Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 73 0810
Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Fire protection of buildings - General reguirements
Třídicí znak:730810
Schválena:25.5.2005
Vydána:1.6.2005
Účinnost od:1.7.2005
Platnost ukončena:1.5.2009
Počet stran:40
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:454 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama