Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1859
Komíny - Kovové komíny - Zkušební metody

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Chimneys - Metal Chimneys - Test Methods
Třídicí znak:734204
Schválena:17.12.2009
Vydána:1.1.2010
Účinnost od:1.2.2010
Platnost ukončena:1.12.2013
Počet stran:44
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:732 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama