Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

TNI CEN ISO/TR 52000-2
Energetická náročnost budov - Základní zásady pro soubor norem ENB - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění ISO 52000-1

Zobrazit anotaci
Název anglicky:Energy performance of buildings - Overarching EPB assessment - Part 2: Explanation and justification of ISO 52000-1
Třídicí znak:730334
Schválena:13.2.2018
Vydána:1.3.2018
Účinnost od:1.4.2018
Způsob převzetí:převzetím originálu
Počet stran:198
Orientační cena:1019 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:16144 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama