Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12976-1
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy průmyslově vyráběné - Část 1: Obecné požadavky

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Thermal solar systems and components - Factory made systems - Part 1: General requirements
Třídicí znak:730302
Schválena:1.3.2018
Vydána:1.4.2018
Účinnost od:1.5.2018
Počet stran:32
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:616 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama