Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 16382
Tepelněizolační výrobky pro použití v budovách - Stanovení odolnosti hmoždinek proti vytažení z tepelněizolačních výrobků

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Thermal insulation products for building applications - Determination of the pull-through resistance of plate anchors through thermal insulation products
Třídicí znak:732903
Schválena:16.2.2017
Vydána:1.4.2017
Účinnost od:1.5.2017
Platnost ukončena:1.1.2018
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:989 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama