Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 14471+A1
Komíny - Systémové komíny s plastovými vložkami - Požadavky a zkušební metody

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Chimneys - System chimneys with plastic flue liners - Requirements and test methods
Třídicí znak:734215
Schválena:20.2.2017
Vydána:1.3.2017
Účinnost od:1.4.2017
Počet stran:84
Orientační cena:588 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1021 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama