Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 13384-1+A1
Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 1: Samostatné komíny

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Chimneys - Thermal and fluid dynamic calculation methods - Part 1: Chimneys serving one heating appliance
Třídicí znak:734206
Schválena:27.11.2019
Vydána:1.1.2020
Účinnost od:1.2.2020
Platnost ukončena:1.12.2020
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:108
Orientační cena:728 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:3698 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama