Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1366-8
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 8: Potrubí pro odvod kouře

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Fire resistatnce tests for service installations - Part 8: Smoke extraction ducts
Třídicí znak:730857
Schválena:26.11.2004
Vydána:1.12.2004
Účinnost od:1.1.2005
Počet stran:36
Orientační cena:325 Kč
Zapracované dokumenty:EN 1366-8:2004
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:2633 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama