Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 13501-1+A1
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Fire classification of construction products and building elements - Part 1: Classification using test data from reaction to fire tests
Poznámka:Souběžně s touto normou platí ČSN EN 13501-1 (73 0860) z května 2019, která tuto normu zcela nahradí od 2020-09-30.
Třídicí znak:730860
Schválena:14.1.2010
Vydána:1.2.2010
Účinnost od:1.3.2010
Platnost bude ukončena:30.9.2020
Počet stran:48
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:446 kB
Změny:*Z1 5.19 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: Z1
Typ:tisková změna
Vydána:1.5.2019
Věstník:5/2019
Účinnost od:1.6.2019
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:141 kB
zobrazit detail ÚNMZ