Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1364-2
Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 2: Podhledy

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Fire resistance for tests for non-loadbearing elements - Part 2: Ceilings
Třídicí znak:730853
Schválena:18.1.2018
Vydána:1.3.2018
Účinnost od:1.4.2018
Platnost ukončena:1.4.2019
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1127 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama