Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
zateplení
financování oprav
rekonstrukci kotelny
čistou fasádu
Zjisti více
První on-line konference portálu TZB-info
Rekonstrukce a provoz bytových domů
středa 9.12.2020od 10:00 hod.
Registrovat se
Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Rok vydání:

Vydavatel:

Autor:

Zaměření:             
Novinky

Stručný příběh architektury

autor:Hodgeová Susie
vydavatel:Grada Publishing, a.s. (další publikace)
rok vydání:2020
formát:160x240 mm
rozsah:224 stran
titulka
 
"Stručný příběh architektury" je nově pojatá kniha, která jednoduše vysvětlí historii architektury na 50 klíčových stavbách - od pyramid až po mrakodrapy.
další podrobnosti, koupit zde

Památky a povodně: Prevence a sanace

autor:Nedvědová Klára a kolektiv
vydavatel:Grada Publishing, a.s. (další publikace)
rok vydání:2020
formát:230x290 mm
rozsah:184 stran
titulka
 
Protipovodňové ochraně se vzhledem k opakujícímu se povodňovému nebezpečí v posledních dvou desetiletích věnuje mnoho pozornosti. Kulturní dědictví však stále leží poněkud na okraji zájmu. Pro tuto problematiku je specifické, že prvky kulturního dědictví mohou být poškozeny nejen povodní samotnou, ale i neodbornými sanačními zásahy po povodni.
další podrobnosti, koupit zde

Truhlářství: Tradice z pohledu dneška, 2. vydání

autor:Kouřil Jan, Buben František
vydavatel:Grada Publishing, a.s. (další publikace)
rok vydání:2020
formát:167×240
rozsah:250 stran
dopor. cena:271 Kč
titulka
 
Původně učebnice pro dva truhlářské obory, nábytkářství a stavební truhlářství dnes přibližují postupy starých mistrů a stavitelů. Konstrukce nábytku a Konstrukce stavebního truhlářství vychází v dotisku nového vydání po více než sedmdesáti letech. Obě části knihy tvoří obrazové tabule, na nichž jsou rozkresleny technologické postupy a konstrukční detaily.
další podrobnosti, koupit zde

Zákon o vyvlastnění (184/2006 Sb.). Praktický komentář

autor:Jakub Hanák, Dominik Židek, Robert Černocký
vydavatel:Wolters Kluwer
rok vydání:2020
rozsah:204 stran
dopor. cena:420 Kč
titulka
 
Praktický komentář k zákonu č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), popisuje vyvlastnění jako standardní nástroj k prosazení veřejného zájmu.
další podrobnosti, koupit zde

Zákon o státní památkové péči. Praktický komentář

autor:Martin Zídek, Michal Tupý, Jiří Klusoň
vydavatel:Wolters Kluwer
rok vydání:2019
rozsah:628 stran
dopor. cena:990 Kč
titulka
 
Praktický komentář k zákonu o státní památkové péči (č. 20/1987 Sb.) je užitečnou příručkou pro laiky i odborníky v oblasti památkové péče. Na praktických příkladech autoři vysvětlují jednotlivá ustanovení zákona a zároveň reflektují i judikaturu, která s touto problematikou souvisí.
další podrobnosti, koupit zde

Smlouvy o rozvoji území obcí. Když je investor za humny

autor:Vendula Zahumenská, Petra Humlíčková, David Zahumenský, Petr Svoboda
vydavatel:Wolters Kluwer
rok vydání:2019
rozsah:212 stran
dopor. cena:396 Kč
titulka
 
Publikace má posloužit především starostkám, starostům, všem zastupitelkám i zastupitelům a dalším lidem pracujícím pro obce a města, aby se snáze zorientovali v obtížném tématu – rozvoji území obcí. Uzavírání smluv s investory o tom, jak se bude rozšiřovat anebo budovat veřejná infrastruktura, je v praxi sice poměrně běžným jevem, ale v České republice neexistuje ani právní úprava, ani metodická pomoc pro samosprávy, dokonce bylo ještě nedávno obtížné najít vůbec nějaké odborné články s potřebnými informacemi.
další podrobnosti, koupit zde

Katastrální zákon (č. 256/2013 Sb.). Komentář - 2. vydání

autor:Eva Barešová, Iveta Bláhová, Pavel Doubek, Bohumil Janeček, Lumír Nedvídek, Petr Souček
vydavatel:Wolters Kluwer
rok vydání:2019
rozsah:568 stran
dopor. cena:1100 Kč
titulka
 
Druhé vydání komentáře katastrálního zákona č. 256/2013 Sb. reflektuje všechny změny, k nimž v této oblasti právní úpravy došlo. Katastrální zákon byl novelizován celkem osmkrát, vždy v souvislosti s novelami souvisejících zákonů.
další podrobnosti, koupit zde

Regiony budoucnosti - spolupráce, bezpečí, efektivita

autor:Pavlík Marek a kolektiv
vydavatel:Grada Publishing, a.s. (další publikace)
rok vydání:2019
formát:167×240
rozsah:224 stran
dopor. cena:299 Kč
titulka
 
Publikace se věnuje řízení regionů a spolupráci všech zainteresovaných skupin s cílem kvalitnějšího života v regionech a zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Vychází ze závěrů výzkumu Smart Region v ČR a kvalitativního výzkum o tom, jak budou vypadat regiony v budoucnu.
další podrobnosti, koupit zde

Brutalismus včera a dnes

autor:Uffelen Chris van
vydavatel:Grada Publishing, a.s. (další publikace)
rok vydání:2019
formát:198×280
rozsah:304 stran
dopor. cena:899 Kč
titulka
 
Budovy navržené v šedesátých a sedmdesátých letech ve stylu brutalismu vyzařují dodnes auru odvážného, nekompromisního designu. Francouzský termín "brut", který dal jméno tomuto architektonickému fenoménu, znamená surový nebo nerafinovaný. V posledních desetiletích zažívá brutalistní architektura comeback díky nejnovějším digitálním trendům. V naší knize naleznete vše, co o brutalistních stavbách potřebujete vědět.
další podrobnosti, koupit zde

Management ekonomiky správy majetku

autor:František Kuda, Václav Beran, Petr Dlask, Eva Wernerová
vydavatel:Professional Publishing s.r.o.
rok vydání:2018
formát:165x240 mm
rozsah:280 stran
dopor. cena:488 Kč
titulka
 
Význam správy majetku v kontextu nákladů životního cyklu staveb stále roste. Kniha sumarizuje povinnosti vlastníků budov ve vztahu k stavební části a k zařízením techniky prostředí staveb, přináší standardní metody monitorování technického stavu budov, jejich systematické údržby a oprav. Bude sloužit k plánování a posuzování stavu údržby objektu jak jeho majiteli, tak případnému zájemci o jeho koupi. Z obsahu: Ekonomika správy majetku; Výkon správy majetku; Povinnosti vlastníka budov; Facility management ve správě majetku; Dokumentace managementu ekonomiky správy majetku; Stavební objekt v průběhu životního cyklu; Moderní postupy datové správy majetku atd. Knihu doplňuje mnoho barevných tabulek a grafů.
další podrobnosti, koupit zde
další publikace >>>
 
 
Reklama