Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 13063-2+A1
Komíny - Systémové komíny s pálenými/keramickými vložkami - Část 2: Požadavky a zkušební metody při mokrém provozu

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Chimneys - System chimneys with clay/ceramic flue liners - Part 2: Requirements and test methods under wet conditions
Třídicí znak:734213
Schválena:25.3.2008
Vydána:1.4.2008
Účinnost od:1.5.2008
Počet stran:36
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:628 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama