Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1634-2
Zkoušky požární odolnosti a kouřotěsnosti dveří, uzávěrů a otevíravých oken a prvků stavebního kování - Část 2: Zkoušky pro charakterizování požární odolnosti prvků stavebního kování

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Fire resistance and smoke control tests for door, shutter and openable window assemblies and elements of building hardware - Part 2: Fire resistance characterisation test for elements of building hardware
Třídicí znak:730852
Schválena:27.2.2009
Vydána:1.4.2009
Účinnost od:1.5.2009
Platnost ukončena:1.1.2010
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:64
Orientační cena:532 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:969 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama