Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 73 0875
Požární bezpečnost staveb - Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Fire protection of buildings - Setting specification for design of fire detection and fire alarm systems in terms of fire safety solution
Třídicí znak:730875
Schválena:21.3.2011
Vydána:1.4.2011
Účinnost od:1.5.2011
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:238 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama