Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1366-7
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 7: Dopravníkové systémy a jejich uzávěry

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Fire resistance tests for service installations - Part 7: Conveyor systems and their closures
Třídicí znak:730857
Schválena:7.2.2005
Vydána:1.3.2005
Účinnost od:1.4.2005
Počet stran:52
Orientační cena:525 Kč
Zapracované dokumenty:EN 1366-7:2004
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:2863 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama