Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1443
Komíny - Všeobecné požadavky

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Chimneys - General requirements
Třídicí znak:734200
Schválena:25.6.2003
Vydána:1.8.2003
Účinnost od:1.9.2003
Platnost ukončena:1.10.2004
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Zapracované dokumenty:EN 1443:2003
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:489 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama