Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1991-1-4 ed. 2
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-4: General actions - Wind loads
Poznámka:Souběžně s touto normou platí ČSN EN 1991-1-4 (73 0035) z dubna 2007.
Třídicí znak:730035
Schválena:27.3.2013
Vydána:1.4.2013
Účinnost od:1.5.2013
Platnost bude ukončena:1.12.2020
Počet stran:124
Orientační cena:896 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:18608 kB
Opravy:*1 8.20 (viz seznam oprav)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Opravy:
Označení: 1
Typ:tisková oprava
Vydána:1.8.2020
Věstník:8/2020
Účinnost od:1.9.2020
Počet stran:2
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:146 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama