Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15254-4
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Nenosné stěny - Část 4: Zasklené konstrukce

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Extended application of results from fire resistance tests - Non-loadbearing walls - Part 4: Glazed constructions
Třídicí znak:730855
Schválena:6.2.2019
Vydána:1.4.2019
Účinnost od:1.5.2019
Platnost ukončena:1.2.2020
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:36
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1205 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama