Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1991-1-6
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-6: Obecná zatížení - Zatížení během provádění

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-6: General actions - Actions during execution
Třídicí znak:730035
Schválena:27.9.2006
Vydána:1.10.2006
Účinnost od:1.11.2006
Počet stran:36
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:448 kB
Opravy:*1 9.09, *2 6.13 (viz seznam oprav)
Změny:*Z1 2.10, *Z2 3.10, *Z3 7.11, *Z4 4.12 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Opravy:
Označení: 1
Typ:tisková oprava
Vydána:1.9.2009
Věstník:9/2009
Účinnost od:1.10.2009
Počet stran:2
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:121 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: 2
Typ:tisková oprava
Vydána:1.6.2013
Věstník:6/2013
Účinnost od:1.7.2013
Počet stran:2
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:102 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
 
Změny:
Označení: NA ed. A
ZMĚNA JE ZRUŠENA
Typ:příloha
Vydána:1.9.2007
Věstník:9/2007
Účinnost od:1.10.2007
Platnost ukončena:1.7.2011
Způsob převzetí:překlad
Počet stran:4
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:135 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: Z1
Typ:tisková změna
Vydána:1.2.2010
Věstník:2/2010
Účinnost od:1.3.2010
Počet stran:4
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:149 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: Z2
Typ:tisková změna
Vydána:1.3.2010
Věstník:3/2010
Účinnost od:1.4.2010
Počet stran:2
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:114 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: Z3
Typ:tisková změna
Vydána:1.7.2011
Věstník:7/2011
Účinnost od:1.8.2011
Počet stran:2
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:102 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: Z4
Typ:tisková změna
Vydána:1.4.2012
Věstník:4/2012
Účinnost od:1.5.2012
Počet stran:2
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:108 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama