Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1991-4 ed. 2
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Eurocode 1 - Actions on structures - Part 4: Silos and tanks
Třídicí znak:730035
Schválena:25.5.2011
Vydána:1.6.2011
Účinnost od:1.7.2011
Platnost ukončena:1.8.2013
Počet stran:100
Orientační cena:728 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:2612 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama