Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15183
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Zkouška ochrany proti korozi

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Corrosion protection test
Třídicí znak:732153
Schválena:30.8.2007
Vydána:1.9.2007
Účinnost od:1.10.2007
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Zapracované dokumenty:EN 15183:2006
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:204 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama