Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 14488-4
Zkoušení stříkaného betonu - Část 4: Pevnost spojení u vývrtů v prostém tahu

NORMA JE ZRUŠENA
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Testing sprayed concrete - Part 4: Bond strength of cores by direct tension
Třídicí znak:731304
Schválena:4.1.2006
Vydána:1.2.2006
Účinnost od:1.3.2006
Platnost ukončena:1.11.2008
Počet stran:8
Orientační cena:126 Kč
Zapracované dokumenty:EN 14488-4:2005
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:174 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama