Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

ČSN EN 1996-1-1+A1
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Eurocode 6 - Design of masonry structures - Part 1-1: General rules for reinforced and unreinforced masonry structures
Třídicí znak:731101
Schválena:26.2.2013
Vydána:1.4.2013
Účinnost od:1.5.2013
Platnost ukončena:1.12.2013
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:118
Orientační cena:896 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1432 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama