Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12390-17
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 17: Stanovení dotvarování betonu tlakem

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Testing hardened concrete - Part 17: Determination of creep of concrete in compression
Třídicí znak:731302
Schválena:5.12.2019
Vydána:1.2.2020
Účinnost od:1.3.2020
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:978 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama