Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12390-5
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 5: Pevnost v tahu ohybem zkušebních těles

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Testing hardened concrete - Part 5: Flexural strength of test specimens
Třídicí znak:731302
Schválena:29.5.2020
Vydána:1.7.2020
Účinnost od:1.8.2020
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:270 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama