Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 12572
Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků - Stanovení vlastností prostupu vodní páry - Misková metoda

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Hygrothermal performance of building materials and products - Determination of water vapour transmission properties - Cup method
Třídicí znak:730547
Schválena:12.11.2018
Vydána:1.12.2018
Účinnost od:1.1.2019
Počet stran:32
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:583 kB
Opravy:*1 4.20 (viz seznam oprav)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Opravy:
Označení: 1
Typ:tisková oprava
Vydána:1.4.2020
Věstník:4/2020
Účinnost od:1.5.2020
Počet stran:2
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:139 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama