Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN CEN/TR 15193-2
Energetická náročnost budov - Energetické požadavky na osvětlení - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15193-1, modul M9

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Energy performance of buildings - Energy requirements for lighting - Part 2: Explanation and justification of EN 15193-1, Module M9
Třídicí znak:730327
Schválena:13.7.2017
Vydána:1.9.2017
Účinnost od:1.10.2017
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:190
Orientační cena:1019 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:12581 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama