Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 14241-1
Komíny - Elastomerní těsnění a elastomerní tmely - Materiálové požadavky a zkušební metody - Část 1: Těsnění pro komínové vložky

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Chimneys - Elastomeric seals and elastomeric sealants -Material requirements and test methods - Part 1: Seals in flue liners
Třídicí znak:734214
Schválena:6.6.2016
Vydána:1.7.2016
Účinnost od:1.8.2016
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:276 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama