Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15643-5
Udržitelnost staveb - Posuzování udržitelnosti budov a inženýrských staveb - Část 5: Rámec specifických principů a požadavků pro inženýrské stavby

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Sustainability of construction works - Sutainability assessment of buildings and civil engineering works - Part 5: Framework on specific principles and requirement for civil engineering works
Třídicí znak:730901
Schválena:25.6.2019
Vydána:1.7.2019
Účinnost od:1.8.2019
Počet stran:48
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1450 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama