Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15804+A2
Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Základní pravidla pro produktovou kategorii stavebních produktů

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Sustainability of construction works - Environmental product declarations - Core rules for the product category of construction products
Poznámka:S účinností od 2022-10-31 se nahrazuje ČSN EN 15804+A1 (73 0912) z července 2014, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Třídicí znak:730912
Schválena:16.3.2020
Vydána:1.5.2020
Účinnost od:1.6.2020
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:76
Orientační cena:588 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1629 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama