platnost ukončena:1.9.2017

ČSN EN 12976-1
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy průmyslově vyráběné - Část 1: Všeobecné požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730302
Účinnost od:1.9.2017
Platnost ukončena:1.5.2018

ČSN EN 12976-1
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy průmyslově vyráběné - Část 1: Obecné požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730302
Účinnost od:1.5.2018
Platnost ukončena:1.7.2022

ČSN EN 12976-1
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy průmyslově vyráběné - Část 1: Obecné požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730302
Účinnost od:1.7.2022
Platnost ukončena:1.1.2023

ČSN EN 12976-2
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy průmyslově vyráběné - Část 2: Zkušební metody
Třídicí znak:730302
Účinnost od:1.6.2021

ČSN EN 12976-2
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy průmyslově vyráběné - Část 2: Zkušební metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730302
Účinnost od:1.5.2002
Platnost ukončena:1.10.2006

ČSN EN 12976-2
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy průmyslově vyráběné - Část 2: Zkušební metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730302
Účinnost od:1.10.2006
Platnost ukončena:1.9.2017

ČSN EN 12976-2
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy průmyslově vyráběné - Část 2: Zkušební metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730302
Účinnost od:1.9.2017
Platnost ukončena:1.6.2021

TNI CEN ISO/TR 52022-2
Energetická náročnost budov - Tepelné a solární vlastnosti a vlastnosti denního osvětlení stavebních částí a prvků - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění
Třídicí znak:730303
Účinnost od:1.5.2018

ČSN EN 13363-1
Zařízení protisluneční ochrany kombinované se zasklením - Výpočet propustnosti sluneční energie a světla - Část 1: Zjednodušená metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730303
Účinnost od:1.8.2004
Platnost ukončena:1.3.2008

ČSN EN 13363-2
Zařízení protisluneční ochrany kombinované se zasklením - Výpočet propustnosti solární energie a světla - Část 2: Podrobná výpočtová metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730303
Účinnost od:1.1.2006
Platnost ukončena:1.4.2018
Opravy:*1 7.06

ČSN EN 13363-1+A1
Zařízení protisluneční ochrany kombinované se zasklením - Výpočet propustnosti sluneční energie a světla - Část 1: Zjednodušená metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730303
Účinnost od:1.3.2008
Platnost ukončena:1.4.2018
Opravy:*1 4.09

ČSN EN ISO 52022-1
Energetická náročnost budov - Tepelné a solární vlastnosti a vlastnosti denního osvětlení stavebních částí a prvků - Část 1: Zjednodušená metoda výpočtu charakteristik zařízení protisluneční ochrany kombinované se zasklením
Třídicí znak:730303
Účinnost od:1.7.2022

ČSN EN ISO 52022-1
Energetická náročnost budov - Tepelné a solární vlastnosti a vlastnosti denního osvětlení stavebních částí a prvků - Část 1: Zjednodušená metoda výpočtu charakteristik zařízení protisluneční ochrany kombinované se zasklením
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730303
Účinnost od:1.4.2018
Platnost ukončena:1.7.2022

ČSN EN ISO 52022-3
Energetická náročnost budov - Tepelné a solární vlastnosti a vlastnosti denního osvětlení stavebních částí a prvků - Část 3: Podrobná metoda výpočtu charakteristik zařízení protisluneční ochrany kombinované se zasklením
Třídicí znak:730303
Účinnost od:1.4.2018

ČSN EN ISO 9806
Solární energie - Solární tepelné kolektory - Zkušební metody
Třídicí znak:730304
Účinnost od:1.7.2018

ČSN EN ISO 9806
Solární energie - Solární tepelné kolektory - Zkušební metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730304
Účinnost od:1.8.2014
Platnost ukončena:1.7.2018

ČSN EN 12977-1
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy stavěné na zakázku - Část 1: Obecné požadavky na solární ohřívače vody a kombinované soustavy
Třídicí znak:730305
Účinnost od:1.11.2018

ČSN EN 12977-1
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy stavěné na zakázku - Část 1: Obecné požadavky na solární ohřívače vody a kombinované soustavy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730305
Účinnost od:1.10.2012
Platnost ukončena:1.11.2018

ČSN EN 12977-2
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy stavěné na zakázku - Část 2: Zkušební metody pro solární ohřívače vody a kombinované soustavy
Třídicí znak:730305
Účinnost od:1.11.2018

ČSN EN 12977-2
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy stavěné na zakázku - Část 2: Zkušební metody pro solární ohřívače vody a kombinované soustavy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730305
Účinnost od:1.10.2012
Platnost ukončena:1.11.2018

ČSN EN 12977-3
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy stavěné na zakázku - Část 3: Metody zkoušení parametrů solárních zásobníků pro ohřev vody
Třídicí znak:730305
Účinnost od:1.11.2018

ČSN EN 12977-3
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy stavěné na zakázku - Část 3: Metody zkoušení parametrů solárních zásobníků pro ohřev vody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730305
Účinnost od:1.5.2009
Platnost ukončena:1.10.2012

ČSN EN 12977-3
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy stavěné na zakázku - Část 3: Metody zkoušení parametrů solárních zásobníků pro ohřev vody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730305
Účinnost od:1.10.2012
Platnost ukončena:1.11.2018

ČSN EN 12977-4
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy stavěné na zakázku - Část 4: Metody zkoušení parametrů solárních kombinovaných zásobníků
Třídicí znak:730305
Účinnost od:1.11.2018

ČSN EN 12977-4
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy stavěné na zakázku - Část 4: Metody zkoušení parametrů solárních kombinovaných zásobníků
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730305
Účinnost od:1.10.2012
Platnost ukončena:1.11.2018

ČSN EN 12977-5
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy stavěné na zakázku - Část 5: Metody zkoušení parametrů regulačního zařízení
Třídicí znak:730305
Účinnost od:1.11.2018

ČSN EN 12977-5
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy stavěné na zakázku - Část 5: Metody zkoušení parametrů regulačního zařízení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730305
Účinnost od:1.10.2012
Platnost ukončena:1.11.2018

ČSN EN ISO 22975-1
Solární energie - Části a materiály kolektorů - Část 1: Vakuové trubky - Trvanlivost a vlastnosti
Třídicí znak:730306
Účinnost od:1.5.2017

ČSN EN ISO 22975-2
Solární energie - Části a materiály kolektorů - Část 2: Tepelné trubice pro solární tepelné aplikace - Trvanlivost a vlastnosti
Třídicí znak:730306
Účinnost od:1.5.2017

ČSN EN ISO 22975-3
Solární energie - Části a materiály kolektorů - Část 3: Trvanlivost povrchu absorbéru
Třídicí znak:730306
Účinnost od:1.2.2015

TNI CEN/TR 15615
Vysvětlení obecných vztahů mezi různými evropskými normami a směrnicí o energetické náročnosti budov (EPBD) - Zastřešující dokument
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730310
Platnost ukončena:1.4.2018

ČSN EN ISO 12569
Tepelné vlastnosti budov a materiálů - Stanovení výměny vzduchu v budovách - Metoda poklesu koncentrace značkovacího plynu
Třídicí znak:730311
Účinnost od:1.11.2018

ČSN EN ISO 12569
Tepelné vlastnosti budov - Stanovení výměny vzduchu v budovách - Metoda změny koncentrace indikačního plynu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730311
Účinnost od:1.7.2002
Platnost ukončena:1.7.2013

ČSN EN ISO 12569
Tepelné vlastnosti budov a materiálů - Stanovení výměny vzduchu v budovách - Metoda poklesu koncentrace značkovacího plynu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730311
Účinnost od:1.7.2013
Platnost ukončena:1.11.2018

ČSN EN 14114
Tepelně vlhkostní chování stavebního zařízení a průmyslových instalací - Výpočet difuze vodní páry - Izolační systémy pro chladné potrubí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730312
Účinnost od:1.4.2003
Platnost ukončena:1.12.2014

ČSN EN ISO 15758
Tepelně-vlhkostní chování zařízení budov a průmyslových instalací - Výpočet difuze vodní páry - Izolace potrubí pro vedení chladu
Třídicí znak:730312
Účinnost od:1.12.2014

ČSN EN ISO 13787
Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení deklarované hodnoty součinitele tepelné vodivosti
Třídicí znak:730313
Účinnost od:1.1.2004

ČSN EN ISO 15148
Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků - Stanovení nasákavosti částečným ponořením
Třídicí znak:730314
Účinnost od:1.3.2004
Změny:*A1 2.17

ČSN EN ISO 15927-1
Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 1: Měsíční a roční průměry jednotlivých meteorologických prvků
Třídicí znak:730315
Účinnost od:1.8.2004

ČSN EN ISO 15927-2
Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 2: Hodinová data pro návrhovou tepelnou zátěž
Třídicí znak:730315
Účinnost od:1.12.2009

ČSN EN ISO 15927-3
Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 3: Výpočet indexu hnaného deště pro svislé povrchy z hodinových dat větru a dešťových srážek
Třídicí znak:730315
Účinnost od:1.3.2010

ČSN EN ISO 15927-3
Tepelné vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 3: Výpočet indexu hnaného deště pro svislé povrchy z hodinových dat větru a dešťových srážek
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730315
Účinnost od:1.9.2009
Platnost ukončena:1.3.2010

ČSN EN ISO 15927-4
Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 4: Hodinová data pro posuzování roční energetické potřeby pro vytápění a chlazení
Třídicí znak:730315
Účinnost od:1.3.2011

ČSN EN ISO 15927-4
Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 4: Hodinová data pro posuzování roční energetické potřeby pro vytápění a chlazení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730315
Účinnost od:1.3.2006
Platnost ukončena:1.3.2011

ČSN EN ISO 15927-5
Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 5: Data pro návrhové tepelné zatížení pro vytápěný prostor
Třídicí znak:730315
Účinnost od:1.8.2005
Opravy:*1 10.12
Změny:*A1 6.12

ČSN EN ISO 15927-6
Tepelně-vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 6: Kumulované teplotní rozdíly (denostupně)
Třídicí znak:730315
Účinnost od:1.4.2013

ČSN EN ISO 15927-6
Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 6: Výpočet a prezentace souhrnů časově teplotních rozdílů, pro stanovení užití energie ve vytápěném prostoru
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730315
Účinnost od:1.5.2008
Platnost ukončena:1.9.2008

ČSN EN ISO 15927-6
Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 6: Akumulované teplotní rozdíly (dennostupně)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730315
Účinnost od:1.9.2008
Platnost ukončena:1.4.2013

ČSN EN 12412-2
Tepelné chování oken, dveří a okenic - Stanovení součinitele prostupu tepla metodou teplé skříně - Část 2: Rámy
Třídicí znak:730316
Účinnost od:1.6.2004

ČSN EN 12412-4
Tepelné chování oken, dveří a okenic - Stanovení součinitele prostupu tepla metodou teplé skříně - Část 4: Roletové skříně
Třídicí znak:730316
Účinnost od:1.6.2004

ČSN EN ISO 13790
Tepelné chování budov - Výpočet potřeby energie na vytápění
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730317
Účinnost od:1.2.2005
Platnost ukončena:1.6.2005

ČSN EN ISO 13790
Tepelné chování budov - Výpočet potřeby energie na vytápění
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730317
Účinnost od:1.6.2005
Platnost ukončena:1.12.2008

ČSN EN ISO 13790
Energetická náročnost budov - Výpočet potřeby energie na vytápění a chlazení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730317
Účinnost od:1.12.2008
Platnost ukončena:1.11.2009

ČSN EN ISO 13790
Energetická náročnost budov - Výpočet spotřeby energie na vytápění a chlazení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730317
Účinnost od:1.11.2009
Platnost ukončena:1.4.2018

ČSN EN ISO 13791
Tepelné chování budov - Výpočet vnitřních teplot v místnosti v letním období bez strojního chlazení - Základní kritéria pro validační postupy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730318
Účinnost od:1.6.2005
Platnost ukončena:1.10.2012

ČSN EN ISO 13791
Tepelné chování budov - Výpočet vnitřních teplot v místnosti v letním období bez strojního chlazení - Základní kritéria pro validační postupy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730318
Účinnost od:1.10.2012
Platnost ukončena:1.4.2018

ČSN EN ISO 52017-1
Energetická náročnost budov - Citelné a latentní tepelné zatížení a vnitřní teploty - Část 1: Obecné postupy výpočtu
Třídicí znak:730318
Účinnost od:1.7.2022

ČSN EN ISO 52017-1
Energetická náročnost budov - Citelné a latentní tepelné zatížení a vnitřní teploty - Část 1: Obecné postupy výpočtu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730318
Účinnost od:1.4.2018
Platnost ukončena:1.7.2022

ČSN EN ISO 13792
Tepelné chování budov - Výpočet vnitřních teplot v místnosti v letním období bez strojního chlazení - Zjednodušené metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730320
Účinnost od:1.9.2005
Platnost ukončena:1.11.2012

ČSN EN ISO 13792
Tepelné chování budov - Výpočet vnitřních teplot v místnosti v letním období bez strojního chlazení - Zjednodušené metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730320
Účinnost od:1.11.2012
Platnost ukončena:1.4.2018

ČSN EN 13947
Tepelné chování lehkých obvodových plášťů - Výpočet součinitele prostupu tepla
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730321
Účinnost od:1.8.2007
Platnost ukončena:1.5.2013

ČSN EN ISO 12631
Tepelné chování lehkých obvodových plášťů - Výpočet součinitele prostupu tepla
Třídicí znak:730321
Účinnost od:1.9.2019

ČSN EN ISO 12631
Tepelné chování lehkých obvodových plášťů - Výpočet součinitele prostupu tepla
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730321
Účinnost od:1.5.2013
Platnost ukončena:1.4.2018

ČSN EN ISO 12631
Tepelné chování lehkých obvodových plášťů - Výpočet součinitele prostupu tepla
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730321
Účinnost od:1.4.2018
Platnost ukončena:1.9.2019

ČSN EN 15255
Tepelné chování budov - Výpočet chladicího výkonu pro odvod citelného tepla z místnosti - Obecná kritéria a validační postupy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730323
Účinnost od:1.4.2008
Platnost ukončena:1.4.2018

TNI CEN ISO/TR 52003-2
Energetická náročnost budov - Ukazatele, požadavky, hodnocení a průkazy - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění ISO 52003-1
Třídicí znak:730324
Účinnost od:1.11.2022

ČSN EN 15217
Energetická náročnost budov - Metody pro vyjádření energetické náročnosti a pro energetickou certifikaci budov
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730324
Účinnost od:1.3.2008
Platnost ukončena:1.4.2018

ČSN EN ISO 52003-1
Energetická náročnost budov - Ukazatele, požadavky, hodnocení a průkazy - Část 1: Obecné aspekty a aplikace celkové energetické náročnosti
Třídicí znak:730324
Účinnost od:1.7.2022

ČSN EN ISO 52003-1
Energetická náročnost budov - Ukazatele, požadavky, kvalifikace a osvědčení - Část 1: Obecné aspekty a aplikace celkové energetické náročnosti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730324
Účinnost od:1.4.2018
Platnost ukončena:1.7.2022

ČSN EN 15265
Energetická náročnost budov - Výpočet potřeby tepla na vytápění a chlazení dynamickými metodami - Obecná kritéria a ověřovací postupy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730325
Účinnost od:1.4.2008
Platnost ukončena:1.4.2018

ČSN EN 15603
Energetická náročnost budov - Celková potřeba energie a definice energetických hodnocení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730326
Účinnost od:1.7.2008
Platnost ukončena:1.5.2009

ČSN EN 15603
Energetická náročnost budov - Celková potřeba energie a definice energetických hodnocení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730326
Účinnost od:1.5.2009
Platnost ukončena:1.4.2018

TNI 73 0327
Energetická náročnost budov - Energetické požadavky na osvětlení
Třídicí znak:730327
Účinnost od:1.1.2012

TNI 73 0327
Energetická náročnost budov - Energetické požadavky na osvětlení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730327
Platnost ukončena:1.1.2012

ČSN CEN/TR 15193-2
Energetická náročnost budov - Energetické požadavky na osvětlení - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15193-1, modul M9
Třídicí znak:730327
Účinnost od:1.10.2017

ČSN EN 15193-1
Energetická náročnost budov - Energetické požadavky na osvětlení - Část 1: Specifikace, modul M9
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730327
Účinnost od:1.10.2017
Platnost ukončena:1.12.2021

ČSN EN 15193-1+A1
Energetická náročnost budov - Energetické požadavky na osvětlení - Část 1: Specifikace, Modul M9
Třídicí znak:730327
Účinnost od:1.12.2021

ČSN EN 15193
Energetická náročnost budov - Energetické požadavky na osvětlení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730327
Účinnost od:1.7.2008
Platnost ukončena:1.10.2017
Opravy:*1 12.10

ČSN EN ISO 6781-3
Provedení budov - Detekce tepelných, vzduchotěsných a vlhkostních nehomogenit v budovách s použitím infračervených metod - Část 3: Kvalifikace operátorů řízení, analytiků dat a zpracovatelů zpráv
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730327
Účinnost od:1.8.2016
Platnost ukončena:1.5.2018

ČSN EN ISO 23993
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení návrhové hodnoty součinitele tepelné vodivosti
Třídicí znak:730328
Účinnost od:1.7.2011

ČSN EN ISO 23993
Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení návrhové tepelné vodivosti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730328
Účinnost od:1.11.2008
Platnost ukončena:1.5.2009

ČSN EN ISO 23993
Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení návrhové hodnoty součinitele tepelné vodivosti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730328
Účinnost od:1.5.2009
Platnost ukončena:1.7.2011

TNI 73 0329
Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění - Rodinné domy
Třídicí znak:730329
Účinnost od:1.9.2010

TNI 73 0329
Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění - Rodinné domy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730329
Platnost ukončena:1.9.2010
Opravy:*1 5.09

TNI 73 0330
Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění - Bytové domy
Třídicí znak:730330
Účinnost od:1.9.2010

TNI 73 0330
Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění - Bytové domy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730330
Platnost ukončena:1.9.2010

TNI 73 0331
Energetická náročnost budov - Typické hodnoty pro výpočet
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730331
Účinnost od:1.5.2013
Platnost ukončena:1.10.2018

ČSN 73 0331-1
Energetická náročnost budov - Typické hodnoty pro výpočet - Část 1: Obecná část a měsíční výpočtová data
Třídicí znak:730331
Účinnost od:1.11.2020

ČSN 73 0331-1
Energetická náročnost budov - Typické hodnoty pro výpočet - Část 1: Obecná část a měsíční výpočtová data
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730331
Účinnost od:1.10.2018
Platnost ukončena:1.11.2020

ČSN P CEN/TS 16628
Energetická náročnost budov - Základní zásady pro soubor norem ENB
Třídicí znak:730332
Účinnost od:1.12.2016

ČSN P CEN/TS 16629
Energetická náročnost budov - Podrobná technická pravidla pro soubor norem ENB
Třídicí znak:730333
Účinnost od:1.12.2016

TNI CEN ISO/TR 52000-2
Energetická náročnost budov - Základní zásady pro soubor norem ENB - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění ISO 52000-1
Třídicí znak:730334
Účinnost od:1.4.2018

ČSN EN ISO 52000-1
Energetická náročnost budov - Základní zásady pro soubor norem ENB - Část 1: Obecný rámec a postupy
Třídicí znak:730334
Účinnost od:1.12.2018
Opravy:*1 1.23

ČSN EN ISO 52000-1
Energetická náročnost budov - Základní zásady pro soubor norem ENB - Část 1: Obecný rámec a postupy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730334
Účinnost od:1.4.2018
Platnost ukončena:1.12.2018

TNI CEN ISO/TR 52010-2
Energetická náročnost budov - Vnější klimatické podmínky - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění ISO 52010-1
Třídicí znak:730335
Účinnost od:1.8.2018

ČSN EN ISO 52010-1
Energetická náročnost budov - Vnější klimatické podmínky - Část 1: Přepočet klimatických dat pro energetické výpočty
Třídicí znak:730335
Účinnost od:1.7.2022

ČSN EN ISO 52010-1
Energetická náročnost budov - Vnější klimatické podmínky - Část 1: Přepočet klimatických dat pro energetické výpočty
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730335
Účinnost od:1.4.2018
Platnost ukončena:1.7.2022

TNI CEN ISO/TR 52016-2
Energetická náročnost budov - Potřeba energie na vytápění a chlazení, vnitřní teploty a citelné a latentní tepelné výkony - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění ISO 52016-1 a ISO 52017-1
Třídicí znak:730336
Účinnost od:1.5.2020

ČSN EN ISO 52016-1
Energetická náročnost budov - Potřeba energie na vytápění a chlazení, vnitřní teploty a citelné a latentní tepelné výkony - Část 1: Výpočtové postupy
Třídicí znak:730336
Účinnost od:1.10.2019
Opravy:*1 1.23

ČSN EN ISO 52016-1
Energetická náročnost budov - Energie potřebná pro vytápění a chlazení vnitřních prostor a citelné a latentní tepelné zatížení - Část 1: Postupy výpočtu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730336
Účinnost od:1.4.2018
Platnost ukončena:1.10.2019

TNI CEN ISO/TR 52018-2
Energetická náročnost budov - Indikátory pro požadavky na dílčí ENB vztahující se k bilanci tepelné energie a vlastnostem konstrukcí - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění ISO 52018-1
Třídicí znak:730337
Účinnost od:1.11.2022

ČSN EN ISO 52018-1
Energetická náročnost budov - Indikátory pro požadavky na dílčí ENB vztahující se k bilanci tepelné energie a vlastnostem konstrukcí - Část 1: Přehled možností
Třídicí znak:730337
Účinnost od:1.8.2022

ČSN EN ISO 52018-1
Energetická náročnost budov - Indikátory pro částečné požadavky ENB vztahující se k tepelné rovnováze a vlastnostem prvků - Část 1: Přehled možností
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730337
Účinnost od:1.4.2018
Platnost ukončena:1.8.2022

ČSN EN ISO 6781-3
Provedení budov - Detekce tepelných, vzduchotěsných a vlhkostních nehomogenit v budovách s použitím infračervených metod - Část 3: Kvalifikace operátorů zařízení, analytiků dat a zpracovatelů zpráv
Třídicí znak:730340
Účinnost od:1.5.2018

ČSN EN 16012+A1
Tepelné izolace budov - Reflexní izolační výrobky - Stanovení deklarovaných tepelných vlastností
Třídicí znak:730341
Účinnost od:1.9.2015

ČSN EN 16012
Tepelné izolace budov - Reflexní izolační výrobky - Stanovení deklarovaných tepelných vlastností
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730341
Účinnost od:1.9.2012
Platnost ukončena:1.9.2015

TNI 73 0351
Energetické hodnocení soustav s tepelnými čerpadly - Zjednodušený výpočtový postup
Třídicí znak:730351
Účinnost od:1.8.2014

ČSN ISO 10916
Výpočet vlivu využití denního světla na potřebnou čistou a konečnou energii pro osvětlení
Třídicí znak:730355
Účinnost od:1.3.2018

ČSN P CEN/TS 15548-1
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení tepelného odporu metodou chráněné topné desky - Část 1: Měření při zvýšených teplotách od 100 °C do 850 °C
Třídicí znak:730361
Účinnost od:1.4.2015

ČSN EN ISO 9053-1
Akustika - Určení odporu proti proudění vzduchu - Část 1: Metoda statického proudění vzduchu
Třídicí znak:730502
Účinnost od:1.9.2020

ČSN EN ISO 9053-1
Akustika - Stanovení odporu proti proudění vzduchu - Část 1: Metoda statického proudění vzduchu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730502
Účinnost od:1.10.2019
Platnost ukončena:1.9.2020

ČSN EN ISO 9053-2
Akustika - Určení odporu proti proudění vzduchu - Část 2: Alternativní metoda proudění vzduchu
Třídicí znak:730502
Účinnost od:1.5.2021

ČSN EN ISO 15186-1
Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách pomocí akustické intenzity - Část 1: Laboratorní měření
Třídicí znak:730509
Účinnost od:1.10.2004

ČSN EN ISO 15186-2
Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách pomocí akustické intenzity - Část 2: Měření v budovách
Třídicí znak:730509
Účinnost od:1.2.2011

ČSN EN ISO 15186-3
Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách pomocí akustické intenzity - Část 3: Laboratorní měření na nízkých kmitočtech
Třídicí znak:730509
Účinnost od:1.2.2011

ČSN ISO 15186-2
Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách pomocí akustické intenzity - Část 2: Měření v budovách
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730509
Účinnost od:1.10.2004
Platnost ukončena:1.2.2011

ČSN ISO 15186-3
Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách pomocí akustické intenzity - Část 3: Laboratorní měření na nízkých kmitočtech
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730509
Účinnost od:1.10.2004
Platnost ukončena:1.2.2011

ČSN EN ISO 10140-1
Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 1: Aplikační pravidla pro určité výrobky
Třídicí znak:730511
Účinnost od:1.6.2022

ČSN EN ISO 10140-1
Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 1: Aplikační pravidla pro určité výrobky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730511
Účinnost od:1.5.2011
Platnost ukončena:1.3.2017
Změny:*A1 8.12, *A2 11.14

ČSN EN ISO 10140-1
Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 1: Aplikační pravidla pro určité výrobky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730511
Účinnost od:1.3.2017
Platnost ukončena:1.10.2017

ČSN EN ISO 10140-1
Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 1: Aplikační pravidla pro určité výrobky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730511
Účinnost od:1.10.2017
Platnost ukončena:1.12.2021

ČSN EN ISO 10140-1
Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 1: Aplikační pravidla pro určité výrobky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730511
Účinnost od:1.12.2021
Platnost ukončena:1.6.2022

ČSN EN ISO 10140-2
Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 2: Měření vzduchové neprůzvučnosti
Třídicí znak:730511
Účinnost od:1.6.2022

ČSN EN ISO 10140-2
Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 2: Měření vzduchové neprůzvučnosti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730511
Účinnost od:1.5.2011
Platnost ukončena:1.12.2021

ČSN EN ISO 10140-2
Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 2: Měření vzduchové neprůzvučnosti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730511
Účinnost od:1.12.2021
Platnost ukončena:1.6.2022

ČSN EN ISO 10140-3
Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 3: Měření kročejové neprůzvučnosti
Třídicí znak:730511
Účinnost od:1.6.2022

ČSN EN ISO 10140-3
Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 3: Měření kročejové neprůzvučnosti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730511
Účinnost od:1.5.2011
Platnost ukončena:1.12.2021
Změny:*A1 11.15

ČSN EN ISO 10140-3
Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 3: Měření kročejové neprůzvučnosti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730511
Účinnost od:1.12.2021
Platnost ukončena:1.6.2022

ČSN EN ISO 10140-4
Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 4: Měřicí postupy a požadavky
Třídicí znak:730511
Účinnost od:1.9.2022

ČSN EN ISO 10140-4
Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 4: Měřicí postupy a požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730511
Účinnost od:1.5.2011
Platnost ukončena:1.12.2021

ČSN EN ISO 10140-4
Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 4: Měřicí postupy a požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730511
Účinnost od:1.12.2021
Platnost ukončena:1.9.2022

ČSN EN ISO 10140-5
Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 5: Požadavky na zkušební zařízení a přístrojové vybavení
Třídicí znak:730511
Účinnost od:1.11.2022

ČSN EN ISO 10140-5
Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 5: Požadavky na zkušební zařízení a přístrojové vybavení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730511
Účinnost od:1.5.2011
Platnost ukončena:1.12.2021
Změny:*A1 11.14

ČSN EN ISO 10140-5
Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 5: Požadavky na zkušební zařízení a přístrojové vybavení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730511
Účinnost od:1.12.2021
Platnost ukončena:1.11.2022

ČSN EN ISO 12999-1
Akustika - Určování a používání nejistot měření ve stavební akustice - Část 1: Zvuková izolace
Třídicí znak:730511
Účinnost od:1.8.2021

ČSN EN ISO 12999-1
Akustika - Určování a používání nejistot měření ve stavební akustice - Část 1: Zvuková izolace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730511
Účinnost od:1.2.2015
Platnost ukončena:1.6.2021

ČSN EN ISO 12999-1
Akustika - Určování a používání nejistot měření ve stavební akustice - Část 1: Zvuková izolace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730511
Účinnost od:1.6.2021
Platnost ukončena:1.8.2021

ČSN EN ISO 12999-2
Akustika - Určování a používání nejistot měření ve stavební akustice - Část 2: Zvuková pohltivost
Třídicí znak:730511
Účinnost od:1.5.2021

ČSN EN ISO 12999-2
Akustika - Určování a používání nejistot měření ve stavební akustice - Část 2: Zvuková pohltivost
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730511
Účinnost od:1.2.2021
Platnost ukončena:1.5.2021

ČSN EN ISO 140-11
Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 11: Laboratorní měření snížení přenosu kročejového zvuku podlahou na lehkých referenčních stropech
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730511
Účinnost od:1.1.2006
Platnost ukončena:1.5.2011

ČSN EN ISO 140-14
Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 14: Směrnice pro netypické situace v budovách
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730511
Účinnost od:1.5.2005
Platnost ukončena:1.7.2016
Opravy:*1 6.09

ČSN EN ISO 16283-1
Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách in situ - Část 1: Vzduchová neprůzvučnost
Třídicí znak:730511
Účinnost od:1.11.2014
Opravy:*1 5.18
Změny:*A1 6.18

ČSN EN ISO 16283-2
Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách in situ - Část 2: Kročejová neprůzvučnost
Třídicí znak:730511
Účinnost od:1.6.2021

ČSN EN ISO 16283-2
Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách in situ - Část 2: Kročejová neprůzvučnost
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730511
Účinnost od:1.7.2016
Platnost ukončena:1.3.2019

ČSN EN ISO 16283-2
Akustika - Stavební měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 2: Kročejová neprůzvučnost
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730511
Účinnost od:1.3.2019
Platnost ukončena:1.2.2020

ČSN EN ISO 16283-2
Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách in situ - Část 2: Kročejová neprůzvučnost
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730511
Účinnost od:1.2.2020
Platnost ukončena:1.3.2021

ČSN EN ISO 16283-2
Akustika - Stavební měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 2: Kročejová neprůzvučnost
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730511
Účinnost od:1.3.2021
Platnost ukončena:1.6.2021

ČSN EN ISO 16283-3
Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách in situ - Část 3: Zvuková izolace obvodových plášťů
Třídicí znak:730511
Účinnost od:1.4.2017

ČSN EN ISO 16283-3
Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách in situ - Část 3: Neprůzvučnost obvodových plášťů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730511
Účinnost od:1.9.2016
Platnost ukončena:1.4.2017

ČSN EN 12354-5
Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků - Část 5: Hladiny zvuku technických zařízení budov
Třídicí znak:730512
Účinnost od:1.11.2009
Opravy:1 1.11

ČSN EN 12354-6
Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků - Část 6: Zvuková pohltivost v uzavřených prostorech
Třídicí znak:730512
Účinnost od:1.7.2004

ČSN EN ISO 12354-1
Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků - Část 1: Vzduchová neprůzvučnost mezi místnostmi
Třídicí znak:730512
Účinnost od:1.9.2018

ČSN EN ISO 12354-2
Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků - Část 2: Kročejová neprůzvučnost mezi místnostmi
Třídicí znak:730512
Účinnost od:1.9.2018

ČSN EN ISO 12354-3
Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků - Část 3: Vzduchová neprůzvučnost vůči venkovnímu zvuku
Třídicí znak:730512
Účinnost od:1.9.2018

ČSN EN ISO 12354-4
Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků - Část 4: Přenos zvuku z budovy do venkovního prostoru
Třídicí znak:730512
Účinnost od:1.9.2018

ČSN EN ISO 10848-1
Akustika - Laboratorní měření a měření in situ bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi - Část 1: Rámcový dokument
Třídicí znak:730513
Účinnost od:1.3.2019

ČSN EN ISO 10848-1
Akustika - Laboratorní a stavební měření bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi - Část 1: Rámcový dokument
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730513
Účinnost od:1.6.2018
Platnost ukončena:1.3.2019

ČSN EN ISO 10848-2
Akustika - Laboratorní měření a měření in situ bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi - Část 2: Aplikace na prvky typu B s malým vlivem styku
Třídicí znak:730513
Účinnost od:1.3.2019

ČSN EN ISO 10848-2
Akustika - Laboratorní a stavební měření bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi - Část 2: Aplikace na prvky typu B s malým vlivem styku
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730513
Účinnost od:1.6.2018
Platnost ukončena:1.3.2019

ČSN EN ISO 10848-3
Akustika - Laboratorní měření a měření in situ bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi - Část 3: Aplikace na prvky typu B s podstatným vlivem styku
Třídicí znak:730513
Účinnost od:1.3.2019

ČSN EN ISO 10848-3
Akustika - Laboratorní a stavební měření bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi - Část 3: Aplikace na prvky typu B s podstatným vlivem styku
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730513
Účinnost od:1.6.2018
Platnost ukončena:1.3.2019

ČSN EN ISO 10848-4
Akustika - Laboratorní měření a měření in situ bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi - Část 4: Aplikace na styky s nejméně jedním prvkem typu A
Třídicí znak:730513
Účinnost od:1.3.2019

ČSN EN ISO 10848-4
Akustika - Laboratorní měření bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem a kročejového zvuku mezi sousedními místnostmi - Část 4: Aplikace na styk nejméně jednoho těžkého prvku
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730513
Účinnost od:1.2.2011
Platnost ukončena:1.6.2018

ČSN EN ISO 10848-4
Akustika - Laboratorní a stavební měření bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi - Část 4: Aplikace na styky s nejméně jedním prvkem typu A
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730513
Účinnost od:1.6.2018
Platnost ukončena:1.3.2019

ČSN EN ISO 10848-5
Akustika - Laboratorní měření a měření in situ bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi - Část 5: Vyzařovací účinnosti stavebních prvků
Třídicí znak:730513
Účinnost od:1.2.2022

ČSN EN ISO 10848-5
Akustika - Laboratorní měření a měření in situ bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi - Část 5: Radiační účinnost stavebních prvků
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730513
Účinnost od:1.5.2021
Platnost ukončena:1.2.2022

ČSN EN 16703
Akustika - Zkušební předpis pro sádrokartonové stěny s ocelovými profily - Vzduchová neprůzvučnost
Třídicí znak:730514
Účinnost od:1.11.2016

ČSN EN 16703
Akustika - Zkušební předpis pro sádrokartonové stěnové systémy s ocelovými profily - Vzduchová neprůzvučnost
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730514
Účinnost od:1.4.2016
Platnost ukončena:1.11.2016

ČSN 73 0525
Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - Všeobecné zásady
Třídicí znak:730525
Účinnost od:1.3.1998

ČSN 73 0527
Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - Prostory pro kulturní účely - Prostory ve školách - Prostory pro veřejné účely
Třídicí znak:730527
Účinnost od:1.4.2005

ČSN EN 16487
Akustika - Zkušební předpis pro zavěšené stropní podhledy - Zvuková pohltivost
Třídicí znak:730530
Účinnost od:1.6.2015

ČSN EN ISO 717-1
Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 1: Vzduchová neprůzvučnost
Třídicí znak:730531
Účinnost od:1.10.2021

ČSN EN ISO 717-1
Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 1: Vzduchová neprůzvučnost
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730531
Účinnost od:1.12.2013
Platnost ukončena:1.7.2021

ČSN EN ISO 717-1
Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 1: Vzduchová neprůzvučnost
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730531
Účinnost od:1.7.2021
Platnost ukončena:1.10.2021

ČSN EN ISO 717-2
Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 2: Kročejová neprůzvučnost
Třídicí znak:730531
Účinnost od:1.11.2021

ČSN EN ISO 717-2
Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 2: Kročejová neprůzvučnost
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730531
Účinnost od:1.12.2013
Platnost ukončena:1.7.2021

ČSN EN ISO 717-2
Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 2: Kročejová neprůzvučnost
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730531
Účinnost od:1.7.2021
Platnost ukončena:1.11.2021

ČSN 73 0532
Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních konstrukcí a výrobků - Požadavky
Třídicí znak:730532
Účinnost od:1.1.2021

ČSN 73 0532
Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních výrobků - Požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730532
Účinnost od:1.4.2000
Platnost ukončena:1.3.2010
Opravy:*1 9.01
Změny:*Z1 5.05

ČSN 73 0532
Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků - Požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730532
Účinnost od:1.3.2010
Platnost ukončena:1.1.2021
Změny:*Z3 3.17

ČSN EN ISO 3382-3
Akustika - Měření parametrů prostorové akustiky - Část 3: Otevřené kanceláře
Třídicí znak:730534
Účinnost od:1.12.2022

ČSN EN ISO 3382-3
Akustika - Měření parametrů prostorové akustiky - Část 3: Otevřené kanceláře
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730534
Účinnost od:1.9.2012
Platnost ukončena:1.8.2022

ČSN EN ISO 3382-3
Akustika - Měření parametrů prostorové akustiky - Část 3: Otevřené kanceláře
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730534
Účinnost od:1.8.2022
Platnost ukončena:1.12.2022

ČSN EN ISO 3822-3
Akustika - Laboratorní zkoušky emise hluku armatur a zařízení používaných v instalacích pro zásobování vodou - Část 3: Montážní a provozní podmínky průtokových armatur a zařízení
Třídicí znak:730536
Účinnost od:1.10.2018

ČSN EN 14366+A1
Laboratorní měření hluku z instalací odpadních vod
Třídicí znak:730537
Účinnost od:1.11.2020

ČSN EN 14366+A1
Laboratorní měření hluku z instalací pro odpadní vody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730537
Účinnost od:1.6.2020
Platnost ukončena:1.11.2020

ČSN EN 14366
Laboratorní měření hluku z instalací pro odpadní vody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730537
Účinnost od:1.7.2005
Platnost ukončena:1.6.2020

ČSN EN 16205+A1
Laboratorní měření kročejového hluku vyzařovaného z podlah
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730538
Účinnost od:1.10.2018
Platnost ukončena:1.7.2021

ČSN EN 16205
Laboratorní měření kročejového hluku vyzařovaného z podlah
Třídicí znak:730538
Účinnost od:1.7.2021

ČSN EN 16205
Laboratorní měření kročejového hluku vyzařovaného z podlah
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730538
Účinnost od:1.2.2014
Platnost ukončena:1.10.2018

ČSN EN ISO 16251-1
Akustika - Laboratorní měření snížení přenosu kročejového hluku podlahovinami na malém stropním modelu - Část 1: Těžký kompaktní strop
Třídicí znak:730539
Účinnost od:1.3.2015

ČSN 73 0540-1
Tepelná ochrana budov - Část 1: Terminologie
Třídicí znak:730540
Účinnost od:1.7.2005

ČSN 73 0540-1
Tepelná ochrana budov. Část 1: Termíny, definice a veličiny pro navrhování a ověřování
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730540
Účinnost od:1.6.1994
Platnost ukončena:1.7.2005
Změny:*1 11.97

ČSN 73 0540-2
Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky
Třídicí znak:730540
Účinnost od:1.11.2011
Změny:*Z1 4.12

ČSN 73 0540-2
Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730540
Účinnost od:1.12.2002
Platnost ukončena:1.5.2007
Změny:*Z1 3.05

ČSN 73 0540-2
Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730540
Účinnost od:1.5.2007
Platnost ukončena:1.11.2011

ČSN 73 0540-3
Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin
Třídicí znak:730540
Účinnost od:1.12.2005

ČSN 73 0540-3
Tepelná ochrana budov. Část 3: Výpočtové hodnoty veličin pro navrhování a ověřování
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730540
Účinnost od:1.6.1994
Platnost ukončena:1.12.2005
Změny:*1 11.97, *2 6.98, *Z3 2.04

ČSN 73 0540-4
Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody
Třídicí znak:730540
Účinnost od:1.7.2005

ČSN 73 0540-4
Tepelná ochrana budov. Část 4: Výpočtové metody pro navrhování a ověřování
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730540
Účinnost od:1.6.1994
Platnost ukončena:1.7.2005
Změny:*1 11.97, *2 6.98

ČSN 73 0540
Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a budov. Názvosloví, požadavky a kritéria
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730540
Účinnost od:1.1.1979
Platnost ukončena:1.5.1994
Změny:*A 9.79, *B 4.84, *C 1.86, *4 4.92

ČSN EN ISO 16032
Akustika - Měření hladiny akustického tlaku technických zařízení v budovách - Technická metoda
Třídicí znak:730540
Účinnost od:1.4.2005

ČSN 73 0541
Zkoušení tepelně akumulačních vlastností stavebních dílců a částí konstrukcí. Měření poměrného poklesu vnitřní povrchové teploty dílců a částí konstrukcí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730541
Účinnost od:1.12.1974
Platnost ukončena:1.2.2004

ČSN EN ISO 10052
Akustika - Měření vzduchové a kročejové neprůzvučnosti a hluku technických zařízení in situ - Zjednodušená metoda
Třídicí znak:730541
Účinnost od:1.9.2022

ČSN EN ISO 10052
Akustika - Měření vzduchové a kročejové neprůzvučnosti a hluku technických zařízení v budovách - Zjednodušená metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730541
Účinnost od:1.9.2005
Platnost ukončena:1.2.2022
Změny:*A1 1.11

ČSN EN ISO 10052
Akustika - Měření vzduchové a kročejové neprůzvučnosti a hluku technických zařízení v budovách - Zjednodušená metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730541
Účinnost od:1.2.2022
Platnost ukončena:1.9.2022

ČSN 73 0542
Způsob stanovení energetické bilance zasklených ploch obvodového pláště budov
Třídicí znak:730542
Účinnost od:1.10.1995

ČSN 73 0543-1
Vnitřní prostředí stájových objektů - Část 1: Tepelná ochrana
Třídicí znak:730543
Účinnost od:1.7.1998

ČSN 73 0543-2
Vnitřní prostředí stájových objektů - Část 2: Větrání a vytápění
Třídicí znak:730543
Účinnost od:1.2.1998

ČSN EN ISO 13788
Tepelně-vlhkostní chování stavebních konstrukcí a stavebních prvků - Vnitřní povrchová teplota pro vyloučení kritické povrchové vlhkosti a kondenzace uvnitř konstrukce - Výpočtové metody
Třídicí znak:730544
Účinnost od:1.7.2019

ČSN EN ISO 13788
Tepelně-vlhkostní chování stavebních dílců a stavebních prvků - Vnitřní povrchová teplota pro vyloučení kritické povrchové vlhkosti a kondenzace uvnitř konstrukce - Výpočtové metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730544
Účinnost od:1.9.2013
Platnost ukončena:1.7.2019

ČSN EN 1934
Tepelné chování budov - Stanovení tepelného odporu metodou teplé skříně při použití měřiče tepelného toku - Zdivo
Třídicí znak:730545
Účinnost od:1.6.1999

ČSN 73 0546
Zkoušení tepelných mostů stavebních dílců a částí konstrukcí
Třídicí znak:730546
Účinnost od:1.9.1975

ČSN EN ISO 12572
Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků - Stanovení vlastností prostupu vodní páry - Misková metoda
Třídicí znak:730547
Účinnost od:1.1.2019
Opravy:*1 4.20

ČSN EN ISO 12572
Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků - Stanovení propustnosti vodní páry - Misková metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730547
Účinnost od:1.4.2017
Platnost ukončena:1.1.2019

ČSN 73 0548
Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů
Třídicí znak:730548
Účinnost od:1.7.1986

ČSN 73 0550
Stanovení tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí a budov. Měření a kontrola tepelných ztrát budov
Třídicí znak:730550
Účinnost od:1.1.1995

ČSN EN ISO 10211-1
Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích - Výpočet tepelných toků a povrchových teplot - Část 1: Základní metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730551
Účinnost od:1.11.1997
Platnost ukončena:1.7.2008
Opravy:*1 3.03

ČSN EN ISO 10211
Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích - Tepelné toky a povrchové teploty - Podrobné výpočty
Třídicí znak:730551
Účinnost od:1.10.2020

ČSN EN ISO 10211
Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích - Výpočet tepelných toků a povrchových teplot - Podrobné výpočty
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730551
Účinnost od:1.7.2008
Platnost ukončena:1.3.2009

ČSN EN ISO 10211
Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích - Tepelné toky a povrchové teploty - Podrobné výpočty
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730551
Účinnost od:1.3.2009
Platnost ukončena:1.4.2018

ČSN EN ISO 10211
Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích - Tepelné toky a povrchové teploty - Podrobné výpočty
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730551
Účinnost od:1.4.2018
Platnost ukončena:1.10.2020

ČSN EN ISO 9251
Tepelná izolace - Podmínky šíření tepla a vlastnosti materiálů - Slovník
Třídicí znak:730552
Účinnost od:1.12.1997
Opravy:UR 12.97, 2.98

ČSN EN ISO 7345
Tepelné chování budov a stavebních dílců - Fyzikální veličiny a definice
Třídicí znak:730553
Účinnost od:1.9.2019

ČSN EN ISO 7345
Tepelná izolace - Fyzikální veličiny a definice
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730553
Účinnost od:1.12.1997
Platnost ukončena:1.11.2018

ČSN EN ISO 7345
Tepelné chování budov a stavebních dílců - Fyzikální veličiny a definice
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730553
Účinnost od:1.11.2018
Platnost ukončena:1.9.2019

ČSN EN ISO 9346 +A1
Tepelná izolace - Přenos látky - Fyzikální veličiny a definice
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730554
Účinnost od:1.2.1998
Platnost ukončena:1.6.2008
Opravy:4.98, 6.98

ČSN EN ISO 9346
Tepelně vlhkostní chování budov a stavebních materiálů - Fyzikální veličiny pro přenos hmoty - Slovník
Třídicí znak:730554
Účinnost od:1.1.2009

ČSN EN ISO 9346
Tepelně vlhkostní vlastnosti budov a stavebních materiálů - Fyzikální veličiny pro přenos hmoty - Slovník
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730554
Účinnost od:1.6.2008
Platnost ukončena:1.1.2009

ČSN EN ISO 9288
Tepelná izolace - Šíření tepla sáláním - Slovník
Třídicí znak:730555
Účinnost od:1.3.2023

ČSN EN ISO 9288
Tepelná izolace - Šíření tepla sáláním - Fyzikální veličiny a definice
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730555
Účinnost od:1.9.1998
Platnost ukončena:1.3.2023

ČSN EN ISO 8497
Tepelná izolace - Stanovení vlastností prostupu tepla v ustáleném stavu tepelné izolace pro kruhové potrubí
Třídicí znak:730556
Účinnost od:1.8.1998

ČSN EN ISO 6946
Stavební prvky a stavební konstrukce - Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla - Výpočtové metody
Třídicí znak:730558
Účinnost od:1.10.2020

ČSN EN ISO 6946
Stavební prvky a stavební konstrukce - Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla - Výpočtová metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730558
Účinnost od:1.7.1998
Platnost ukončena:1.6.2008
Změny:*A1 1.04

ČSN EN ISO 6946
Stavební prvky a stavební konstrukce - Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla - Výpočtová metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730558
Účinnost od:1.6.2008
Platnost ukončena:1.1.2009

ČSN EN ISO 6946
Stavební prvky a stavební konstrukce - Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla - Výpočtová metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730558
Účinnost od:1.1.2009
Platnost ukončena:1.4.2018

ČSN EN ISO 6946
Stavební prvky a stavební konstrukce - Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla - Výpočtová metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730558
Účinnost od:1.4.2018
Platnost ukončena:1.10.2020

ČSN EN ISO 13370
Tepelné chování budov - Přenos tepla zeminou - Výpočtové metody
Třídicí znak:730559
Účinnost od:1.10.2019

ČSN EN ISO 13370
Tepelné chování budov - Přenos tepla zeminou - Výpočtové metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730559
Účinnost od:1.7.2008
Platnost ukončena:1.3.2009

ČSN EN ISO 13370
Tepelné chování budov - Přenos tepla zeminou - Výpočtové metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730559
Účinnost od:1.3.2009
Platnost ukončena:1.4.2018

ČSN EN ISO 13370
Tepelné chování budov - Přenos tepla zeminou - Výpočtové metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730559
Účinnost od:1.4.2018
Platnost ukončena:1.10.2019

ČSN EN ISO 14683
Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích - Lineární činitel prostupu tepla - Zjednodušené metody a orientační hodnoty
Třídicí znak:730561
Účinnost od:1.4.2018

ČSN EN ISO 14683
Tepelné chování budov - Měrná ztráta prostupem tepla - Výpočtová metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730561
Účinnost od:1.7.2008
Platnost ukončena:1.3.2009

ČSN EN ISO 14683
Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích - Lineární činitel prostupu tepla - Zjednodušené metody a orientační hodnoty
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730561
Účinnost od:1.3.2009
Platnost ukončena:1.4.2018

ČSN EN ISO 13786
Tepelné chování stavebních dílců - Dynamické tepelné charakteristiky - Výpočtové metody
Třídicí znak:730563
Účinnost od:1.4.2018

ČSN EN ISO 13786
Tepelné chování stavebních dílců - Dynamické tepelné charakteristiky - Výpočtové metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730563
Účinnost od:1.7.2008
Platnost ukončena:1.4.2018

ČSN EN ISO 13789
Tepelné chování budov - Měrné tepelné toky prostupem tepla a větráním - Výpočtová metoda
Třídicí znak:730565
Účinnost od:1.7.2019

ČSN EN ISO 13789
Stavební prvky a stavební konstrukce - Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla - Výpočtová metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730565
Účinnost od:1.7.2008
Platnost ukončena:1.3.2009

ČSN EN ISO 13789
Tepelné chování budov - Měrné tepelné toky prostupem tepla a větráním - Výpočtová metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730565
Účinnost od:1.3.2009
Platnost ukončena:1.4.2018

ČSN EN ISO 13789
Tepelné chování budov - Měrné tepelné toky prostupem tepla a větráním - Výpočtová metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730565
Účinnost od:1.4.2018
Platnost ukončena:1.7.2019

ČSN EN ISO 10077-1
Tepelné chování oken, dveří a okenic - Výpočet součinitele prostupu tepla - Část 1: Obecně
Třídicí znak:730567
Účinnost od:1.7.2019

ČSN EN ISO 10077-1
Tepelné chování oken, dveří a okenic - Výpočet součinitele prostupu tepla - Část 1: Zjednodušená metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730567
Účinnost od:1.9.2001
Platnost ukončena:1.6.2007
Opravy:*1 11.01, *2 5.04

ČSN EN ISO 10077-1
Tepelné chování oken, dveří a okenic - Výpočet součinitele prostupu tepla - Část 1: Všeobecně
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730567
Účinnost od:1.6.2007
Platnost ukončena:1.4.2018

ČSN EN ISO 10077-1
Tepelné chování oken, dveří a okenic - Výpočet součinitele prostupu tepla - Část 1: Obecně
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730567
Účinnost od:1.4.2018
Platnost ukončena:1.7.2019

ČSN EN ISO 10077-2
Tepelné chování oken, dveří a okenic - Výpočet součinitele prostupu tepla - Část 2: Výpočtová metoda pro rámy
Třídicí znak:730567
Účinnost od:1.7.2019

ČSN EN ISO 10077-2
Tepelné chování oken, dveří a okenic - Výpočet součinitele prostupu tepla - Část 2: Výpočtová metoda pro rámy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730567
Účinnost od:1.6.2004
Platnost ukončena:1.10.2012

ČSN EN ISO 10077-2
Tepelné chování oken, dveří a okenic - Výpočet součinitele prostupu tepla - Část 2: Výpočtová metoda pro rámy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730567
Účinnost od:1.10.2012
Platnost ukončena:1.4.2018
Opravy:*1 12.12

ČSN EN ISO 10077-2
Tepelné chování oken, dveří a okenic - Výpočet součinitele prostupu tepla - Část 2: Výpočtová metoda pro rámy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730567
Účinnost od:1.4.2018
Platnost ukončena:1.7.2019

ČSN EN ISO 10456
Stavební materiály a výrobky - Tepelně vlhkostní vlastnosti - Tabelované návrhové hodnoty a postupy pro stanovení deklarovaných a návrhových tepelných hodnot
Třídicí znak:730574
Účinnost od:1.3.2009
Opravy:*1 3.10

ČSN EN ISO 10456
Stavební materiály a výrobky - Postupy stanovení deklarovaných a návrhových tepelných hodnot
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730574
Účinnost od:1.7.2008
Platnost ukončena:1.3.2009

ČSN EN ISO 12571
Tepelně-vlhkostní vlastnosti stavebních materiálů a výrobků - Stanovení hydroskopických sorpčních vlastností
Třídicí znak:730575
Účinnost od:1.10.2022

ČSN EN ISO 12571
Tepelně-vlhkostní vlastnosti stavebních materiálů a výrobků - Stanovení hygroskopických sorpčních vlastností
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730575
Účinnost od:1.5.2014
Platnost ukončena:1.10.2022

ČSN EN 13829
Tepelné chování budov - Stanovení průvzdušnosti budov - Tlaková metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730577
Účinnost od:1.10.2001
Platnost ukončena:1.4.2016

ČSN EN ISO 9972
Tepelné chování budov - Stanovení průvzdušnosti budov - Tlaková metoda
Třídicí znak:730577
Účinnost od:1.1.2018

ČSN EN ISO 9972
Tepelné chování budov - Stanovení průvzdušnosti budov - Tlaková metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730577
Účinnost od:1.4.2016
Platnost ukončena:1.1.2018

ČSN EN ISO 12567-1
Tepelné chování oken a dveří - Stanovení součinitele prostupu tepla metodou teplé skříně - Část 1: Celková konstrukce oken a dveří
Třídicí znak:730579
Účinnost od:1.2.2011

ČSN EN ISO 12567-2
Tepelné chování oken a dveří - Stanovení součinitele prostupu tepla metodou teplé skříně - Část 2: Střešní okna a ostatní přečnívající okna
Třídicí znak:730579
Účinnost od:1.7.2006

ČSN 73 0580-1
Denní osvětlení budov - Část 1: Základní požadavky
Třídicí znak:730580
Účinnost od:1.7.2007
Změny:*Z1 1.11, *Z2 3.17, *Z3 8.19

ČSN 73 0580-2
Denní osvětlení budov - Část 2: Denní osvětlení obytných budov
Třídicí znak:730580
Účinnost od:1.7.2007
Opravy:*1 10.14
Změny:*Z1 8.19

ČSN 73 0581
Oslunění budov a venkovních prostor - Metoda stanovení hodnot
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730581
Účinnost od:1.10.2009
Platnost ukončena:1.9.2019

TNI prEN 17037
Denní osvětlení budov
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730582
Účinnost od:1.8.2018
Platnost ukončena:1.2.2019

ČSN EN 17037+A1
Denní osvětlení budov
Třídicí znak:730582
Účinnost od:1.7.2022

ČSN EN 17037
Denní osvětlení budov
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730582
Účinnost od:1.6.2019
Platnost ukončena:1.9.2019

ČSN EN 17037
Denní osvětlení budov
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730582
Účinnost od:1.9.2019
Platnost ukončena:1.7.2022
Opravy:*1 4.22

TNI CEN/TR 16961
Deklarace nejistot v protokolech o zkoušce
Třídicí znak:730589
Účinnost od:1.1.2019

ČSN EN 15657-1
Akustické vlastnosti stavebních konstrukcí a staveb - Laboratorní měření zvuku šířeného vzduchem a konstrukcí z technických zařízení - Část 1: Zjednodušené případy, kdy zařízení od souseda vytváří hluk větší než je hluk vlastních zařízení - například vířivé vany
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730590
Účinnost od:1.12.2009
Platnost ukončena:1.4.2018

ČSN EN 15657
Akustické vlastnosti stavebních konstrukcí a staveb - Laboratorní měření zvuku šířeného konstrukcí z technických zařízení budov pro všechny podmínky instalací
Třídicí znak:730590
Účinnost od:1.4.2018

ČSN P 73 0600
Hydroizolace staveb - Základní ustanovení
Třídicí znak:730600
Účinnost od:1.12.2000

ČSN 73 0601
Ochrana staveb proti radonu z podloží
Třídicí znak:730601
Účinnost od:1.10.2019

ČSN 73 0601
Ochrana staveb proti radonu z podloží
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730601
Účinnost od:1.3.2006
Platnost ukončena:1.10.2019

ČSN 73 0602
Ochrana staveb proti radonu a gama záření ze stavebních materiálů
Třídicí znak:730602
Účinnost od:1.10.2019

ČSN 73 0602
Ochrana staveb proti radonu a záření gama ze stavebních materiálů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730602
Účinnost od:1.3.2006
Platnost ukončena:1.10.2019

ČSN 73 0605-1
Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Požadavky na použití asfaltových pásů
Třídicí znak:730605
Účinnost od:1.7.2014

ČSN P 73 0606
Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Základní ustanovení
Třídicí znak:730606
Účinnost od:1.12.2000

ČSN EN ISO 13943
Požární bezpečnost - Slovník
Třídicí znak:730801
Účinnost od:1.2.2018

ČSN EN ISO 13943
Požární bezpečnost - Slovník
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730801
Účinnost od:1.4.2011
Platnost ukončena:1.9.2011

ČSN EN ISO 13943
Požární bezpečnost - Slovník
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730801
Účinnost od:1.9.2011
Platnost ukončena:1.2.2018

ČSN 73 0802 ed. 2
Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty
Třídicí znak:730802
Účinnost od:1.11.2020

ČSN 73 0802
Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty
Třídicí znak:730802
Účinnost od:1.6.2009
Změny:*Z1 2.13, *Z2 7.15, *Z3 2.20, *Z4 10.20

ČSN 73 0802
Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730802
Účinnost od:1.1.2001
Platnost ukončena:1.6.2009

ČSN 73 0804 ed. 2
Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty
Třídicí znak:730804
Účinnost od:1.11.2020

ČSN 73 0804
Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty
Třídicí znak:730804
Účinnost od:1.3.2010
Změny:*Z1 2.13, *Z2 2.15, *Z3 2.20, *Z4 10.20

ČSN 73 0804
Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730804
Účinnost od:1.11.2002
Platnost ukončena:1.3.2010

ČSN 73 0810
Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení
Třídicí znak:730810
Účinnost od:1.8.2016
Opravy:*1 3.20

ČSN 73 0810
Požární bezpečnost staveb. Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730810
Účinnost od:1.10.1996
Platnost ukončena:1.7.2005
Změny:*Z1 5.04

ČSN 73 0810
Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730810
Účinnost od:1.7.2005
Platnost ukončena:1.5.2009

ČSN 73 0810
Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730810
Účinnost od:1.5.2009
Platnost ukončena:1.8.2016
Změny:*Z1 5.12, *Z2 2.13, *Z3 6.13

ČSN 73 0821 ed. 2
Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost stavebních konstrukcí
Třídicí znak:730821
Účinnost od:1.6.2007

ČSN 73 0831 ed. 2
Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory
Třídicí znak:730831
Účinnost od:1.11.2020

ČSN 73 0831
Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory
Třídicí znak:730831
Účinnost od:1.7.2011
Změny:*Z1 2.13, *Z2 2.20, *Z3 10.20

ČSN 73 0833
Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování
Třídicí znak:730833
Účinnost od:1.10.2010
Změny:*Z1 2.13, *Z2 2.20

ČSN 73 0833
Požární bezpečnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730833
Účinnost od:1.2.1996
Platnost ukončena:1.10.2010
Změny:*Z1 12.00, *Z2 1.10

ČSN 73 0834
Požární bezpečnost staveb - Změny staveb
Třídicí znak:730834
Účinnost od:1.4.2011
Změny:*Z1 7.11, *Z2 2.13

ČSN 73 0834
Požární bezpečnost staveb - Změny staveb
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730834
Účinnost od:1.8.2000
Platnost ukončena:1.4.2011
Změny:*Z1 1.10

ČSN 73 0835 ed. 2
Požární bezpečnost staveb - Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče
Třídicí znak:730835
Účinnost od:1.10.2020

ČSN 73 0835
Požární bezpečnost staveb - Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče
Třídicí znak:730835
Účinnost od:1.5.2006
Změny:*Z1 2.13, *Z2 2.20, *Z3 9.20

ČSN 73 0842
Požární bezpečnost staveb - Objekty pro zemědělskou výrobu
Třídicí znak:730842
Účinnost od:1.4.2014
Změny:*Z1 8.18

ČSN 73 0843 ed. 2
Požární bezpečnost staveb - Objekty spojů a poštovních provozů
Třídicí znak:730843
Účinnost od:1.10.2020

ČSN 73 0845
Požární bezpečnost staveb - Sklady
Třídicí znak:730845
Účinnost od:1.6.2012

ČSN 73 0848
Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody
Třídicí znak:730848
Účinnost od:1.5.2009
Změny:*Z1 2.13, *Z2 6.17

ČSN EN 1363-1
Zkoušky požární odolnosti - Část 1: Obecné požadavky
Třídicí znak:730851
Účinnost od:1.11.2021

ČSN EN 1363-1
Zkoušení požární odolnosti - Část 1: Základní požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730851
Účinnost od:1.2.2013
Platnost ukončena:1.8.2020

ČSN EN 1363-1
Zkoušky požární odolnosti - Část 1: Obecné požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730851
Účinnost od:1.8.2020
Platnost ukončena:1.11.2021

ČSN EN 1634-1
Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken a prvků stavebního kování - Část 1: Zkoušky požární odolnosti dveří, uzávěrů a otevíravých oken
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730852
Účinnost od:1.5.2009
Platnost ukončena:1.7.2014

ČSN EN 1634-1
Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken a prvků stavebního kování - Část 1: Zkouška požární odolnosti dveří, uzávěrů a otevíravých oken
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730852
Účinnost od:1.7.2014
Platnost ukončena:1.7.2015

ČSN EN 1634-1
Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů, otevíravých oken a prvků stavebního kování - Část 1: Zkoušky požární odolnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů a otevíravých oken
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730852
Účinnost od:1.7.2015
Platnost ukončena:1.4.2018

ČSN EN 1634-2
Zkoušky požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří a uzávěrů, otevíravých oken a prvků stavebního kování - Část 2: Zkouška charakterizující požární odolnost prvků stavebního kování
Třídicí znak:730852
Účinnost od:1.1.2010

ČSN EN 1634-2
Zkoušky požární odolnosti a kouřotěsnosti dveří, uzávěrů a otevíravých oken a prvků stavebního kování - Část 2: Zkoušky pro charakterizování požární odolnosti prvků stavebního kování
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730852
Účinnost od:1.5.2009
Platnost ukončena:1.1.2010

ČSN EN 1634-3
Zkoušení požární odolnosti dveřních a uzávěrových sestav - Část 3: Kouřotěsné dveře a uzávěry otvorů
Třídicí znak:730852
Účinnost od:1.4.2005

ČSN EN 1634-1+A1
Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů, otevíravých oken a prvků stavebního kování - Část 1: Zkoušky požární odolnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů a otevíravých oken
Třídicí znak:730852
Účinnost od:1.10.2019

ČSN EN 1634-1+A1
Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů, otevíravých oken a prvků stavebního kování - Část 1: Zkoušky požární odolnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů a otevíravých oken
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730852
Účinnost od:1.4.2018
Platnost ukončena:1.10.2019

ČSN EN 1364-1
Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 1: Stěny
Třídicí znak:730853
Účinnost od:1.11.2017

ČSN EN 1364-1
Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 1: Stěny
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730853
Účinnost od:1.11.2015
Platnost ukončena:1.11.2017

ČSN EN 1364-2
Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 2: Podhledy
Třídicí znak:730853
Účinnost od:1.4.2019

ČSN EN 1364-2
Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 2: Podhledy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730853
Účinnost od:1.4.2018
Platnost ukončena:1.4.2019

ČSN EN 1364-3
Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 3: Závěsové obvodové stěny - Celá sestava (dokončená montáž)
Třídicí znak:730853
Účinnost od:1.8.2016

ČSN EN 1364-3
Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 3: Závěsové obvodové stěny - celá sestava (dokončená montáž)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730853
Účinnost od:1.3.2007
Platnost ukončena:1.6.2014

ČSN EN 1364-3
Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 3: Závěsové obvodové stěny - celá sestava (dokončená montáž)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730853
Účinnost od:1.6.2014
Platnost ukončena:1.8.2016

ČSN EN 1364-4
Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 4: Závěsové obvodové stěny - Částečná sestava
Třídicí znak:730853
Účinnost od:1.8.2016

ČSN EN 1364-4
Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 4: Závěsové obvodové stěny - částečná sestava
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730853
Účinnost od:1.9.2007
Platnost ukončena:1.6.2014

ČSN EN 1364-4
Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 4: Závěsové obvodové stěny - částečná sestava
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730853
Účinnost od:1.6.2014
Platnost ukončena:1.8.2016

ČSN EN 1364-5
Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 5: Větrací mřížky
Třídicí znak:730853
Účinnost od:1.9.2019

ČSN EN 1364-5
Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 5: Větrací mřížky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730853
Účinnost od:1.11.2017
Platnost ukončena:1.9.2019

ČSN EN 1365-1
Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 1: Stěny
Třídicí znak:730854
Účinnost od:1.4.2013
Opravy:*1 10.13

ČSN EN 1365-2
Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 2: Stropy a střechy
Třídicí znak:730854
Účinnost od:1.11.2017

ČSN EN 1365-2
Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 2: Stropy a střechy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730854
Účinnost od:1.2.2015
Platnost ukončena:1.11.2017

ČSN EN 1365-5
Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 5: Balkony a rampy
Třídicí znak:730854
Účinnost od:1.5.2005

ČSN EN 1365-6
Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 6: Schodiště
Třídicí znak:730854
Účinnost od:1.5.2005

ČSN EN 15254-2
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Nenosné stěny - Část 2: Zdicí prvky a sádrové tvárnice
Třídicí znak:730855
Účinnost od:1.2.2010

ČSN EN 15254-3
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Nenosné stěny - Část 3: Lehké příčky
Třídicí znak:730855
Účinnost od:1.11.2021

ČSN EN 15254-3
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Nenosné stěny - Část 3: Lehké příčky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730855
Účinnost od:1.1.2020
Platnost ukončena:1.11.2021

ČSN EN 15254-4
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Nenosné stěny - Část 4: Zasklené konstrukce
Třídicí znak:730855
Účinnost od:1.2.2020
Opravy:*1 10.21

ČSN EN 15254-4
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Část 4: Zasklené konstrukce
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730855
Účinnost od:1.8.2008
Platnost ukončena:1.10.2008

ČSN EN 15254-4
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Nenosné stěny - Část 4: Zasklené konstrukce
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730855
Účinnost od:1.10.2008
Platnost ukončena:1.2.2012

ČSN EN 15254-4
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Nenosné stěny - Část 4: Zasklené konstrukce
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730855
Účinnost od:1.5.2019
Platnost ukončena:1.2.2020

ČSN EN 15254-5
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Nenosné stěny - Část 5: Konstrukce z kovových sendvičových panelů
Třídicí znak:730855
Účinnost od:1.4.2019

ČSN EN 15254-5
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Nenosné stěny - Část 5: Konstrukce z kovových sendvičových panelů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730855
Účinnost od:1.6.2010
Platnost ukončena:1.8.2018

ČSN EN 15254-5
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Nenosné stěny - Část 5: Konstrukce z kovových sendvičových panelů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730855
Účinnost od:1.8.2018
Platnost ukončena:1.4.2019

ČSN EN 15254-6
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Nenosné stěny - Část 6: Závěsové obvodové stěny
Třídicí znak:730855
Účinnost od:1.1.2019

ČSN EN 15254-6
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Nenosné stěny - Část 6: Závěsové obvodové stěny
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730855
Účinnost od:1.5.2014
Platnost ukončena:1.1.2019

ČSN EN 15254-7
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Podhledy - Část 7: Konstrukce z kovových sendvičových panelů
Třídicí znak:730855
Účinnost od:1.4.2019

ČSN EN 15254-7
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Podhledy - Část 7: Konstrukce z kovových sendvičových panelů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730855
Účinnost od:1.8.2018
Platnost ukončena:1.4.2019

ČSN EN 15254-4+A1
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Nenosné stěny - Část 4: Zasklené konstrukce
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730855
Účinnost od:1.2.2012
Platnost ukončena:1.5.2019

ČSN EN 15882-1
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací - Část 1: Požárně odolná vzduchotechnická potrubí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730856
Účinnost od:1.6.2012
Platnost ukončena:1.3.2018

ČSN EN 15882-2
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací - Část 2: Požární klapky
Třídicí znak:730856
Účinnost od:1.1.2023

ČSN EN 15882-2
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací - Část 2: Požární klapky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730856
Účinnost od:1.8.2015
Platnost ukončena:1.5.2018

ČSN EN 15882-2
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací - Část 2: Požární klapky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730856
Účinnost od:1.5.2018
Platnost ukončena:1.1.2023

ČSN EN 15882-3
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací - Část 3: Těsnění prostupů
Třídicí znak:730856
Účinnost od:1.10.2009

ČSN EN 15882-4
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací - Část 4: Těsnění spár
Třídicí znak:730856
Účinnost od:1.12.2012

ČSN EN 15882-5
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací - Část 5: Kombinovaná těsnění prostupů
Třídicí znak:730856
Účinnost od:1.2.2022

ČSN EN 15882-1+A1
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací - Část 1: Požárně odolná vzduchotechnická potrubí
Třídicí znak:730856
Účinnost od:1.9.2019

ČSN EN 15882-1+A1
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací - Část 1: Požárně odolná vzduchotechnická potrubí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730856
Účinnost od:1.3.2018
Platnost ukončena:1.9.2019

ČSN EN 1366-1
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 1: Vzduchotechnická potrubí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730857
Účinnost od:1.7.2000
Platnost ukončena:1.2.2015

ČSN EN 1366-1
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 1: Vzduchotechnická potrubí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730857
Účinnost od:1.2.2015
Platnost ukončena:1.11.2017

ČSN EN 1366-1
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 1: Vzduchotechnická potrubí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730857
Účinnost od:1.11.2017
Platnost ukončena:1.1.2021

ČSN EN 1366-2
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 2: Požární klapky
Třídicí znak:730857
Účinnost od:1.5.2018

ČSN EN 1366-2
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 2: Požární klapky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730857
Účinnost od:1.7.2000
Platnost ukončena:1.11.2015

ČSN EN 1366-2
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 2: Požární klapky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730857
Účinnost od:1.11.2015
Platnost ukončena:1.5.2018

ČSN EN 1366-3
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 3: Těsnění prostupů
Třídicí znak:730857
Účinnost od:1.4.2022
Platnost bude ukončena:1.6.2023

ČSN EN 1366-3
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 3: Těsnění prostupů
NOVÁ NORMA
Třídicí znak:730857
Účinnost od:1.6.2023

ČSN EN 1366-3
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 3: Těsnění prostupů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730857
Účinnost od:1.1.2005
Platnost ukončena:1.4.2005

ČSN EN 1366-3
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 3: Těsnění prostupů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730857
Účinnost od:1.4.2005
Platnost ukončena:1.10.2009

ČSN EN 1366-3
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 3: Těsnění prostupů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730857
Účinnost od:1.10.2009
Platnost ukončena:1.4.2022

ČSN EN 1366-4
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 4: Těsnění spár
Třídicí znak:730857
Účinnost od:1.8.2022

ČSN EN 1366-4
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 4: Těsnění spár
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730857
Účinnost od:1.10.2006
Platnost ukončena:1.11.2010

ČSN EN 1366-4
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 4: Těsnění spár
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730857
Účinnost od:1.7.2021
Platnost ukončena:1.8.2022

ČSN EN 1366-5
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 5: Instalační kanály a šachty
Třídicí znak:730857
Účinnost od:1.8.2022

ČSN EN 1366-5
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 5: Instalační kanály a šachty
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730857
Účinnost od:1.6.2004
Platnost ukončena:1.9.2010

ČSN EN 1366-5
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 5: Instalační kanály a šachty
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730857
Účinnost od:1.9.2010
Platnost ukončena:1.7.2021

ČSN EN 1366-5
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 5: Instalační kanály a šachty
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730857
Účinnost od:1.7.2021
Platnost ukončena:1.8.2022

ČSN EN 1366-6
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 6: Zdvojené a dutinové podlahy
Třídicí znak:730857
Účinnost od:1.5.2005

ČSN EN 1366-7
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 7: Dopravníkové systémy a jejich uzávěry
Třídicí znak:730857
Účinnost od:1.4.2005

ČSN EN 1366-7
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 7: Uzávěry pásových a kolejových technologických přepravních systémů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730857
Účinnost od:1.10.2004
Platnost ukončena:1.4.2005

ČSN EN 1366-8
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 8: Potrubí pro odvod kouře
Třídicí znak:730857
Účinnost od:1.1.2005

ČSN EN 1366-8
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 8: Potrubí pro odvod kouře
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730857
Účinnost od:1.11.2004
Platnost ukončena:1.1.2005

ČSN EN 1366-9
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 9: Potrubí pro odvod kouře z jednoho úseku
Třídicí znak:730857
Účinnost od:1.11.2008

ČSN EN 1366-9
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 9: Potrubí pro odvod kouře z jednoho úseku
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730857
Účinnost od:1.8.2008
Platnost ukončena:1.11.2008

ČSN EN 1366-1+A1
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 1: Vzduchotechnická potrubí
Třídicí znak:730857
Účinnost od:1.2.2023

ČSN EN 1366-1+A1
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 1: Vzduchotechnická potrubí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730857
Účinnost od:1.1.2021
Platnost ukončena:1.2.2023

ČSN EN 1366-10+A1
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 10: Klapky pro odvod kouře
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730857
Účinnost od:1.8.2017
Platnost ukončena:1.10.2019

ČSN EN 1366-10+A1
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 10: Klapky pro odvod kouře
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730857
Účinnost od:1.10.2019
Platnost ukončena:1.3.2023

ČSN EN 1366-10
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 10: Klapky pro odvod kouře
Třídicí znak:730857
Účinnost od:1.3.2023

ČSN EN 1366-10
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 10: Klapky pro odvod kouře
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730857
Účinnost od:1.10.2011
Platnost ukončena:1.8.2017

ČSN EN 1366-11+A1
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 11: Systémy ochrany kabelových rozvodů a příslušenství proti požáru
Třídicí znak:730857
Účinnost od:1.2.2023

ČSN EN 1366-11+A1
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 11: Systémy ochrany kabelových rozvodů a příslušenství proti požáru
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730857
Účinnost od:1.4.2022
Platnost ukončena:1.2.2023

ČSN EN 1366-11
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 11: Systémy ochrany kabelových rozvodů a příslušenství proti požáru
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730857
Účinnost od:1.9.2018
Platnost ukončena:1.2.2019

ČSN EN 1366-11
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 11: Systémy ochrany kabelových rozvodů a příslušenství proti požáru
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730857
Účinnost od:1.2.2019
Platnost ukončena:1.4.2022

ČSN EN 1366-12+A1
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 12: Nemechanické požární uzávěry pro vzduchotechnická potrubí
Třídicí znak:730857
Účinnost od:1.2.2023

ČSN EN 1366-12+A1
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 12: Nemechanické požární uzávěry pro vzduchotechnická potrubí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730857
Účinnost od:1.4.2020
Platnost ukončena:1.2.2023

ČSN EN 1366-12
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 12: Nemechanické požární uzávěry pro vzduchotechnická potrubí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730857
Účinnost od:1.1.2015
Platnost ukončena:1.5.2018

ČSN EN 1366-12
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 12: Nemechanické požární uzávěry pro vzduchotechnická potrubí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730857
Účinnost od:1.5.2018
Platnost ukončena:1.4.2020

ČSN EN 1366-13
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 13: Komíny
Třídicí znak:730857
Účinnost od:1.3.2022

ČSN EN 1366-13
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 13: Komíny
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730857
Účinnost od:1.8.2019
Platnost ukončena:1.3.2022

ČSN EN 1366-4+A1
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 4: Těsnění spár
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730857
Účinnost od:1.11.2010
Platnost ukončena:1.7.2021

ČSN EN 13381-1
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 1: Vodorovné ochranné membrány
Třídicí znak:730858
Účinnost od:1.12.2020

ČSN EN 13381-1
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 1: Vodorovné ochranné membrány
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730858
Účinnost od:1.12.2014
Platnost ukončena:1.10.2018

ČSN EN 13381-1
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 1: Vodorovné ochranné membrány
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730858
Účinnost od:1.10.2018
Platnost ukončena:1.12.2020

ČSN EN 13381-2
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 2: Svislé ochranné membrány
Třídicí znak:730858
Účinnost od:1.10.2018

ČSN EN 13381-2
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 2: Svislé ochranné membrány
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730858
Účinnost od:1.12.2014
Platnost ukončena:1.10.2018

ČSN EN 13381-3
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 3: Ochrana aplikovaná na betonové prvky
Třídicí znak:730858
Účinnost od:1.10.2018

ČSN EN 13381-3
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 3: Ochrana aplikovaná na betonové prvky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730858
Účinnost od:1.8.2015
Platnost ukončena:1.10.2018

ČSN EN 13381-4
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 4: Pasivní ochrana aplikovaná na ocelové prvky
Třídicí znak:730858
Účinnost od:1.7.2018

ČSN EN 13381-4
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 4: Pasivní ochrana aplikovaná na ocelové prvky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730858
Účinnost od:1.9.2013
Platnost ukončena:1.7.2018

ČSN EN 13381-5
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 5: Ochrana aplikovaná na spřažené ocelobetonové prvky
Třídicí znak:730858
Účinnost od:1.11.2018

ČSN EN 13381-5
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 5: Ochrana aplikovaná na spřažené ocelobetonové prvky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730858
Účinnost od:1.2.2015
Platnost ukončena:1.11.2018

ČSN EN 13381-7
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 7: Ochrana aplikovaná na dřevěné prvky
Třídicí znak:730858
Účinnost od:1.10.2019

ČSN EN 13381-8
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 8: Reaktivní ochrana aplikovaná na ocelové prvky
Třídicí znak:730858
Účinnost od:1.11.2018

ČSN EN 13381-8
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 8: Reaktivní ochrana aplikovaná na ocelové prvky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730858
Účinnost od:1.11.2010
Platnost ukončena:1.9.2013

ČSN EN 13381-8
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 8: Reaktivní ochrana aplikovaná na ocelové prvky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730858
Účinnost od:1.9.2013
Platnost ukončena:1.11.2018

ČSN EN 13381-9
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 9: Ochrana aplikovaná na ocelové nosníky s otvory ve stojině
Třídicí znak:730858
Účinnost od:1.2.2019

ČSN EN 13381-9
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 9: Ochrana aplikovaná na ocelové nosníky s otvory ve stojině
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730858
Účinnost od:1.11.2015
Platnost ukončena:1.2.2019

ČSN EN 13381-10
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 10: Ochrana aplikovaná na tažený ocelový prvek o plném průřezu
Třídicí znak:730858
Účinnost od:1.8.2020

ČSN P CEN/TS 13381-1
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 1: Vodorovné ochranné membrány
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730858
Účinnost od:1.7.2006
Platnost ukončena:1.12.2014

ČSN EN 13501-1
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň
Třídicí znak:730860
Účinnost od:1.10.2019

ČSN EN 13501-1
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730860
Účinnost od:1.9.2007
Platnost ukončena:1.3.2010

ČSN EN 13501-1
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730860
Účinnost od:1.6.2019
Platnost ukončena:1.10.2019

ČSN EN 13501-2
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení
Třídicí znak:730860
Účinnost od:1.9.2017

ČSN EN 13501-2
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730860
Účinnost od:1.4.2008
Platnost ukončena:1.3.2010

ČSN EN 13501-2
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730860
Účinnost od:1.1.2017
Platnost ukončena:1.9.2017

ČSN EN 13501-3
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 3: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti výrobků a prvků běžných provozních instalací: požárně odolná potrubí a požární klapky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730860
Účinnost od:1.4.2006
Platnost ukončena:1.3.2010

ČSN EN 13501-4
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 4: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti prvků systémů pro usměrňování pohybu kouře
Třídicí znak:730860
Účinnost od:1.9.2017

ČSN EN 13501-4
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 4: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti prvků systémů pro usměrňování pohybu kouře
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730860
Účinnost od:1.6.2007
Platnost ukončena:1.3.2010

ČSN EN 13501-4
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 4: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti prvků systémů pro usměrňování pohybu kouře
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730860
Účinnost od:1.1.2017
Platnost ukončena:1.9.2017

ČSN EN 13501-5
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 5: Klasifikace podle výsledků zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru
Třídicí znak:730860
Účinnost od:1.9.2017

ČSN EN 13501-5
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 5: Klasifikace podle výsledků zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730860
Účinnost od:1.4.2006
Platnost ukončena:1.3.2010
Opravy:*1 3.07, *2 3.09

ČSN EN 13501-5
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 5: Klasifikace podle výsledků zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730860
Účinnost od:1.1.2017
Platnost ukončena:1.9.2017

ČSN EN 13501-6 ed. 2
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 6: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň silových, řídicích a komunikačních kabelů
Třídicí znak:730860
Účinnost od:1.1.2020
Platnost bude ukončena:30.9.2024
Změny:*Z1 4.23

ČSN EN 13501-6 ed. 2
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 6: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň silových, ovládacích a komunikačních kabelů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730860
Účinnost od:1.6.2019
Platnost ukončena:1.1.2020

ČSN EN 13501-6
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 6: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň elektrických kabelů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730860
Účinnost od:1.6.2014
Platnost ukončena:1.6.2018

ČSN EN 13501-6
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 6: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň elektrických kabelů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730860
Účinnost od:1.6.2018
Platnost ukončena:30.9.2020
Změny:*Z2 12.19

ČSN EN 13501-1+A1
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730860
Účinnost od:1.3.2010
Platnost ukončena:30.9.2020
Změny:*Z2 9.19

ČSN EN 13501-2+A1
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730860
Účinnost od:1.3.2010
Platnost ukončena:1.1.2017

ČSN EN 13501-3+A1
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 3: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti výrobků a prvků běžných provozních instalací: požárně odolná potrubí a požární klapky
Třídicí znak:730860
Účinnost od:1.3.2010

ČSN EN 13501-4+A1
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 4: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti prvků systémů pro usměrňování pohybu kouře
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730860
Účinnost od:1.3.2010
Platnost ukončena:31.3.2018
Změny:*Z2 8.17

ČSN EN 13501-5+A1
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 5: Klasifikace podle výsledků zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730860
Účinnost od:1.3.2010
Platnost ukončena:1.1.2017

ČSN EN 13501-6+A1
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 6: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň silových, ovládacích a komunikačních kabelů
Třídicí znak:730860
Účinnost od:1.5.2023

ČSN EN 15725
Protokoly o rozšířené aplikaci výsledků zkoušek požárních vlastností stavebních výrobků a konstrukcí staveb
Třídicí znak:730866
Účinnost od:1.1.2011
Opravy:*1 3.12

ČSN P CEN/TS 1187
Zkušební metody pro střechy vystavené působení vnějšího požáru
Třídicí znak:730867
Účinnost od:1.7.2012

ČSN EN 15269-1
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 1: Obecné požadavky
Třídicí znak:730868
Účinnost od:1.9.2020

ČSN EN 15269-1
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 1: Všeobecné požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730868
Účinnost od:1.8.2010
Platnost ukončena:1.9.2019

ČSN EN 15269-1
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 1: Obecné požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730868
Účinnost od:1.9.2019
Platnost ukončena:1.9.2020

ČSN EN 15269-2
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 2: Požární odolnost ocelových závěsových a otočných dveřních sestav
Třídicí znak:730868
Účinnost od:1.8.2016

ČSN EN 15269-2
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 2: Požární odolnost ocelových závěsových a otočných dveřních sestav
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730868
Účinnost od:1.2.2013
Platnost ukončena:1.8.2016

ČSN EN 15269-3
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 3: Požární odolnost dřevěných závěsových a otočných dveřních sestav a otevíravých oken v dřevěném rámu
Třídicí znak:730868
Účinnost od:1.3.2023

ČSN EN 15269-3
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 3: Požární odolnost dřevěných závěsových a otočných dveřních sestav a otevíravých oken v dřevěném rámu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730868
Účinnost od:1.2.2013
Platnost ukončena:1.8.2016

ČSN EN 15269-3
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 3: Požární odolnost dřevěných závěsových a otočných dveřních sestav a otevíravých oken v dřevěném rámu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730868
Účinnost od:1.8.2016
Platnost ukončena:1.3.2023

ČSN EN 15269-5
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 5: Požární odolnost prosklených, závěsových a otočných dveřních sestav a otevíravých oken, v kovovém rámu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730868
Účinnost od:1.9.2014
Platnost ukončena:1.1.2017

ČSN EN 15269-7
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 7: Požární odolnost ocelových posuvných dveřních sestav
Třídicí znak:730868
Účinnost od:1.6.2010

ČSN EN 15269-10
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 10: Požární odolnost ocelových svinovacích uzávěrových sestav
Třídicí znak:730868
Účinnost od:1.11.2011

ČSN EN 15269-11+AC
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 11: Požární odolnost pohyblivých textilních závěsů
Třídicí znak:730868
Účinnost od:1.1.2020

ČSN EN 15269-11+AC
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 11: Požární odolnost pohyblivých textilních závěsů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730868
Účinnost od:1.10.2019
Platnost ukončena:1.1.2020

ČSN EN 15269-11
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 11: Požární odolnost pohyblivých textilních závěsů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730868
Účinnost od:1.8.2018
Platnost ukončena:1.10.2019

ČSN EN 15269-20
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 20: Kouřotěsnost dveří, uzávěrů, pohyblivých textilních závěsů a otevíravých oken
Třídicí znak:730868
Účinnost od:1.12.2020
Opravy:1 1.23

ČSN EN 15269-20
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 20: Kouřotěsnost závěsových a otočných ocelových, dřevěných dveřních sestav a prosklených dveřních sestav v ocelovém rámu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730868
Účinnost od:1.4.2010
Platnost ukončena:1.12.2020

ČSN EN 15269-5+A1
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 5: Požární odolnost prosklených, závěsových a otočných dveřních sestav a otevíravých oken, v kovovém rámu
Třídicí znak:730868
Účinnost od:1.3.2019

ČSN EN 15269-5+A1
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 5: Požární odolnost prosklených, závěsových a otočných dveřních sestav a otevíravých oken, v kovovém rámu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730868
Účinnost od:1.1.2017
Platnost ukončena:1.3.2019

ČSN EN 15080-8
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Část 8: Nosníky
Třídicí znak:730869
Účinnost od:1.5.2010

ČSN EN 15080-12
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Část 12: Nosné zděné stěny
Třídicí znak:730869
Účinnost od:1.7.2011

ČSN P CEN/TS 16459
Střechy a střešní krytiny vystavené působení vnějšího požáru - Rozšířená aplikace výsledků zkoušek podle CEN/TS 1187
Třídicí znak:730870
Účinnost od:1.3.2020

ČSN P CEN/TS 16459
Střechy a střešní krytiny vystavené působení vnějšího požáru - Rozšířená aplikace výsledků zkoušek podle CEN/TS 1187
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730870
Účinnost od:1.3.2014
Platnost ukončena:1.3.2020

ČSN EN 17020-1
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek trvanlivosti samozavírání požárně odolných a/nebo kouřotěsných sestav dveří a otevíravých oken - Část 1: Trvanlivost samozavírání závěsových a otočných ocelových dveřních sestav
Třídicí znak:730871
Účinnost od:1.3.2023

ČSN EN 17020-2
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek trvanlivosti samozavírání požárně odolných a/nebo kouřotěsných dveřních sestav a otevíravých oken - Část 2: Trvanlivost samozavírání ocelových svinovacích uzávěrů
Třídicí znak:730871
Účinnost od:1.4.2023

ČSN EN 17020-3
Rozšířené aplikace výsledků zkoušek trvanlivosti samozavírání požárně odolných a/nebo kouřotěsných sestav dveří a otevíravých oken - Část 3: Trvanlivost ocelových posuvných dveřních sestav
Třídicí znak:730871
Účinnost od:1.3.2023

ČSN EN 17020-4
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek trvanlivosti samozavírání sestav dveří a otevíravých oken - Část 4: Trvanlivost samozavírání požárně odolných a/nebo kouřotěsných prosklených, závěsových a otočných dveřních sestav a otevíravých oken, v kovovém rámu
Třídicí znak:730871
Účinnost od:1.10.2021

ČSN 73 0872
Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením
Třídicí znak:730872
Účinnost od:1.2.1996

ČSN 73 0875
Požární bezpečnost staveb - Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení
Třídicí znak:730875
Účinnost od:1.5.2011

ČSN EN 13823+A1
Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň - Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu
Třídicí znak:730881
Účinnost od:1.11.2022

ČSN EN 13823+A1
Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň - Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730881
Účinnost od:1.7.2015
Platnost ukončena:1.6.2018

ČSN EN 13823+A1
Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň - Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730881
Účinnost od:1.6.2018
Platnost ukončena:1.9.2020

ČSN EN 13823
Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň - Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730881
Účinnost od:1.9.2020
Platnost ukončena:1.11.2022

ČSN EN ISO 1182 ed. 2
Zkoušení reakce výrobků na oheň - Zkouška nehořlavosti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730882
Účinnost od:1.12.2020
Platnost ukončena:1.2.2023

ČSN EN ISO 1182
Zkoušení reakce výrobků na oheň - Zkouška nehořlavosti
Třídicí znak:730882
Účinnost od:1.2.2023

ČSN EN ISO 1182
Zkoušení reakce výrobků na oheň - Zkouška nehořlavosti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730882
Účinnost od:1.11.2010
Platnost ukončena:31.12.2021
Změny:*Z1 11.20

ČSN EN ISO 1716
Zkoušení reakce výrobků na oheň - Stanovení spalného tepla (kalorické hodnoty)
Třídicí znak:730883
Účinnost od:1.11.2018

ČSN EN ISO 11925-2
Zkoušení reakce na oheň - Zápalnost stavebních výrobků vystavených přímému působení plamene - Část 2: Zkouška malým zdrojem plamene
Třídicí znak:730884
Účinnost od:1.8.2020

ČSN EN ISO 11925-2
Zkoušení reakce na oheň - Zápalnost stavebních výrobků vystavených přímému působení plamene - Část 2: Zkouška malým zdrojem plamene
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730884
Účinnost od:1.5.2011
Platnost ukončena:1.8.2020

ČSN P CEN/TS 15117
Návod pro přímou a rozšířenou aplikaci
Třídicí znak:730886
Účinnost od:1.3.2006

ČSN EN ISO 9239-1
Zkoušení reakce podlahových krytin na oheň - Část 1: Stanovení chování při hoření užitím zdroje sálavého tepla
Třídicí znak:730888
Účinnost od:1.12.2010

ČSN EN 14135
Obklady - Stanovení požárně ochranné účinnosti
Třídicí znak:730889
Účinnost od:1.4.2005

ČSN EN 16733
Zkoušky reakce na oheň stavebních výrobků - Stanovení náchylnosti stavebního výrobku k souvislému doutnání
Třídicí znak:730892
Účinnost od:1.10.2019

ČSN EN 16733
Zkoušky reakce na oheň stavebních výrobků - Stanovení náchylnosti stavebního výrobku k souvislému doutnání
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730892
Účinnost od:1.10.2016
Platnost ukončena:1.10.2019

ČSN 73 0895
Požární bezpečnost staveb - Zachování funkčnosti kabelových tras v podmínkách požáru - Požadavky, zkoušky, klasifikace Px-R, PHx-R a aplikace výsledků zkoušek
Třídicí znak:730895
Účinnost od:1.4.2016

ČSN EN 15643-1
Udržitelnost staveb - Posuzování udržitelnosti budov - Část 1: Obecný rámec
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730901
Účinnost od:1.5.2011
Platnost ukončena:1.1.2022
Opravy:*1 9.11

ČSN EN 15643-2
Udržitelnost staveb - Posuzování udržitelnosti budov - Část 2: Rámec pro posuzování environmentálních vlastností
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730901
Účinnost od:1.10.2011
Platnost ukončena:1.1.2022

ČSN EN 15643-3
Udržitelnost staveb - Posuzování udržitelnosti budov - Část 3: Rámec pro posuzování sociálních vlastností
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730901
Účinnost od:1.9.2012
Platnost ukončena:1.1.2022

ČSN EN 15643-4
Udržitelnost staveb - Posuzování udržitelnosti budov - Část 4: Rámec pro posuzování ekonomických vlastností
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730901
Účinnost od:1.9.2012
Platnost ukončena:1.1.2022

ČSN EN 15643-5
Udržitelnost staveb - Posuzování udržitelnosti budov - Část 5: Rámec specifických principů a požadavků pro inženýrské stavby
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730901
Účinnost od:1.10.2018
Platnost ukončena:1.8.2019

ČSN EN 15643-5
Udržitelnost staveb - Posuzování udržitelnosti budov a inženýrských staveb - Část 5: Rámec specifických principů a požadavků pro inženýrské stavby
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730901
Účinnost od:1.8.2019
Platnost ukončena:1.1.2022

ČSN EN 15643
Udržitelnost ve výstavbě - Rámec pro posuzování budov a inženýrských staveb
Třídicí znak:730901
Účinnost od:1.1.2022

ČSN EN 15978
Udržitelnost staveb - Posuzování environmentálních vlastností budov - Výpočtová metoda
Třídicí znak:730902
Účinnost od:1.12.2012

ČSN EN 15978
Udržitelnost staveb - Posuzování environmentálních vlastností budov - Výpočtová metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730902
Účinnost od:1.6.2012
Platnost ukončena:1.12.2012

ČSN EN 16309+A1
Udržitelnost staveb - Posuzování sociálních vlastností budov - Metodika výpočtu
Třídicí znak:730903
Účinnost od:1.5.2015

ČSN EN 16309+A1
Udržitelnost staveb - Posuzování sociálních vlastností budov - Metodika výpočtu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730903
Účinnost od:1.4.2015
Platnost ukončena:1.5.2015

ČSN EN 16309
Udržitelnost staveb - Posuzování sociálních vlastností budov - Metodika výpočtu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730903
Účinnost od:1.10.2014
Platnost ukončena:1.4.2015

ČSN EN 16627
Udržitelnost staveb - Posuzování ekonomických vlastností budov - Výpočtové metody
Třídicí znak:730904
Účinnost od:1.7.2021

ČSN EN 16627
Udržitelnost staveb - Posuzování ekonomických vlastností budov - Výpočtové metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730904
Účinnost od:1.10.2015
Platnost ukončena:1.7.2021

ČSN EN 17472
Udržitelnost ve výstavbě - Posuzování udržitelnosti inženýrských staveb - Výpočtové metody
Třídicí znak:730905
Účinnost od:1.10.2022

TNI CEN/TR 15941
Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Metodologie výběru a použití generických dat
Třídicí znak:730911
Účinnost od:1.2.2012

ČSN EN 15804+A1
Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Základní pravidla pro produktovou kategorii stavebních produktů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730912
Účinnost od:1.8.2014
Platnost ukončena:31.10.2022
Změny:*Z2 1.22

ČSN EN 15804+A2
Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Základní pravidla pro produktovou kategorii stavebních produktů
Třídicí znak:730912
Účinnost od:1.2.2022

ČSN EN 15804+A2
Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Základní pravidla pro produktovou kategorii stavebních produktů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730912
Účinnost od:1.6.2020
Platnost ukončena:1.2.2022

ČSN EN 15804
Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Zásadní pravidla pro produktovou kategorii stavebních výrobků
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730912
Účinnost od:1.5.2012
Platnost ukončena:1.2.2013

ČSN EN 15804
Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Základní pravidla pro produktovou kategorii stavebních produktů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730912
Účinnost od:1.2.2013
Platnost ukončena:1.8.2014

ČSN EN 15942
Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Formát komunikace mezi podniky
Třídicí znak:730913
Účinnost od:1.1.2023

ČSN EN 15942
Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Formát komunikace mezi podniky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730913
Účinnost od:1.5.2012
Platnost ukončena:1.2.2013

ČSN EN 15942
Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Formát komunikace mezi podniky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730913
Účinnost od:1.2.2013
Platnost ukončena:1.1.2023

ČSN EN 17672
Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Pravidla pro komunikaci mezi dodavatelem a zákazníkem
Třídicí znak:730914
Účinnost od:1.5.2023

ČSN ISO 15392
Udržitelnost ve výstavbě - Obecné principy
Třídicí znak:730921
Účinnost od:1.4.2012

ČSN ISO 21929-1
Udržitelnost ve výstavbě - Indikátory udržitelnosti - Část 1: Rámec pro vývoj indikátorů a základní soubor indikátorů pro budovy
Třídicí znak:730922
Účinnost od:1.2.2015

ČSN ISO 21930
Udržitelnost ve výstavbě - Environmentální prohlášení o stavebních produktech
Třídicí znak:730923
Účinnost od:1.11.2018

ČSN ISO 21930
Udržitelnost ve výstavbě - Environmentální prohlášení o stavebních produktech
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730923
Účinnost od:1.6.2013
Platnost ukončena:1.11.2018

ČSN ISO 21931-1
Udržitelnost ve výstavbě - Rámec pro metody posuzování environmentálních vlastností staveb - Část 1: Budovy
Třídicí znak:730924
Účinnost od:1.2.2015

ČSN EN ISO 22057
Udržitelnost ve výstavbě - Datové šablony pro použití environmentálních prohlášení o produktu (EPD) pro stavební produkty v informačním modelu budovy (BIM)
Třídicí znak:730930
Účinnost od:1.12.2022

ČSN ISO 15686-1
Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 1: Obecné principy a rámec
Třídicí znak:730951
Účinnost od:1.9.2014

ČSN ISO 15686-2
Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 2: Postupy pro predikci životnosti
Třídicí znak:730951
Účinnost od:1.9.2014

ČSN ISO 15686-3
Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 3: Audity a vlastní přezkoumání vlastností
Třídicí znak:730951
Účinnost od:1.9.2014

ČSN ISO 15686-4
Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 4: Plánování životnosti s využitím informačního modelování staveb (BIM)
Třídicí znak:730951
Účinnost od:1.9.2014

ČSN ISO 15686-5
Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 5: Posuzování nákladů životního cyklu
Třídicí znak:730951
Účinnost od:1.11.2018

ČSN ISO 15686-5
Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 5: Posuzování nákladů životního cyklu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730951
Účinnost od:1.9.2014
Platnost ukončena:1.11.2018

ČSN ISO 15686-7
Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 7: Vyhodnocení kvality údajů o životnosti ze zpětné vazby stavební praxe
Třídicí znak:730951
Účinnost od:1.11.2018

ČSN ISO 15686-7
Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 7: Vyhodnocení kvality údajů o životnosti ze zpětné vazby stavební praxe
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730951
Účinnost od:1.9.2014
Platnost ukončena:1.11.2018

ČSN ISO 15686-8
Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 8: Referenční životnost a odhadování životnosti
Třídicí znak:730951
Účinnost od:1.9.2014

ČSN ISO 15686-10
Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 10: Kdy posuzovat funkční vlastnosti
Třídicí znak:730951
Účinnost od:1.9.2014

ČSN P ISO/TS 15686-9
Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 9: Návod pro posuzování údajů o životnosti
Třídicí znak:730951
Účinnost od:1.9.2014

ČSN ISO 37100
Udržitelná města a společenství - Slovník
Třídicí znak:730960
Účinnost od:1.1.2021

ČSN 73 1004
Navrhování základových konstrukcí - Stanovení požadavků pro výpočetní metody
Třídicí znak:731004
Účinnost od:1.8.2020

ČSN P 73 1005
Inženýrskogeologický průzkum
Třídicí znak:731005
Účinnost od:1.12.2016

ČSN EN 14475
Provádění speciálních geotechnických prací - Vyztužené zemní konstrukce
Třídicí znak:731045
Účinnost od:1.6.2006

ČSN EN 1996-2 NA ed. A
National Annex - Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 2: Design considerations, selection of materials and execution of masonry
Třídicí znak:731101
Účinnost od:1.12.2011

ČSN EN 1996-2
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva
Třídicí znak:731101
Účinnost od:1.5.2007
Opravy:*1 10.10
Změny:*Z1 11.11

ČSN EN 1996-3 NA ed. A
National Annex - Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 3: Simplified calculation methods for unreinforced masonry structures
Třídicí znak:731101
Účinnost od:1.12.2011

ČSN EN 1996-3
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 3: Zjednodušené metody výpočtu nevyztužených zděných konstrukcí
Třídicí znak:731101
Účinnost od:1.12.2007
Opravy:*1 10.10

ČSN EN 1996-3
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 3: Zjednodušené výpočtové metody pro nevyztužené zděné konstrukce
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:731101
Účinnost od:1.7.2006
Platnost ukončena:1.12.2007

ČSN EN 1996-1-1 NA ed. A
National Annex - Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 1-1: General rules for reinforced and unreinforced masonry structures
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:731101
Účinnost od:1.12.2011
Platnost ukončena:1.4.2014

ČSN EN 1996-1-1+A1 NA ed. A
National Annex - Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 1-1: General rules for reinforced and unreinforced masonry structures
Třídicí znak:731101
Účinnost od:1.4.2014
Platnost bude ukončena:30.4.2024
Změny:*Z1 11.22

ČSN EN 1996-1-1+A1
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce
Třídicí znak:731101
Účinnost od:1.12.2013
Platnost bude ukončena:30.4.2024
Změny:*Z1 11.22

ČSN EN 1996-1-1+A1
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:731101
Účinnost od:1.5.2013
Platnost ukončena:1.12.2013

ČSN EN 1996-1-1
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce
Třídicí znak:731101
Účinnost od:1.12.2022

ČSN EN 1996-1-1
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:731101
Účinnost od:1.3.2006
Platnost ukončena:1.6.2007

ČSN EN 1996-1-1
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:731101
Účinnost od:1.6.2007
Platnost ukončena:1.12.2013
Opravy:UR 6.07, *1 6.10

ČSN EN 1996-1-2 NA ed. A
National Annex - Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design
Třídicí znak:731101
Účinnost od:1.7.2014

ČSN EN 1996-1-2 NA ed. A
National Annex - Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:731101
Účinnost od:1.3.2012
Platnost ukončena:1.8.2014

ČSN EN 1996-1-2 ed. 2
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru
Třídicí znak:731101
Účinnost od:1.1.2014

ČSN EN 1996-1-2
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru
Třídicí znak:731101
Účinnost od:1.9.2006
Opravy:*1 10.11
Změny:*Z1 12.13

ČSN EN 1992-2
Eurokód 2 - Navrhování betonových konstrukcí - Betonové mosty - Navrhování a podrobná pravidla
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:731201
Účinnost od:1.7.2006
Platnost ukončena:1.6.2007

ČSN EN 1992-1-1 NA ed. A
National Annex - Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings
Třídicí znak:731201
Účinnost od:1.12.2020

ČSN EN 1992-1-1 NA ed. A
National Annex - Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:731201
Účinnost od:1.1.2012
Platnost ukončena:1.12.2016

ČSN EN 1992-1-1 NA ed. A
National Annex - Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:731201
Účinnost od:1.12.2016
Platnost ukončena:1.12.2020

ČSN EN 1992-1-1 ed. 2
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
Třídicí znak:731201
Účinnost od:1.12.2019

ČSN EN 1992-1-2 NA ed. A
National Annex - Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design
Třídicí znak:731201
Účinnost od:1.6.2015

ČSN EN 1992-4
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 4: Navrhování kotvení do betonu
Třídicí znak:731220
Účinnost od:1.12.2021

ČSN EN 1992-4
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 4: Navrhování kotvení do betonu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:731220
Účinnost od:1.11.2018
Platnost ukončena:1.12.2021

ČSN EN 12602+A1
Prefabrikované vyztužené dílce z autoklávovaného pórobetonu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:731221
Účinnost od:1.12.2013
Platnost ukončena:1.2.2016

ČSN EN 12602+A1
Prefabrikované vyztužené dílce z autoklávovaného pórobetonu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:731221
Účinnost od:1.2.2016
Platnost ukončena:30.6.2018
Změny:*Z1 12.16

ČSN EN 12602
Prefabrikované vyztužené dílce z autoklávovaného pórobetonu
Třídicí znak:731221
Účinnost od:1.1.2017

TNI CEN/TR 17079
Navrhování kotvení do betonu - Staticky neurčité nenosné systémy
Třídicí znak:731225
Účinnost od:1.6.2019

TNI CEN/TR 17080
Navrhování kotvení do betonu - Upevňovací lišty - Doplňující pravidla
Třídicí znak:731226
Účinnost od:1.6.2019

TNI CEN/TR 17081
Navrhování kotvení do betonu - Plastický návrh kotev s hlavou a dodatečně osazovaných kotev
Třídicí znak:731227
Účinnost od:1.6.2019

ČSN 73 1289
Terminologie v oboru pórobetonu
Třídicí znak:731289
Účinnost od:1.12.2011

ČSN EN 12350-1
Zkoušení čerstvého betonu - Část 1: Odběr vzorků a zkušební zařízení
Třídicí znak:731301
Účinnost od:1.5.2020

ČSN EN 12350-1
Zkoušení čerstvého betonu - Část 1: Odběr vzorků a zkušební zařízení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:731301
Účinnost od:1.10.2019
Platnost ukončena:1.5.2020
Opravy:1 10.19

ČSN EN 12350-2
Zkoušení čerstvého betonu - Část 2: Zkouška sednutím
Třídicí znak:731301
Účinnost od:1.5.2020

ČSN EN 12350-2
Zkoušení čerstvého betonu - Část 2: Zkouška sednutím
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:731301
Účinnost od:1.10.2019
Platnost ukončena:1.5.2020
Opravy:1 10.19

ČSN EN 12350-3
Zkoušení čerstvého betonu - Část 3: Zkouška Vebe
Třídicí znak:731301
Účinnost od:1.5.2020

ČSN EN 12350-3
Zkoušení čerstvého betonu - Část 3: Zkouška Vebe
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:731301
Účinnost od:1.10.2019
Platnost ukončena:1.5.2020
Opravy:1 10.19

ČSN EN 12350-4
Zkoušení čerstvého betonu - Část 4: Stupeň zhutnitelnosti
Třídicí znak:731301
Účinnost od:1.5.2020

ČSN EN 12350-4
Zkoušení čerstvého betonu - Část 4: Stupeň zhutnitelnosti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:731301
Účinnost od:1.10.2019
Platnost ukončena:1.5.2020
Opravy:1 10.19

ČSN EN 12350-5
Zkoušení čerstvého betonu - Část 5: Zkouška rozlitím
Třídicí znak:731301
Účinnost od:1.5.2020

ČSN EN 12350-5
Zkoušení čerstvého betonu - Část 5: Zkouška rozlitím
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:731301
Účinnost od:1.10.2019
Platnost ukončena:1.5.2020
Opravy:1 10.19

ČSN EN 12350-6
Zkoušení čerstvého betonu - Část 6: Objemová hmotnost
Třídicí znak:731301
Účinnost od:1.8.2020

ČSN EN 12350-6
Zkoušení čerstvého betonu - Část 6: Objemová hmotnost
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:731301
Účinnost od:1.1.2020
Platnost ukončena:1.8.2020

ČSN EN 12350-7
Zkoušení čerstvého betonu - Část 7: Obsah vzduchu - Tlakové metody
Třídicí znak:731301
Účinnost od:1.5.2020
Opravy:*1 6.22

ČSN EN 12350-7
Zkoušení čerstvého betonu - Část 7: Obsah vzduchu - Tlakové metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:731301
Účinnost od:1.10.2019
Platnost ukončena:1.5.2020
Opravy:1 10.19

ČSN EN 12350-8
Zkoušení čerstvého betonu - Část 8: Samozhutnitelný beton - Zkouška sednutí-rozlitím
Třídicí znak:731301
Účinnost od:1.5.2020

ČSN EN 12350-8
Zkoušení čerstvého betonu - Část 8: Samozhutnitelný beton - Zkouška sednutí-rozlitím
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:731301
Účinnost od:1.10.2019
Platnost ukončena:1.5.2020
Opravy:1 10.19

ČSN EN 12390-1
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 1: Tvar, rozměry a jiné požadavky na zkušební tělesa a formy
Třídicí znak:731302
Účinnost od:1.12.2021

ČSN EN 12390-2
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 2: Výroba a ošetřování zkušebních těles pro zkoušky pevnosti
Třídicí znak:731302
Účinnost od:1.8.2020

ČSN EN 12390-2
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 2: Výroba a ošetřování zkušebních těles pro zkoušky pevnosti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:731302
Účinnost od:1.10.2019
Platnost ukončena:1.8.2020
Opravy:1 10.19

ČSN EN 12390-3
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles
Třídicí znak:731302
Účinnost od:1.5.2020

ČSN EN 12390-3
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:731302
Účinnost od:1.10.2019
Platnost ukončena:1.5.2020
Opravy:1 10.19

ČSN EN 12390-4
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 4: Pevnost v tlaku - Požadavky na zkušební lisy
Třídicí znak:731302
Účinnost od:1.5.2020

ČSN EN 12390-5
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 5: Pevnost v tahu ohybem zkušebních těles
Třídicí znak:731302
Účinnost od:1.8.2020

ČSN EN 12390-5
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 5: Pevnost v tahu ohybem zkušebních těles
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:731302
Účinnost od:1.10.2019
Platnost ukončena:1.8.2020
Opravy:1 10.19

ČSN EN 12390-7
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 7: Objemová hmotnost ztvrdlého betonu
Třídicí znak:731302
Účinnost od:1.8.2020
Opravy:*1 4.21

ČSN EN 12390-7
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 7: Objemová hmotnost ztvrdlého betonu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:731302
Účinnost od:1.10.2019
Platnost ukončena:1.8.2020
Opravy:1 10.19

ČSN EN 12390-8
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 8: Hloubka průsaku tlakovou vodou
Třídicí znak:731302
Účinnost od:1.8.2020

ČSN EN 12390-8
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 8: Hloubka průsaku tlakovou vodou
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:731302
Účinnost od:1.10.2019
Platnost ukončena:1.8.2020
Opravy:1 10.19

ČSN EN 12390-10
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 10: Stanovení odolnosti betonu proti karbonataci při atmosférické koncentraci oxidu uhličitého
Třídicí znak:731302
Účinnost od:1.5.2019

ČSN EN 12390-12
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 12: Stanovení odolnosti betonu proti karbonataci - Metoda zrychlené karbonatace
Třídicí znak:731302
Účinnost od:1.6.2020

ČSN EN 12390-13
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 13: Stanovení sečnového modulu pružnosti v tlaku
Třídicí znak:731302
Účinnost od:1.1.2022

ČSN EN 12390-14
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 14: Semiadiabatická metoda pro stanovení tepla uvolněného z betonu během tvrdnutí
Třídicí znak:731302
Účinnost od:1.11.2018

ČSN EN 12390-16
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 16: Stanovení smrštění betonu
Třídicí znak:731302
Účinnost od:1.3.2020

ČSN EN 12390-17
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 17: Stanovení dotvarování betonu tlakem
Třídicí znak:731302
Účinnost od:1.3.2020

ČSN EN 12390-18
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 18: Stanovení koeficientu migrace chloridů
Třídicí znak:731302
Účinnost od:1.8.2021

ČSN P CEN/TS 12390-10
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 10: Stanovení relativní odolnosti betonu proti karbonizaci
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:731302
Účinnost od:1.4.2014
Platnost ukončena:1.5.2019

ČSN EN 12504-1
Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 1: Vývrty - Odběr, vyšetření a zkoušení v tlaku
Třídicí znak:731303
Účinnost od:1.4.2021

ČSN EN 12504-1
Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 1: Vývrty - Odběr, vyšetření a zkoušení v tlaku
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:731303
Účinnost od:1.10.2019
Platnost ukončena:1.4.2021
Opravy:1 10.19

ČSN EN 12504-2
Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 2: Nedestruktivní zkoušení - Stanovení tvrdosti odrazovým tvrdoměrem
Třídicí znak:731303
Účinnost od:1.4.2023

ČSN EN 12504-2
Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 2: Nedestruktivní zkoušení - Stanovení tvrdosti odrazovým tvrdoměrem
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:731303
Účinnost od:1.12.2021
Platnost ukončena:1.4.2023

ČSN EN 12504-4
Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 4: Stanovení rychlosti šíření ultrazvukového impulsu
Třídicí znak:731303
Účinnost od:1.1.2022

ČSN EN 13791
Posuzování pevnosti betonu v tlaku v konstrukcích a v prefabrikovaných betonových dílcích
Třídicí znak:731303
Účinnost od:1.11.2021

ČSN EN 13791
Posuzování pevnosti betonu v tlaku v konstrukcích a v prefabrikovaných betonových dílcích
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:731303
Účinnost od:1.7.2007
Platnost ukončena:1.3.2020

ČSN EN 13791
Posuzování pevnosti betonu v tlaku v konstrukcích a v prefabrikovaných betonových dílcích
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:731303
Účinnost od:1.3.2020
Platnost ukončena:1.11.2021

ČSN EN 14488-1
Zkoušení stříkaného betonu - Část 1: Odběr vzorků čerstvého a ztvrdlého betonu
Třídicí znak:731304
Účinnost od:1.3.2006

ČSN EN 14488-4
Zkoušení stříkaného betonu - Část 4: Pevnost spojení u vývrtů v prostém tahu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:731304
Účinnost od:1.3.2006
Platnost ukončena:1.11.2008

ČSN EN 14488-6
Zkoušení stříkaného betonu - Část 6: Tloušťka betonu na podkladu
Třídicí znak:731304
Účinnost od:1.3.2007

ČSN EN 1354
Stanovení pevnosti v tlaku mezerovitého betonu z pórovitého kameniva
Třídicí znak:731316
Účinnost od:1.4.2006

ČSN ISO 1920-10
Zkoušení betonu - Část 10: Stanovení statického modulu pružnosti v tlaku
Třídicí znak:731319
Účinnost od:1.8.2016

ČSN ISO 1920-10
Zkoušení betonu - Část 10: Stanovení statického modulu pružnosti v tlaku
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:731319
Účinnost od:1.1.2015
Platnost ukončena:1.8.2016

ČSN EN 679
Stanovení pevnosti v tlaku autoklávovaného pórobetonu
Třídicí znak:731352
Účinnost od:1.4.2006

ČSN EN 680
Stanovení smrštění autoklávovaného pórobetonu při vysychání
Třídicí znak:731356
Účinnost od:1.9.2006

ČSN EN 1993-1-1 NA ed. A
National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings
Třídicí znak:731401
Účinnost od:1.7.2016

ČSN EN 1993-1-10 ed. 2
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-10: Houževnatost materiálu a vlastnosti napříč tloušťkou
Třídicí znak:731401
Účinnost od:1.2.2014

ČSN EN 1993-1-4 NA ed. A
National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-4: General rules - Supplementary rules for stainless steels
Třídicí znak:731401
Účinnost od:1.9.2016

ČSN EN 1993-1-5 NA ed. A
National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-5: Plated structural elements
Třídicí znak:731401
Účinnost od:1.8.2019

ČSN EN 1993-1-5 ed. 2
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-5: Boulení stěn
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:731401
Účinnost od:1.1.2014
Platnost ukončena:1.8.2019

ČSN EN 1993-1-5 ed. 2
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-5: Boulení stěn
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:731401
Účinnost od:1.8.2019
Platnost ukončena:30.4.2021
Změny:*Z1 5.20

ČSN EN 1993-1-5 ed. 3
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-5: Boulení stěn
Třídicí znak:731401
Účinnost od:1.6.2020

ČSN EN 1993-1-8 ed. 2
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-8: Navrhování styčníků
Třídicí znak:731401
Účinnost od:1.12.2013

ČSN EN 1993-1-9 ed. 2
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-9: Únava
Třídicí znak:731401
Účinnost od:1.1.2014

ČSN EN 1993-3-2 NA ed. A
National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 3-2: Towers, masts and chimneys - Chimneys
Třídicí znak:731432
Účinnost od:1.3.2012

ČSN EN 1993-4-2 NA ed. A
National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 4-2: Tanks
Třídicí znak:731442
Účinnost od:1.10.2019

ČSN EN 1994-1-1 NA ed. A
National Annex - Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings
Třídicí znak:731470
Účinnost od:1.2.2012

ČSN EN 1994-1-1
Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
Třídicí znak:731470
Účinnost od:1.9.2006
Opravy:UR 6.07, *1 2.10
Změny:*Z1 3.10, *Z2 1.11, *Z3 2.11

ČSN EN 1994-1-2 NA ed. A
National Annex - Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design
Třídicí znak:731470
Účinnost od:1.2.2012

ČSN EN 1994-1-2
Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování na účinky požáru
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:731470
Účinnost od:1.3.2006
Platnost ukončena:1.1.2007

ČSN EN 1995-1-1 NA ed. A
National Annex - Eurocode 5: Design of timber structures - Part 1-1: General - Common rules and rules for buildings
Třídicí znak:731701
Účinnost od:1.12.2011

ČSN EN 1995-1-2 NA ed. A
National Annex - Eurocode 5: Design of timber structures - Part 1-2: General - Structural fire design
Třídicí znak:731701
Účinnost od:1.12.2011

ČSN P CEN/TS 19103
Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Navrhování dřevobetonových kompozitních konstrukcí - Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
Třídicí znak:731701
Účinnost od:1.3.2022

ČSN EN 16481
Dřevěná schodiště - Navrhování únosnosti - Metody výpočtu
Třídicí znak:731703
Účinnost od:1.7.2015

ČSN EN 14358
Dřevěné konstrukce - Výpočet a ověřování charakteristických hodnot
Třídicí znak:731705
Účinnost od:1.2.2017

ČSN EN 14358
Dřevěné konstrukce - Výpočet 5% kvantilů charakteristických hodnot a kritéria přijatelnosti pro výběr
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:731705
Účinnost od:1.7.2007
Platnost ukončena:1.2.2017

ČSN EN 338
Konstrukční dřevo - Třídy pevnosti
Třídicí znak:731711
Účinnost od:1.11.2016

ČSN EN 384
Konstrukční dřevo - Stanovení charakteristických hodnot mechanických vlastností a hustoty
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:731712
Účinnost od:1.4.2017
Platnost ukončena:1.5.2019

ČSN EN 383
Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Stanovení pevnosti stěny otvoru a charakteristik stlačitelnosti pro kolíkové spojovací prostředky
Třídicí znak:731762
Účinnost od:1.7.2007

ČSN EN 1075
Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny
Třídicí znak:731764
Účinnost od:1.7.2015

ČSN EN 1381
Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Nosné sponkové spoje
Třídicí znak:731766
Účinnost od:1.10.2018

ČSN EN 1381
Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Nosné sponkové spoje
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:731766
Účinnost od:1.9.2016
Platnost ukončena:1.10.2018

ČSN EN 1382
Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Únosnost na vytažení spojovacích prostředků
Třídicí znak:731767
Účinnost od:1.10.2018

ČSN EN 1382
Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Únosnost na vytažení spojovacích prostředků
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:731767
Účinnost od:1.9.2016
Platnost ukončena:1.10.2018

ČSN EN 1383
Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Zkoušení spojovacích prostředků na protažení hlavy
Třídicí znak:731768
Účinnost od:1.9.2016

ČSN EN 16929
Zkušební metody - Dřevěné stropy - Stanovení vibračních vlastností
Třídicí znak:731785
Účinnost od:1.5.2019

ČSN ISO 18402
Dřevěné konstrukce - Konstrukční zateplené střešní panely - Zkušební metody
Třídicí znak:731790
Účinnost od:1.4.2018

ČSN 73 1901-1
Navrhování střech - Část 1: Základní ustanovení
Třídicí znak:731901
Účinnost od:1.11.2020

ČSN 73 1901-2
Navrhování střech - Část 2: Střechy se skládanou střešní krytinou
Třídicí znak:731901
Účinnost od:1.11.2020
Opravy:*1 8.21

ČSN 73 1901-3
Navrhování střech - Část 3: Střechy s povlakovými hydroizolacemi
Třídicí znak:731901
Účinnost od:1.11.2020
Opravy:*1 12.20

ČSN 73 1901
Navrhování střech - Základní ustanovení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:731901
Účinnost od:1.2.1999
Platnost ukončena:1.3.2011

ČSN 73 1901
Navrhování střech - Základní ustanovení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:731901
Účinnost od:1.3.2011
Platnost ukončena:1.11.2020
Změny:*Z1 5.13

ČSN 73 2030
Statické zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí
Třídicí znak:732030
Účinnost od:1.6.2019

ČSN 73 2044
Dynamické zkoušky stavebních konstrukcí
Třídicí znak:732044
Účinnost od:1.6.2019

ČSN EN 1504-2
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 2: Systémy ochrany povrchu betonu
Třídicí znak:732101
Účinnost od:1.4.2006

ČSN EN 1504-3
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 3: Opravy se statickou funkcí a bez statické funkce
Třídicí znak:732101
Účinnost od:1.9.2006

ČSN EN 1504-4
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 4: Konstrukční spojování
Třídicí znak:732101
Účinnost od:1.4.2006

ČSN EN 1504-5
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 5: Injektáž betonu
Třídicí znak:732101
Účinnost od:1.5.2014

ČSN EN 1504-8 ed. 2
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a AVCP - Část 8: Kontrola kvality a posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP)
Třídicí znak:732101
Účinnost od:1.12.2016

ČSN EN 1504-10
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 10: Použití výrobků a systémů a kontrola kvality provedení
Třídicí znak:732101
Účinnost od:1.3.2021

ČSN EN 1504-10
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 10: Použití výrobků a systémů a kontrola kvality provedení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:732101
Účinnost od:1.3.2018
Platnost ukončena:1.3.2021

ČSN EN 1766 ed. 2
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Referenční betony pro zkoušky
Třídicí znak:732116
Účinnost od:1.6.2017

ČSN EN 13412
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení modulu pružnosti v tlaku
Třídicí znak:732131
Účinnost od:1.10.2007

ČSN EN 13412
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení modulu pružnosti v tlaku
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:732131
Účinnost od:1.7.2007
Platnost ukončena:1.10.2007

ČSN EN 1881
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Zkoušení výrobků pro kotvení vytrhávací zkouškou
Třídicí znak:732151
Účinnost od:1.7.2007

ČSN EN 15183
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Zkouška ochrany proti korozi
Třídicí znak:732153
Účinnost od:1.10.2007

ČSN EN 15183
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Zkouška ochrany proti korozi
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:732153
Účinnost od:1.7.2007
Platnost ukončena:1.10.2007

ČSN EN 14630
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení hloubky karbonatace v zatvrdlém betonu pomocí fenolftaleinové metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:732154
Účinnost od:1.7.2007
Platnost ukončena:1.7.2008

ČSN EN 206+A1
Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:732403
Účinnost od:1.6.2017
Platnost ukončena:1.5.2018

ČSN EN 206+A1
Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:732403
Účinnost od:1.5.2018
Platnost ukončena:1.8.2021

ČSN EN 206+A2
Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
Třídicí znak:732403
Účinnost od:1.11.2021

ČSN EN 206+A2
Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:732403
Účinnost od:1.8.2021
Platnost ukončena:1.11.2021

ČSN EN 206
Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:732403
Účinnost od:1.7.2014
Platnost ukončena:1.8.2014

ČSN EN 206
Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:732403
Účinnost od:1.8.2014
Platnost ukončena:1.6.2017

ČSN P 73 2404
Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda - Doplňující informace
Třídicí znak:732404
Účinnost od:1.1.2022

ČSN P 73 2404
Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda - Doplňující informace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:732404
Účinnost od:1.2.2016
Platnost ukončena:1.1.2022
Změny:*Z1 9.18

ČSN EN 14487-1
Stříkaný beton - Část 1: Definice, specifikace a shoda
Třídicí znak:732431
Účinnost od:1.3.2023

ČSN EN 14487-1
Stříkaný beton - Část 1: Definice, specifikace a shoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:732431
Účinnost od:1.9.2006
Platnost ukončena:1.3.2023

ČSN EN 14487-2
Stříkaný beton - Část 2: Provádění
Třídicí znak:732431
Účinnost od:1.7.2007

ČSN P 73 2450
Vláknobeton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
Třídicí znak:732450
Účinnost od:1.7.2015

ČSN P 73 2451
Vláknobeton - Zkoušení čerstvého vláknobetonu
Třídicí znak:732451
Účinnost od:1.7.2015
Změny:*Z1 3.17

ČSN P 73 2452
Vláknobeton - Zkoušení ztvrdlého vláknobetonu
Třídicí znak:732452
Účinnost od:1.7.2015

ČSN EN 1090-2
Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce
Třídicí znak:732601
Účinnost od:1.3.2019

ČSN EN 1090-4
Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí - Část 4: Technické požadavky na ocelové za studena tvarované prvky a konstrukce pro použití ve střechách, stropech, podlahách a stěnách
Třídicí znak:732601
Účinnost od:1.9.2019

ČSN EN 336
Konstrukční dřevo - Rozměry, dovolené odchylky
Třídicí znak:732822
Účinnost od:1.6.2014

ČSN EN 14081-1
Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti - Část 1: Obecné požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:732823
Účinnost od:1.8.2006
Platnost ukončena:1.1.2012
Změny:*Z1 8.11

ČSN EN 14081-1
Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti - Část 1: Obecné požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:732823
Účinnost od:1.9.2016
Platnost ukončena:31.5.2021
Změny:Z1 2.20

ČSN EN 14081-2
Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti - Část 2: Strojní třídění - Doplňující požadavky pro počáteční zkoušky typu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:732823
Účinnost od:1.8.2006
Platnost ukončena:1.1.2011

ČSN EN 14081-3
Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti - Část 3: Strojní třídění - Doplňující požadavky pro řízení výroby
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:732823
Účinnost od:1.8.2006
Platnost ukončena:1.8.2012

ČSN EN 14081-4
Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti - Část 4: Strojní třídění - Nastavovací hodnoty třídicího stroje pro systémy s kontrolou vztaženou na stroj
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:732823
Účinnost od:1.8.2006
Platnost ukončena:1.9.2007

ČSN EN 14081-1+A1
Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti - Část 1: Obecné požadavky
Třídicí znak:732823
Účinnost od:1.3.2020

ČSN 73 2824-1
Třídění dřeva podle pevnosti - Část 1: Jehličnaté řezivo
Třídicí znak:732824
Účinnost od:1.2.2015

ČSN EN 14080
Dřevěné konstrukce - Lepené lamelové dřevo a lepené rostlé dřevo - Požadavky
Třídicí znak:732831
Účinnost od:1.12.2013

ČSN EN 14080
Dřevěné konstrukce - Lepené lamelové dřevo - Požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:732831
Účinnost od:1.1.2006
Platnost ukončena:1.12.2013

ČSN EN 16351
Dřevěné konstrukce - Křížem vrstvené dřevo - Požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:732832
Účinnost od:1.8.2016
Platnost ukončena:31.12.2022
Změny:Z1 7.21

ČSN EN 16784
Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Stanovení dlouhodobého chování spojovacích prostředků kolíkového typu s povlakem a bez povlaku
Třídicí znak:732864
Účinnost od:1.2.2017

ČSN 73 2901
Provádění vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů (ETICS)
Třídicí znak:732901
Účinnost od:1.10.2017

ČSN 73 2901
Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:732901
Účinnost od:1.5.2005
Platnost ukončena:1.10.2017

ČSN 73 2902
Vnější tepelněizolační kompozitní systémy (ETICS) - Navrhování a použití mechanického upevnění pro spojení ETICS s podkladem
Třídicí znak:732902
Účinnost od:1.1.2021

ČSN 73 2902
Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) - Navrhování a použití mechanického upevnění pro spojení s podkladem
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:732902
Účinnost od:1.5.2011
Platnost ukončena:1.1.2021

ČSN EN 16382
Tepelněizolační výrobky pro použití v budovách - Stanovení odolnosti proti protažení hmoždinek s talířkem tepelněizolačním výrobkem
Třídicí znak:732903
Účinnost od:1.1.2018

ČSN EN 16382
Tepelněizolační výrobky pro použití v budovách - Stanovení odolnosti hmoždinek proti vytažení z tepelněizolačních výrobků
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:732903
Účinnost od:1.5.2017
Platnost ukončena:1.1.2018

ČSN EN 16383
Tepelněizolační výrobky pro použití v budovách - Stanovení tepelně vlhkostního chování vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů s omítkami (ETICS)
Třídicí znak:732904
Účinnost od:1.1.2018

ČSN EN 16383
Tepelněizolační výrobky pro použití v budovách - Stanovení hydrotermálních vlastností vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů s omítkami (ETICS)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:732904
Účinnost od:1.5.2017
Platnost ukončena:1.1.2018

ČSN EN 17101
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Metody identifikace a zkušební metody pro jednosložkové polyuretanové lepicí pěny pro vnější tepelněizolační kompozitní systémy (ETICS)
Třídicí znak:732905
Účinnost od:1.11.2019

ČSN EN 17101
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Metody identifikace a zkušební metody pro jednosložkové polyuretanové lepicí pěny pro vnější tepelněizolační systémy (ETICS)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:732905
Účinnost od:1.4.2019
Platnost ukončena:1.11.2019

ČSN 73 3050
Zemné práce. Všeobecné ustanovenia
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:733050
Účinnost od:1.9.1987
Platnost ukončena:1.3.2010
Změny:*a 5.91, *2 4.99

ČSN 73 3055
Zemní práce při výstavbě potrubí
Třídicí znak:733055
Účinnost od:1.9.2018

ČSN 73 3451
Obecná pravidla pro navrhování a provádění keramických obkladů
Třídicí znak:733451
Účinnost od:1.1.2006

ČSN 73 3610
Navrhování klempířských konstrukcí
Třídicí znak:733610
Účinnost od:1.4.2008
Změny:*Z1 11.08

ČSN 73 3610
Klampiarske práce stavebné
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:733610
Účinnost od:1.12.1988
Platnost ukončena:1.4.2008
Změny:*1 11.97, *2 7.98

ČSN EN 13914-1
Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek - Část 1: Vnější omítky
Třídicí znak:733710
Účinnost od:1.10.2016
Opravy:*1 5.18

ČSN EN 13914-2
Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek - Část 2: Vnitřní omítky
Třídicí znak:733710
Účinnost od:1.10.2016

ČSN 73 3713
Navrhování, příprava a provádění vnitřních polymerových omítkových systémů
Třídicí znak:733713
Účinnost od:1.8.2006

ČSN 73 3714
Navrhování, příprava a provádění vnitřních sádrových omítkových systémů
Třídicí znak:733714
Účinnost od:1.8.2006

ČSN 73 3715
Navrhování, příprava a provádění vnitřních cementových a/nebo vápenných omítkových systémů
Třídicí znak:733715
Účinnost od:1.8.2006

ČSN 73 4108
Hygienická zařízení a šatny
Třídicí znak:734108
Účinnost od:1.11.2020
Opravy:*1 12.20

ČSN 73 4108
Šatny, umývárny a záchody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734108
Účinnost od:1.10.1994
Platnost ukončena:1.3.2013
Změny:*1 2.99

ČSN 73 4108
Hygienická zařízení a šatny
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734108
Účinnost od:1.3.2013
Platnost ukončena:1.11.2020

ČSN 73 4110
Vysoké komíny zděné
Třídicí znak:734110
Účinnost od:1.7.2013

ČSN 73 4110
Vysoké komíny zděné
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734110
Účinnost od:1.1.1961
Platnost ukončena:1.7.2013

ČSN 73 4111
Vysoké komíny železobetonové
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734111
Účinnost od:1.4.1962
Platnost ukončena:1.10.2003
Změny:*a 12.74

ČSN 73 4130
Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky
Třídicí znak:734130
Účinnost od:1.4.2010
Změny:*Z1 2.18

ČSN EN 1443
Komíny - Obecné požadavky
Třídicí znak:734200
Účinnost od:1.2.2020

ČSN EN 1443
Komíny - Všeobecné požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734200
Účinnost od:1.9.2003
Platnost ukončena:1.10.2004

ČSN EN 1443
Komíny - Všeobecné požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734200
Účinnost od:1.10.2004
Platnost ukončena:1.12.2019

ČSN EN 1443
Komíny - Obecné požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734200
Účinnost od:1.12.2019
Platnost ukončena:1.2.2020

ČSN 73 4201 ed. 2
Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv
Třídicí znak:734201
Účinnost od:1.1.2017

ČSN 73 4201
Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv
Třídicí znak:734201
Účinnost od:1.11.2010
Změny:*Z1 4.13, *Z2 6.15, *Z3 11.16, *Z4 12.16

ČSN 73 4201
Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734201
Účinnost od:1.12.2002
Platnost ukončena:1.2.2008

ČSN 73 4201
Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734201
Účinnost od:1.2.2008
Platnost ukončena:1.11.2010

ČSN EN 1457-1
Komíny - Keramické komínové vložky - Část 1: Komínové vložky pro suchý provoz - Požadavky a zkušební metody
Třídicí znak:734202
Účinnost od:1.9.2012

ČSN EN 1457-2
Komíny - Keramické komínové vložky - Část 2: Komínové vložky pro vlhký provoz - Požadavky a zkušební metody
Třídicí znak:734202
Účinnost od:1.9.2012
Opravy:*1 8.14

ČSN EN 1457
Komíny - Pálené/Keramické komínové vložky - Požadavky a zkušební metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734202
Účinnost od:1.7.2000
Platnost ukončena:1.9.2012
Změny:*A1 10.03

ČSN EN 1806
Komíny - Pálené/Keramické tvárnice pro jednovrstvé komíny - Požadavky a zkušební metody
Třídicí znak:734203
Účinnost od:1.3.2007

ČSN EN 1806
Komíny - Pálené/Keramické tvárnice pro jednovrstvé komíny - Požadavky a zkušební metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734203
Účinnost od:1.10.2001
Platnost ukončena:1.3.2007

ČSN EN 1859+A1
Komíny - Kovové komíny - Zkušební metody
Třídicí znak:734204
Účinnost od:1.12.2013

ČSN EN 1859
Komíny - Kovové komíny - Zkušební metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734204
Účinnost od:1.10.2001
Platnost ukončena:1.2.2010
Změny:*A1 3.07

ČSN EN 1859
Komíny - Kovové komíny - Zkušební metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734204
Účinnost od:1.2.2010
Platnost ukončena:1.12.2013

ČSN EN 13502
Komíny - Pálené/Keramické komínové nástavce - Požadavky a zkušební metody
Třídicí znak:734205
Účinnost od:1.1.2004

ČSN EN 13384-1
Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 1: Samostatné komíny
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734206
Účinnost od:1.1.2004
Platnost ukončena:1.3.2009
Opravy:*1 2.07
Změny:*A1 8.06

ČSN EN 13384-1
Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 1: Samostatné komíny
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734206
Účinnost od:1.11.2015
Platnost ukončena:1.10.2016

ČSN EN 13384-1
Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 1: Samostatné komíny
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734206
Účinnost od:1.10.2016
Platnost ukončena:1.2.2020

ČSN EN 13384-2
Komíny - Metoda tepelného a hydraulického výpočtu - Část 2: Komíny pro odvod spalin od více spotřebičů (Společné komíny)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734206
Účinnost od:1.10.2003
Platnost ukončena:1.6.2004

ČSN EN 13384-2
Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 2: Společné komíny
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734206
Účinnost od:1.6.2004
Platnost ukončena:1.1.2010

ČSN EN 13384-2
Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 2: Společné komíny
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734206
Účinnost od:1.11.2015
Platnost ukončena:1.10.2016

ČSN EN 13384-2
Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 2: Společné komíny
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734206
Účinnost od:1.10.2016
Platnost ukončena:1.2.2020

ČSN EN 13384-3
Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 3: Metody pro vývoj diagramů a tabulek pro komíny s jedním připojeným spotřebičem
Třídicí znak:734206
Účinnost od:1.9.2006

ČSN EN 13384-1+A1
Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 1: Samostatné komíny
Třídicí znak:734206
Účinnost od:1.12.2020

ČSN EN 13384-1+A1
Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 1: Samostatné komíny
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734206
Účinnost od:1.2.2020
Platnost ukončena:1.12.2020

ČSN EN 13384-1+A2
Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 1: Samostatné komíny
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734206
Účinnost od:1.3.2009
Platnost ukončena:1.11.2015

ČSN EN 13384-2+A1
Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 2: Společné komíny
Třídicí znak:734206
Účinnost od:1.12.2020

ČSN EN 13384-2+A1
Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 2: Společné komíny
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734206
Účinnost od:1.1.2010
Platnost ukončena:1.5.2010

ČSN EN 13384-2+A1
Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 2: Společné komíny
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734206
Účinnost od:1.5.2010
Platnost ukončena:1.11.2015

ČSN EN 13384-2+A1
Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 2: Společné komíny
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734206
Účinnost od:1.2.2020
Platnost ukončena:1.12.2020

ČSN EN 12446 ed. 2
Komíny - Konstrukční díly - Prvky komínového pláště z betonu
Třídicí znak:734207
Účinnost od:1.2.2012

ČSN EN 12446
Komíny - Stavební dílce - Komínový plášť z betonu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734207
Účinnost od:1.9.2003
Platnost ukončena:1.11.2004

ČSN EN 12446
Komíny - Konstrukční díly - Prvky komínového pláště z betonu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734207
Účinnost od:1.11.2004
Platnost ukončena:1.4.2013
Změny:*Z1 1.12

ČSN EN 1857+A1
Komíny - Konstrukční díly - Betonové komínové vložky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734208
Účinnost od:1.3.2009
Platnost ukončena:1.11.2010

ČSN EN 1857
Komíny - Konstrukční díly - Betonové komínové vložky
Třídicí znak:734208
Účinnost od:1.11.2010

ČSN EN 1857
Komíny - Konstrukční díly - Betonové komínové vložky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734208
Účinnost od:1.4.2004
Platnost ukončena:1.1.2005

ČSN EN 1857
Komíny - Konstrukční díly - Betonové komínové vložky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734208
Účinnost od:1.1.2005
Platnost ukončena:1.3.2009
Opravy:*1 2.07

ČSN EN 1858+A1
Komíny - Konstrukční díly - Betonové komínové tvárnice
Třídicí znak:734209
Účinnost od:1.2.2012

ČSN EN 1858
Komíny - Konstrukční díly - Betonové komínové tvárnice
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734209
Účinnost od:1.4.2004
Platnost ukončena:1.4.2005

ČSN EN 1858
Komíny - Konstrukční díly - Betonové komínové tvárnice
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734209
Účinnost od:1.4.2005
Platnost ukončena:1.1.2010

ČSN EN 1858
Komíny - Konstrukční díly - Betonové komínové tvárnice
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734209
Účinnost od:1.1.2010
Platnost ukončena:1.7.2010

ČSN EN 1858
Komíny - Konstrukční díly - Betonové komínové tvárnice
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734209
Účinnost od:1.7.2010
Platnost ukončena:1.4.2013
Změny:*Z1 1.12

ČSN EN 13216-1 ed. 2
Komíny - Metody zkoušení systémových komínů - Část 1: Obecné zkušební metody
Třídicí znak:734210
Účinnost od:1.9.2020

ČSN EN 13216-1 ed. 2
Komíny - Metody zkoušení systémových komínů - Část 1: Obecné zkušební metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734210
Účinnost od:1.10.2019
Platnost ukončena:1.9.2020

ČSN EN 13216-1
Komíny - Metody zkoušení systémových komínů - Část 1: Všeobecné zkušební metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734210
Účinnost od:1.7.2005
Platnost ukončena:31.1.2021
Změny:*Z2 8.20

ČSN EN 14297
Komíny - Zkoušení mrazuvzdornosti komínových výrobků
Třídicí znak:734211
Účinnost od:1.6.2005

ČSN EN 13069
Komíny - Pálené/keramické pláště pro systémové komíny - Požadavky a zkušební metody
Třídicí znak:734212
Účinnost od:1.3.2006

ČSN EN 13063-1
Komíny - Systémové komíny s pálenými/keramickými vložkami - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro stanovení odolnosti při vyhoření sazí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734213
Účinnost od:1.9.2006
Platnost ukončena:1.5.2008

ČSN EN 13063-2
Komíny - Systémové komíny s pálenými/keramickými vložkami - Část 2: Požadavky a zkušební metody při mokrém provozu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734213
Účinnost od:1.2.2006
Platnost ukončena:1.5.2008

ČSN EN 13063-3
Komíny - Systémové komíny s pálenými/keramickými vložkami - Část 3: Požadavky a zkušební metody pro systémové komíny se vzduchovými průduchy
Třídicí znak:734213
Účinnost od:1.5.2008

ČSN EN 13063-1+A1
Komíny - Systémové komíny s pálenými/keramickými vložkami - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro stanovení odolnosti při vyhoření sazí
Třídicí znak:734213
Účinnost od:1.5.2008
Opravy:*1 10.16

ČSN EN 13063-2+A1
Komíny - Systémové komíny s pálenými/keramickými vložkami - Část 2: Požadavky a zkušební metody při mokrém provozu
Třídicí znak:734213
Účinnost od:1.5.2008

ČSN EN 14241-1
Komíny - Elastomerní těsnění a elastomerní tmely - Materiálové požadavky a zkušební metody - Část 1: Těsnění pro komínové vložky
Třídicí znak:734214
Účinnost od:1.8.2016

ČSN EN 14241-1
Komíny - Elastomerní těsnění a elastomerní tmely - Materiálové požadavky a zkušební metody - Část 1: Těsnění pro komínové vložky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734214
Účinnost od:1.7.2006
Platnost ukončena:1.6.2014
Opravy:UR 7.06

ČSN EN 14241-1
Komíny - Elastomerní těsnění a elastomerní tmely - Materiálové požadavky a zkušební metody - Část 1: Těsnění pro komínové vložky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734214
Účinnost od:1.6.2014
Platnost ukončena:1.8.2016

ČSN EN 14471+A1
Komíny - Systémové komíny s plastovými vložkami - Požadavky a zkušební metody
Třídicí znak:734215
Účinnost od:1.4.2017

ČSN EN 14471+A1
Komíny - Systémové komíny s plastovými vložkami - Požadavky a zkušební metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734215
Účinnost od:1.10.2015
Platnost ukončena:1.4.2017

ČSN EN 14471
Komíny - Systémové komíny s plastovými vložkami - Požadavky a zkušební metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734215
Účinnost od:1.7.2006
Platnost ukončena:1.6.2014

ČSN EN 14471
Komíny - Systémové komíny s plastovými vložkami - Požadavky a zkušební metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734215
Účinnost od:1.6.2014
Platnost ukončena:31.10.2016
Změny:Z1 9.15

ČSN P CEN/TS 16134
Komínové nástavce - Obecné požadavky a materiálově nezávislé zkušební metody
Třídicí znak:734216
Účinnost od:1.4.2012

ČSN EN 16497-1
Komíny - Betonové systémové komíny - Část 1: Otevřené (nevyvážené) aplikace
Třídicí znak:734217
Účinnost od:1.2.2017

ČSN EN 16497-1
Komíny - Betonové systémové komíny - Část 1: Nevyvážený odvod spalin
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734217
Účinnost od:1.10.2015
Platnost ukončena:1.2.2017

ČSN EN 16497-2
Komíny - Betonové systémové komíny - Část 2: Uzavřené (vyvážené) aplikace
Třídicí znak:734217
Účinnost od:1.12.2018

ČSN EN 16497-2
Komíny - Betonové systémové komíny - Část 2: Vyvážený odvod spalin
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734217
Účinnost od:1.10.2017
Platnost ukončena:1.12.2018

ČSN EN 13084-1
Volně stojící komíny - Část 1: Všeobecné požadavky
Třídicí znak:734220
Účinnost od:1.10.2007

ČSN EN 13084-1
Volně stojící komíny - Část 1: Všeobecné požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734220
Účinnost od:1.3.2003
Platnost ukončena:1.10.2007
Opravy:*1 4.07

ČSN EN 13084-2
Volně stojící komíny - Část 2: Betonové komíny
Třídicí znak:734220
Účinnost od:1.2.2008

ČSN EN 13084-2
Volně stojící komíny - Část 2: Betonové komíny
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734220
Účinnost od:1.3.2003
Platnost ukončena:1.2.2008

ČSN EN 13084-4
Volně stojící komíny - Část 4: Zděné vložky - Navrhování a provádění
Třídicí znak:734220
Účinnost od:1.7.2006

ČSN EN 13084-4
Volně stojící komíny - Část 4: Zděná ochranná pouzdra - Projektování a provádění
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734220
Účinnost od:1.9.2003
Platnost ukončena:1.5.2005

ČSN EN 13084-4
Volně stojící komíny - Část 4: Zděné vložky - Navrhování a provádění
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734220
Účinnost od:1.5.2005
Platnost ukončena:1.7.2006

ČSN EN 13084-5
Volně stojící komíny - Část 5: Materiál pro zděné vložky - Specifikace výrobků
Třídicí znak:734220
Účinnost od:1.3.2006

ČSN EN 13084-6
Volně stojící komíny - Část 6: Ocelové vložky - Navrhování a provádění
Třídicí znak:734220
Účinnost od:1.5.2017

ČSN EN 13084-6
Volně stojící komíny - Část 6: Ocelové vložky - Navrhování a provádění
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734220
Účinnost od:1.10.2005
Platnost ukončena:1.12.2005

ČSN EN 13084-6
Volně stojící komíny - Část 6: Ocelové vložky - Navrhování a provádění
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734220
Účinnost od:1.12.2005
Platnost ukončena:1.6.2016

ČSN EN 13084-6
Volně stojící komíny - Část 6: Ocelové vložky - Navrhování a provádění
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734220
Účinnost od:1.6.2016
Platnost ukončena:1.5.2017

ČSN EN 13084-7
Volně stojící komíny - Část 7: Specifikace válcových ocelových dílů pro jednovrstvé ocelové komíny a ocelové vložky
Třídicí znak:734220
Účinnost od:1.8.2013

ČSN EN 13084-7
Volně stojící komíny - Část 7: Specifikace válcových ocelových dílů pro jednovrstvé ocelové komíny a ocelové vložky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734220
Účinnost od:1.9.2006
Platnost ukončena:1.8.2013
Opravy:*1 4.10, *2 11.10

ČSN EN 13084-8
Volně stojící průmyslové komíny - Část 8: Navrhování a provádění sloupových konstrukcí nesoucích komínové průduchy
Třídicí znak:734220
Účinnost od:1.2.2006

ČSN EN 13084-9
Volně stojící komíny - Část 9: Správa po dobu životnosti - Monitorování, kontrola, údržba, náprava a hlášení; Požadované operace a akce
NOVÁ NORMA
Třídicí znak:734220
Účinnost od:1.6.2023

ČSN 73 4230
Krby s otevřeným a uzavíratelným ohništěm
Třídicí znak:734230
Účinnost od:1.2.2014

ČSN 73 4230
Krby s otevřeným a uzavíratelným ohništěm
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734230
Účinnost od:1.5.2004
Platnost ukončena:1.2.2014

ČSN 73 4231
Kamna - Individuálně stavěná kamna
Třídicí znak:734231
Účinnost od:1.1.2014

ČSN 73 4231
Kamna - Individuálně stavěná kachlová kamna
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734231
Účinnost od:1.12.2006
Platnost ukončena:1.1.2014

ČSN 73 4232
Sporáky - Individuálně stavěné sporáky
Třídicí znak:734232
Účinnost od:1.3.2014

ČSN 73 4232
Sporáky - Individuálně stavěné kachlové sporáky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734232
Účinnost od:1.12.2006
Platnost ukončena:1.3.2014

ČSN EN 1856-1
Komíny - Požadavky na kovové komíny - Část 1: Systémové komíny
Třídicí znak:734240
Účinnost od:1.4.2010

ČSN EN 1856-1
Komíny - Požadavky na kovové komíny - Část 1: Systém komínových výrobků
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734240
Účinnost od:1.1.2004
Platnost ukončena:1.4.2005

ČSN EN 1856-1
Komíny - Požadavky na kovové komíny - Část 1: Systémové komíny
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734240
Účinnost od:1.4.2005
Platnost ukončena:1.4.2010
Změny:*A1 3.07

ČSN EN 1856-2
Komíny - Požadavky na kovové komíny - Část 2: Kovové vložky a kouřovody
Třídicí znak:734240
Účinnost od:1.4.2010

ČSN EN 1856-2
Komíny - Požadavky na kovové komíny - Část 2: Kouřové vložky a kouřovody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734240
Účinnost od:1.4.2005
Platnost ukončena:1.8.2005

ČSN EN 1856-2
Komíny - Požadavky na kovové komíny - Část 2: Kovové vložky a kouřovody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734240
Účinnost od:1.8.2005
Platnost ukončena:1.4.2010

ČSN EN 12391-1
Komíny - Provádění kovových komínů - Část 1: Komíny pro otevřené spotřebiče
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734241
Účinnost od:1.9.2004
Platnost ukončena:1.5.2005

ČSN EN 12391-1
Komíny - Provádění kovových komínů - Část 1: Komíny pro otevřené spotřebiče paliv
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734241
Účinnost od:1.5.2005
Platnost ukončena:1.6.2008

ČSN EN 15287-1
Komíny - Navrhování, montáž a přejímka komínů - Část 1: Komíny pro otevřené spotřebiče paliv
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734241
Účinnost od:1.6.2008
Platnost ukončena:1.5.2009

ČSN EN 15287-1
Komíny - Navrhování, provádění a přejímka komínů - Část 1: Komíny pro otevřené spotřebiče paliv
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734241
Účinnost od:1.5.2009
Platnost ukončena:1.3.2011

ČSN EN 15287-2
Komíny - Navrhování, provádění a přejímka komínů - Část 2: Komíny pro uzavřené spotřebiče paliv
Třídicí znak:734241
Účinnost od:1.10.2009

ČSN EN 15287-1+A1
Komíny - Navrhování, provádění a přejímka komínů - Část 1: Komíny pro otevřené spotřebiče paliv
Třídicí znak:734241
Účinnost od:1.3.2011

ČSN EN 14989-1
Komíny - Požadavky a zkušební metody pro kovové komíny a materiálově nezávislé přívodní vzduchové průduchy pro uzavřené tepelné spotřebiče - Část 1: Svislé vzduchové/spalinové komínové nástavce pro spotřebiče paliv typu C6
Třídicí znak:734242
Účinnost od:1.6.2008

ČSN EN 14989-2
Komíny - Požadavky a zkušební metody pro kovové komíny a materiálově nezávislé přívodní vzduchové průduchy pro uzavřené spotřebiče paliv - Část 2: Spalinové a přívodní vzduchové průduchy pro uzavřené spotřebiče paliv
Třídicí znak:734242
Účinnost od:1.3.2009

ČSN EN 14989-2
Komíny - Požadavky a zkušební metody pro kovové komíny a materiálově nezávislé přívodní vzduchové průduchy pro uzavřené tepelné spotřebiče - Část 2: Kouřové a přívodní vzduchové průduchy pro uzavřené tepelné spotřebiče
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734242
Účinnost od:1.8.2008
Platnost ukončena:1.3.2009

ČSN EN 16475-1
Komíny - Příslušenství - Část 1: Spalinové tlumiče hluku - Požadavky a zkušební metody
Třídicí znak:734245
Účinnost od:1.7.2021

ČSN EN 16475-1
Komíny - Příslušenství - Část 1: Komínové tlumiče hluku - Požadavky a zkušební metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734245
Účinnost od:1.11.2020
Platnost ukončena:1.7.2021

ČSN EN 16475-2
Komíny - Příslušenství - Část 2: Komínové ventilátory - Požadavky a zkušební metody
Třídicí znak:734245
Účinnost od:1.12.2018

ČSN EN 16475-2
Komíny - Příslušenství - Část 2: Komínové ventilátory - Požadavky a zkušební metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734245
Účinnost od:1.10.2017
Platnost ukončena:1.12.2018

ČSN EN 16475-3
Komíny - Příslušenství - Část 3: Regulátory tahu, uzavírací klapky a kombinované vedlejší vzduchové zařízení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734245
Účinnost od:1.11.2016
Platnost ukončena:1.9.2018

ČSN EN 16475-3
Komíny - Příslušenství - Část 3: Regulátory tahu, uzavírací klapky a kombinovaná vedlejší vzduchová zařízení - Požadavky a zkušební metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734245
Účinnost od:1.9.2018
Platnost ukončena:1.8.2019

ČSN EN 16475-4
Komíny - Příslušenství - Část 4: Spalinové klapky - Požadavky a zkušební metody
Třídicí znak:734245
Účinnost od:1.6.2021

ČSN EN 16475-4
Komíny - Příslušenství - Část 4: Tlumiče kouře - Požadavky a zkušební metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734245
Účinnost od:1.11.2020
Platnost ukončena:1.6.2021

ČSN EN 16475-6
Komíny - Příslušenství - Část 6: Přístupové komponenty - Požadavky a zkušební metody
Třídicí znak:734245
Účinnost od:1.4.2021

ČSN EN 16475-6
Komíny - Příslušenství - Část 6: Přístupové komponenty - Požadavky a zkušební metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734245
Účinnost od:1.11.2020
Platnost ukončena:1.4.2021

ČSN EN 16475-7
Komíny - Příslušenství - Část 7: Dešťové stříšky - Požadavky a zkušební metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734245
Účinnost od:1.9.2016
Platnost ukončena:1.7.2018

ČSN EN 16475-7
Komíny - Příslušenství - Část 7: Dešťové stříšky - Požadavky a zkušební metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734245
Účinnost od:1.7.2018
Platnost ukončena:1.4.2021

ČSN EN 16475-3+A1
Komíny - Příslušenství - Část 3: Regulátory tahu, uzavírací klapky a kombinovaná vedlejší vzduchová zařízení - Požadavky a zkušební metody
Třídicí znak:734245
Účinnost od:1.2.2020

ČSN EN 16475-3+A1
Komíny - Příslušenství - Část 3: Regulátory tahu, uzavírací klapky a kombinované vedlejší vzduchové zařízení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734245
Účinnost od:1.8.2019
Platnost ukončena:1.2.2020

ČSN EN 16475-7+A1
Komíny - Příslušenství - Část 7: Dešťové stříšky - Požadavky a zkušební metody
Třídicí znak:734245
Účinnost od:1.7.2021

ČSN EN 16475-7+A1
Komíny - Příslušenství - Část 7: Dešťové stříšky - Požadavky a zkušební metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734245
Účinnost od:1.4.2021
Platnost ukončena:1.7.2021

ČSN 73 4301
Obytné budovy
Třídicí znak:734301
Účinnost od:1.7.2004
Změny:*Z1 7.05, *Z2 9.09, *Z3 10.12, *Z4 8.19

ČSN 73 4301
Obytné budovy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734301
Účinnost od:1.1.1989
Platnost ukončena:1.7.2004
Změny:*a 9.91, 2 3.95, *3 6.96, *Z4 7.00

ČSN 73 4501
Stavby pro hospodářská zvířata - Základní požadavky
Třídicí znak:734501
Účinnost od:1.7.2004

ČSN 73 5120
Objekty kotelen o výkonu 3,5 MW a větším. Společná ustanovení
Třídicí znak:735120
Účinnost od:1.9.1987
Změny:*1 12.94

ČSN EN 13200-3
Zařízení pro diváky - Část 3: Oddělovací prvky - Požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:735905
Účinnost od:1.7.2006
Platnost ukončena:1.5.2019

ČSN P CEN/TS 15122
Povrchy pro sportoviště - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti syntentických sportovních povrchů proti opakovaným nárazům
Třídicí znak:735922
Účinnost od:1.4.2006

ČSN EN 12616
Povrchy pro sportoviště - Stanovení rychlosti vsakování vody
Třídicí znak:735979
Účinnost od:1.3.2014
Platnost bude ukončena:1.6.2023

ČSN EN 12616
Povrchy pro sportoviště - Stanovení rychlosti vsakování vody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:735979
Účinnost od:1.10.2003
Platnost ukončena:1.3.2014

ČSN 73 6005
Prostorové uspořádání vedení technického vybavení
Třídicí znak:736005
Účinnost od:1.11.2020

ČSN 73 6005
Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:736005
Účinnost od:1.10.1994
Platnost ukončena:1.11.2020
Změny:*1 1.96, *2 1.98, *3 8.99, *Z4 7.03

ČSN 73 6056
Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:736056
Účinnost od:1.8.1988
Platnost ukončena:1.4.2011
Opravy:UR 4.01
Změny:*Z1 2.01

ČSN 73 6057
Jednotlivé a řadové garáže. Základní ustanovení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:736057
Účinnost od:1.6.1988
Platnost ukončena:1.10.2011
Opravy:UR 4.01
Změny:*Z1 2.01

ČSN 73 6058
Jednotlivé, řadové a hromadné garáže
Třídicí znak:736058
Účinnost od:1.10.2011

ČSN 73 6058
Hromadné garáže. Základní ustanovení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:736058
Účinnost od:1.8.1988
Platnost ukončena:1.10.2011
Opravy:UR 4.01
Změny:a 10.88, *b 8.89, *Z3 2.01

ČSN 73 6126-1
Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy - Část 1: Provádění a kontrola shody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:736126
Účinnost od:1.7.2006
Platnost ukončena:1.6.2019

ČSN 73 6126-2
Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy - Část 2: Vrstva z vibrovaného štěrku
Třídicí znak:736126
Účinnost od:1.7.2006

ČSN EN 13108-8
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 8: R - materiál
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:736140
Účinnost od:1.4.2006
Platnost ukončena:1.4.2008

ČSN EN 13108-20
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 20: Typové zkoušky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:736140
Účinnost od:1.7.2006
Platnost ukončena:1.4.2008

ČSN EN 13108-21
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 21: Řízení výroby u výrobce (FPC)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:736140
Účinnost od:1.7.2006
Platnost ukončena:1.4.2008

ČSN EN 14188-3
Zálivky a vložky do spár - Část 3: Specifikace pro těsnící profily do spár
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:736151
Účinnost od:1.7.2006
Platnost ukončena:1.5.2007

ČSN EN 14840
Zálivky a vložky do spár - Zkušební metody pro tvarované vložky do spár
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:736151
Účinnost od:1.4.2006
Platnost ukončena:1.5.2007

ČSN EN 13285
Nestmelené směsi - Specifikace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:736155
Účinnost od:1.7.2006
Platnost ukončena:1.4.2011

ČSN EN 12697-11
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 11: Stanovení afinity mezi pojivem a kamenivem
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:736160
Účinnost od:1.4.2006
Platnost ukončena:1.12.2012
Opravy:1 9.07

ČSN EN 12274-8
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 8: Vizuální posouzení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:736163
Účinnost od:1.4.2006
Platnost ukončena:1.11.2006

ČSN EN 13286-48
Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 48: Zkušební metoda pro stanovení stupně rozpadu
Třídicí znak:736185
Účinnost od:1.6.2006

ČSN EN 13286-48
Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 48: Zkušební metoda pro stanovení stupně rozpadu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:736185
Účinnost od:1.3.2006
Platnost ukončena:1.6.2006

ČSN EN 1991-2 NA ed. A
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 2: Traffic loads on bridges
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:736203
Účinnost od:1.11.2012
Platnost ukončena:1.8.2016

ČSN EN 1994-2 NA ed. A
National Annex - Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures - Part 2: General rules and rules for bridges
Třídicí znak:736210
Účinnost od:1.2.2012

ČSN EN 1994-2
Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 2: Obecná pravidla - Pravidla pro mosty
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:736210
Účinnost od:1.7.2006
Platnost ukončena:1.3.2007

ČSN EN 1995-2 NA ed. A
National Annex - Eurocode 5: Design of timber structures - Part 2: Bridges
Třídicí znak:736212
Účinnost od:1.12.2011

ČSN 73 6615
Jímání podzemní vody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:736615
Účinnost od:1.5.1981
Platnost ukončena:1.7.2010

ČSN 73 6650
Vodojemy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:736650
Účinnost od:1.7.1986
Platnost ukončena:1.3.2011

ČSN 73 6655
Výpočet vnútorných vodovodov
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:736655
Účinnost od:1.4.1987
Platnost ukončena:1.8.2007

ČSN 73 6660
Vnitřní vodovody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:736660
Účinnost od:1.7.1985
Platnost ukončena:1.3.2013
Změny:*1 11.94, *Z2 4.06, *Z3 9.10

ČSN EN 806-1
Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 1: Všeobecně
Třídicí znak:736660
Účinnost od:1.8.2002

ČSN 73 6730
Utesňovanie liatinového potrubia vnútornej kanalizácie
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:736730
Účinnost od:1.8.1988
Platnost ukončena:1.7.2010

ČSN 73 8101
Lešení - Společná ustanovení
Třídicí znak:738101
Účinnost od:1.12.2018
Opravy:*1 5.22

ČSN EN 74-1
Spojky, středicí trny a nánožky pro pracovní a podpěrná lešení - Část 1: Spojky trubek - Požadavky a zkušební postupy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:738109
Účinnost od:1.6.2006
Platnost ukončena:1.11.2022

ČSN EN 16508
Dočasné stavební konstrukce - Konstrukce pro opláštění - Požadavky na provedení a obecný návrh
Třídicí znak:738129
Účinnost od:1.10.2016

ČSN P CEN/TS 15810
Grafické značky pro použití na integrovaných automatizačních zařízeních budov
Třídicí znak:738501
Účinnost od:1.5.2014

ČSN EN 13321-1
Otevřená datová komunikace v automatizaci, řízení a správě budov - Bytové a domovní elektronické systémy - Část 1: Požadavky na výrobky a systémy
Třídicí znak:738511
Účinnost od:1.11.2021

ČSN EN 13321-1
Otevřená datová komunikace v automatizaci, řízení a správě budov - Bytové a domovní elektronické systémy - Část 1: Požadavky na výrobky a systémy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:738511
Účinnost od:1.4.2013
Platnost ukončena:1.11.2021

ČSN EN 13321-2
Otevřená datová komunikace v automatizaci, řízení a správě budov - Bytové a domovní elektronické systémy - Část 2: Komunikace KNXnet/IP
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:738511
Účinnost od:1.4.2013
Platnost ukončena:1.9.2020

ČSN EN ISO 22510
Otevřená datová komunikace v automatizaci, řízení a správě budov - Bytové a domovní elektronické systémy - Komunikace KNXnet/IP
Třídicí znak:738511
Účinnost od:1.9.2020

ČSN EN ISO 16484-2
Automatizační a řídicí systémy budov - Část 2: Hardware
Třídicí znak:738521
Účinnost od:1.3.2005

ČSN EN ISO 16484-3
Automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 3: Funkce
Třídicí znak:738521
Účinnost od:1.3.2006

ČSN EN ISO 16484-5
Automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 5: Datový komunikační protokol
Třídicí znak:738521
Účinnost od:1.5.2023

ČSN EN ISO 16484-5
Automatizační a řídicí systémy budov - Část 5: Datový komunikační protokol
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:738521
Účinnost od:1.8.2004
Platnost ukončena:1.9.2008

ČSN EN ISO 16484-5
Automatizační a řídicí systémy budov - Část 5: Datový komunikační protokol
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:738521
Účinnost od:1.9.2008
Platnost ukončena:1.5.2011
Změny:A1 11.09

ČSN EN ISO 16484-5
Automatizační a řídicí systémy budov - Část 5: Datový komunikační protokol
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:738521
Účinnost od:1.5.2011
Platnost ukončena:1.1.2013

ČSN EN ISO 16484-5
Automatizační a řídicí systémy budov - Část 5: Datový komunikační protokol
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:738521
Účinnost od:1.1.2013
Platnost ukončena:1.10.2014

ČSN EN ISO 16484-5
Automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 5: Datový komunikační protokol
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:738521
Účinnost od:1.10.2014
Platnost ukončena:1.11.2018

ČSN EN ISO 16484-5
Automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 5: Datový komunikační protokol
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:738521
Účinnost od:1.11.2018
Platnost ukončena:1.5.2023
Změny:A1 11.20

ČSN EN ISO 16484-6
Automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 6: Zkoušení shody přenosu dat
Třídicí znak:738521
Účinnost od:1.11.2020

ČSN EN ISO 16484-6
Automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 6: Zkoušení shody přenosu dat
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:738521
Účinnost od:1.9.2009
Platnost ukončena:1.10.2014

ČSN EN ISO 16484-6
Automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 6: Zkoušení shody přenosu dat
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:738521
Účinnost od:1.10.2014
Platnost ukončena:1.11.2020

ČSN EN 14908-1
Otevřená datová komunikace v automatizaci a řízení budov - Komunikační protokol - Část 1: Sestava protokolů
Třídicí znak:738525
Účinnost od:1.10.2014

ČSN EN 14908-2
Otevřená datová komunikace v automatizaci a řízení budov - Komunikační protokol - Část 2: Komunikace po kroucené dvojlince
Třídicí znak:738525
Účinnost od:1.10.2014

ČSN EN 14908-3
Otevřená datová komunikace v automatizaci a řízení budov - Komunikační protokol - Část 3: Specifikace přenosu po silovém vedení
Třídicí znak:738525
Účinnost od:1.10.2014

ČSN EN 14908-4
Otevřená datová komunikace v automatizaci a řízení budov - Komunikační protokol - Část 4: Komunikace IP
Třídicí znak:738525
Účinnost od:1.10.2014

ČSN EN 14908-6
Otevřená datová komunikace v automatizaci a řízení budov - Komunikační protokol - Část 6: Aplikační prvky
Třídicí znak:738525
Účinnost od:1.7.2015
Platnost bude ukončena:1.6.2023

ČSN EN 14908-6
Otevřená datová komunikace v automatizaci, řízení a správě budov - Řídicí síťový protokol - Část 6: Aplikační prvky
NOVÁ NORMA
Třídicí znak:738525
Účinnost od:1.6.2023

ČSN EN 14908-7
Otevřená datová komunikace v automatizaci a řízení budov - Řídicí síťový protokol - Část 7: Komunikace internetovými protokoly
Třídicí znak:738525
Účinnost od:1.7.2020

ČSN EN 14908-8
Otevřená datová komunikace v automatizaci a řízení budov - Řídicí síťový protokol - Část 8: Komunikace pomocí širokopásmového připojení přes sítě elektrického vedení - s internetovými protokoly
Třídicí znak:738525
Účinnost od:1.4.2022

ČSN EN 14908-9
Otevřená datová komunikace v automatizaci a řízení budov - Řídicí síťový protokol - Část 9: Bezdrátová komunikace v pásmech ISM
Třídicí znak:738525
Účinnost od:1.4.2022

ČSN EN 15232-1
Energetická náročnost budov - Energetická náročnost budov - Část 1: Vliv automatizace, řízení a správy budov - Moduly M10-4,5,6,7,8,9,10
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:738532
Účinnost od:1.4.2018
Platnost ukončena:1.12.2022

ČSN EN 15232
Energetická náročnost budov - Vliv automatizace, řízení a správy budov
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:738532
Účinnost od:1.2.2008
Platnost ukončena:1.7.2012

ČSN EN 15232
Energetická náročnost budov - Vliv automatizace, řízení a správy budov
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:738532
Účinnost od:1.7.2012
Platnost ukončena:1.4.2018

ČSN EN ISO 52120-1
Energetická náročnost budov - Přínos automatizace, řízení a správy budov - Část 1: Obecný rámec a postupy
Třídicí znak:738532
Účinnost od:1.12.2022

ČSN EN 15500-1
Energetická náročnost budov - Řízení vytápění, větrání a klimatizace - Část 1: Elektronická zařízení pro zónovou regulaci - Moduly M3-5, M4-5, M5-5
Třídicí znak:738536
Účinnost od:1.12.2017

ČSN EN 15500
Řízení vytápění, větrání a klimatizace - Elektronická zařízení pro zónovou regulaci
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:738536
Účinnost od:1.3.2009
Platnost ukončena:1.12.2017

ČSN P 73 9010
Navrhování a výstavba staveb civilní ochrany
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:739010
Účinnost od:1.7.2005
Platnost ukončena:1.1.2011

 
 
Reklama