Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1365-1
Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 1: Stěny

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Fire resistance tests for loadbearing elements - Part 1: Walls
Třídicí znak:730854
Schválena:20.2.2013
Vydána:1.3.2013
Účinnost od:1.4.2013
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:573 kB
Opravy:*1 10.13 (viz seznam oprav)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Opravy:
Označení: 1
Typ:tisková oprava
Vydána:1.10.2013
Věstník:10/2013
Účinnost od:1.11.2013
Počet stran:2
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:98 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama