Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

ČSN 73 2030
Statické zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Static loading tests of building structures
Třídicí znak:732030
Schválena:23.4.2019
Vydána:1.5.2019
Účinnost od:1.6.2019
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:371 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama