Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 13501-2
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Fire classification of construction products and building elements - Part 2: Classification using data from fire resistance tests, excluding ventilation services
Třídicí znak:730860
Schválena:18.7.2017
Vydána:1.8.2017
Účinnost od:1.9.2017
Počet stran:68
Orientační cena:532 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:652 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama