Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN P CEN/TS 16628
Energetická náročnost budov - Základní zásady pro soubor norem ENB

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Energy Performance of Buildings - Basic Principles for the set of EPB standards
Třídicí znak:730332
Schválena:16.9.2016
Vydána:1.11.2016
Účinnost od:1.12.2016
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:44
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:6159 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama