Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15287-2
Komíny - Navrhování, provádění a přejímka komínů - Část 2: Komíny pro uzavřené spotřebiče paliv

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Chimneys - Design, installation and commissioning of chimneys - Part 2: Chimneys for roomsealed appliances
Třídicí znak:734241
Schválena:31.8.2009
Vydána:1.9.2009
Účinnost od:1.10.2009
Počet stran:76
Orientační cena:588 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:641 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama