Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

ČSN EN 1363-1
Zkoušky požární odolnosti - Část 1: Obecné požadavky

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Fire resistance tests - Part 1: General requirements
Třídicí znak:730851
Schválena:31.8.2021
Vydána:1.10.2021
Účinnost od:1.11.2021
Počet stran:48
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:587 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama