Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 73 1289
Terminologie v oboru pórobetonu

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Terminology of autoclaved aerated concrete
Třídicí znak:731289
Schválena:18.10.2011
Vydána:1.11.2011
Účinnost od:1.12.2011
Počet stran:64
Orientační cena:532 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:318 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama