Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 73 0821 ed. 2
Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost stavebních konstrukcí

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Fire protection of buildings - Fire resistance of engineering structures
Poznámka:S účinností od 2010.03.01 se ruší ČSN 73 0821 z 1973.02.28, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou
Třídicí znak:730821
Schválena:2.5.2007
Vydána:1.5.2007
Účinnost od:1.6.2007
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:10719 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama