Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 73 6005
Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Space arrangement of conduit of technical equipment
Třídicí znak:736005
Schválena:28.2.1994
Vydána:1.9.1994
Účinnost od:1.10.1994
Platnost ukončena:1.11.2020
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:IPDF - Image PDF (norma je skenovaná)
Velikost PDF:1166 kB
Změny:*1 1.96, *2 1.98, *3 8.99, *Z4 7.03 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: 1
Typ:tisková změna
Vydána:1.1.1996
Věstník:1/1996
Účinnost od:1.2.1996
Počet stran:2
Formát PDF:IPDF - Image PDF (norma je skenovaná)
Velikost PDF:59 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: 2
Typ:tisková změna
Vydána:1.1.1998
Věstník:1/1998
Účinnost od:1.2.1998
Počet stran:2
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:25 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: 3
Typ:tisková změna
Vydána:1.8.1999
Věstník:8/1999
Účinnost od:1.9.1999
Počet stran:2
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:90 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: Z4
Typ:tisková změna
Vydána:1.7.2003
Věstník:7/2003
Účinnost od:1.8.2003
Počet stran:4
Orientační cena:72 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:143 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

Související články:
K problematice vedení tlakové kanalizace v ochranném pásmu plynárenského zařízení (8.7.2020)
Situace a sítě technického vybavení (27.10.2008)

 
 
Reklama