Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1364-4
Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 4: Závěsové obvodové stěny - Částečná sestava

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Fire resistance tests for non-loadbearing elements - Part 4: Curtain walling - Part configuration
Třídicí znak:730853
Schválena:19.5.2016
Vydána:1.7.2016
Účinnost od:1.8.2016
Počet stran:56
Orientační cena:525 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:777 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama