Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN P 73 9010
Navrhování a výstavba staveb civilní ochrany

NORMA JE ZRUŠENA
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Designing and construction of civil protection structures
Třídicí znak:739010
Schválena:5.5.2005
Vydána:1.6.2005
Účinnost od:1.7.2005
Platnost ukončena:1.1.2011
Počet stran:40
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:423 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama