Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Druh:

Obor:
Použití pro oblast:
Platnost:Účinnost/změny od:
byly nalezeny 4 normy

ČSN EN 1991-2 NA ed. A
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 2: Traffic loads on bridges
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:736203
Účinnost od:1.11.2012
Platnost ukončena:1.8.2016

ČSN EN 1994-2 NA ed. A
National Annex - Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures - Part 2: General rules and rules for bridges
Třídicí znak:736210
Účinnost od:1.2.2012

ČSN EN 1994-2
Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 2: Obecná pravidla - Pravidla pro mosty
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:736210
Účinnost od:1.7.2006
Platnost ukončena:1.3.2007

ČSN EN 1995-2 NA ed. A
National Annex - Eurocode 5: Design of timber structures - Part 2: Bridges
Třídicí znak:736212
Účinnost od:1.12.2011

 
 
Reklama