Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 7345
Tepelné chování budov a stavebních dílců - Fyzikální veličiny a definice

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Thermal performance of buildings and building components - Physical quantities and definitions
Třídicí znak:730553
Schválena:25.6.2019
Vydána:1.8.2019
Účinnost od:1.9.2019
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:364 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama