Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15657
Akustické vlastnosti stavebních konstrukcí a staveb - Laboratorní měření zvuku šířeného konstrukcí z technických zařízení budov pro všechny podmínky instalací

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Acoustic properties of building elements and of buildings - Laboratory measurement of structure-borne sound from building service equipment for all installation conditions
Třídicí znak:730590
Schválena:15.1.2018
Vydána:1.3.2018
Účinnost od:1.4.2018
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:36
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1184 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama