Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1856-1
Komíny - Požadavky na kovové komíny - Část 1: Systémové komíny

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Chimneys - Requirements for metal chimneys - Part 1: System chimney products
Třídicí znak:734240
Schválena:28.2.2005
Vydána:1.3.2005
Účinnost od:1.4.2005
Platnost ukončena:1.4.2010
Počet stran:48
Orientační cena:405 Kč
Zapracované dokumenty:EN 1856-1:2003, EN 1856-1/A1:2006
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:948 kB
Změny:*A1 3.07 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: A1
Typ:tisková změna
Vydána:1.3.2007
Věstník:3/2007
Účinnost od:1.4.2007
Počet stran:4
Orientační cena:72 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:131 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama