Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 14488-1
Zkoušení stříkaného betonu - Část 1: Odběr vzorků čerstvého a ztvrdlého betonu

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Testing sprayed concrete - Part 1: Sampling fresh and hardened concrete
Třídicí znak:731304
Schválena:4.1.2006
Vydána:1.2.2006
Účinnost od:1.3.2006
Počet stran:8
Orientační cena:126 Kč
Zapracované dokumenty:EN 14488-1:2005
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:164 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama