Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1998-2 NA ed. A
National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 2: Bridges

Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 2: Bridges
Třídicí znak:730036
Schválena:24.4.2012
Vydána:1.5.2012
Účinnost od:1.6.2012
Počet stran:4
Orientační cena:72 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:126 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama