Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN ISO 15186-2
Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách pomocí akustické intenzity - Část 2: Měření v budovách

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Acoustics - Measurements of sound insulation in buildings and of building elements using sound intensity - Part 2: Field measurements
Třídicí znak:730509
Schválena:29.7.2004
Vydána:1.9.2004
Účinnost od:1.10.2004
Platnost ukončena:1.2.2011
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Zapracované dokumenty:ISO 15186-2:2003
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:374 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama