Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15287-1+A1
Komíny - Navrhování, provádění a přejímka komínů - Část 1: Komíny pro otevřené spotřebiče paliv

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Chimneys - Design, installation and commissioning of chimneys - Part 1: Chimneys for non-roomsealed heating appliances
Třídicí znak:734241
Schválena:26.1.2011
Vydána:1.2.2011
Účinnost od:1.3.2011
Počet stran:72
Orientační cena:588 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:781 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama